Zlatá dušička: Co bude dál?

189

Ty, člověče, který čteš tato slova. Obrň se trpělivostí a hledej skrytá znamení. Svět k tobě promlouvá svými činy a ty se snažíš skrýt za hromadu balastu a násilí. Nehledej nic, co by tě oddělilo od sebe samého. Poskytuj lásku tam, kde se již ztratila naděje. Člověče, hledej v sobě samém. Tolik můžeš ztratit, pokud nenalezneš svou sílu. Jsi z masa a krve, přesto však síly nezměrné. A ty jsi světem otřelý, abys znal tajné znamení pokroku. Duše vstupuje do tebe stejně tak, jako ty jsi součástí pravdy světa. Pravdy, která tě osvobozuje.

Hledej člověče lásku, nalezneš mír a pochopení. Máš být osvobozený od všech problémů tvého života. Ale ty nejsi. Ty jsi spoutaný předsudky a strachem. Ovládni mysl a nauč jí pracovat pro sebe, člověče. Uvolni vše, co skrýváš, abys objevil to, co hledáš. Otevři oči a zaměř svůj zrak tam, kde se nikdo nedívá. Uvidíš tajemství života a smrti, tajemství zrození a zániku. Člověče nenech se zastrašit těmi, kteří se zdají být silní. Oni jsou nevědomí. Nejsou probuzení. Anebo zneužívají svou sílu a moc, neboť ji znají. Ví, že jsou schopni změnit svět.

A ty, člověče, nejsi nikdo, jsi ten, který byl poslán, aby poznal sebe sama. Jsi ten, který dokončí to, co bylo započato v dávných věcích. Člověče, buď blízko k Otci a Otec tě zbaví strachů a obav. Najdi v sobě spojení, které tě k němu přiblíží. Člověče milý, buď sám sebou a dosáhneš velkých výšek. Obletíš sám celý svět a celý Vesmír tě bude velebit za tvé činy.

Svět je tvořen energií, přírodní živly jsou v rovnováze.  Ale je zde spoustu vlivů, které budou uvolněny ze zajetí. Příroda se mění, Země se natočí a voda vystoupí tam, kde je pevnina. Život bude ohrožen, ale také obnoven. Část nebe se zbarví, ale poté nastane věk hojnosti. Mnohá zvířena bude odebrána z tohoto světa, v novém světě však budou nová zjevení, která otevřou oči těm slepým. On bude řídit dál běh světů. To, co se zdá být nové, bude však pouze zánik starého a přeměna v cosi, co připomíná ráj na Zemi.

V tomto světě se připravuje změna, která zasáhne mnohé lidi. Ti, kteří věřili, budou cítit úlevu a radost. Ti, kteří nevěřili, budou prožívat šok a okamžitou ztrátu jistot. Nakonec bude vše zrcadleno do lidských životů a ty projdou změnou. Manipulace se otočí proti manipulátorům. Mnozí ti, kteří se vydávali za příznivce lásky, budou odmaskováni a budou odkryty jejich karty, se kterými dosud hrají.  Otec se bude klonit ke všem dětem, ale zákon karmy je neúprosný.  Mnozí budou uzavřeni tam, kam směřovali svými myšlenkami a svými činy.  Od takových se pak odpojí mnohé zlo, neboť spoutáni láskou budou nuceni též procitnout.  Síla stvoření se projeví a lidské duše budou osvobozeny. Sláva Otci, který je spravedlivý.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz/new_page_4.htm

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk