Existují důkazy, podle nichž mohlo být poselství o reinkarnaci záměrně vyňato z Bible

Asi drtivá většina z nás, pokud ne úplně všichni, dobře zná nejznámější knihu všech dob – Bibli svatou. Miliony lidí po celém světě žijí v souladu s Božími přikázáními. Mnoho lidí považuje Bibli za příručku,...

Alena Horáková: Církev zatajuje lidstvu vědomosti

V poslední době vychází stále více najevo neuveřejněná evangelia a objasňují se tak církví překroucená fakta z historie lidstva. Mimo očištění jména Marie Magdalény se na světlo dere i šokující zpráva o Ježíši Kristovi...

Češi jsou nejhorší pakáž pod sluncem, napsal o nás papež

Italský šlechtic a slavný humanista Enea Silvio Piccolomini, pozdější papež Pius II. napsal ve středověké kronice „Historie česká“, kterou dopsal v roce 1457, že jsou Češi nejhorší pakáž pod sluncem. Obvinil je ze zrady...

Lucie a Pavel Šebkovi: Velikonoce jsou zase tady

Opět po roce máme před sebou možnost připomenout si vlastní nedokonalosti, zpytovat svědomí a posunout se třeba o kousek ve svém lidském duchovním vývoji vpřed. Na pozadí Velikonoc, tradičně spojovaných s koncem pozemského působení Syna...

Poblíž Moravské Třebové roste nové duchovní centrum Svámího Vishwanandy

V roce 2017 byla zahájena poblíž Moravské Třebové výstavba nového duchovního centra bhakti jógy, meditace a ášramu Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy v České republice. Toto centrum (na snímku) je jedinečným projektem svého druhu u...

Božena Cibulková: Duchovní poslání České země

Libuše a duchovní původ českého národa Tato postava není doložena pozemskými fakty, proto její původ není z hmotné říše světa. Její působnost vycházela z jiné oblasti existence, jež uniká pohledům toho, kdo se zrodí do...

Boženka Cibulková: Kristus přišel v plné síle. Viditelně se ale projeví až na konci...

Boženka Cibulková (1914 - 1995) zapisovala od počátku 50. let minulého století vše, co jí bylo sdělováno shora. Do konce jejího života tak vznikl rozsáhlý soubor textů, který její přátelé přepisovali a zpracovávali, aby...

Sergej N. Lazarev: Jak tvořit v životě zázraky?

Primitivní výklad křesťanství spočívá v tom, že Ježíš přišel kvůli tomu, aby za nás trpěl a zachránil nás. A lidé ho v tom i napodobují. Také proto se řídí obrazem: „Musíme napodobovat Krista, všechny...

Jiří Vacek: Mystický význam Velikonoc

Pro mnohé lidi jsou Velikonoce pouze svátkem jara, nicméně ony jsou významným obdobím především z hlediska duchovního vývoje. Velikonoce jsou součástí křesťanského církevního roku, který začíná Adventem neboli přípravou na narození Ježíše a který pokračuje...

Alena Horáková: Tři králové na hoře Vítězství

Tradice Tří králů, kterou, jak víme, oficiálně končí vánoční svátky, se stále více obnovuje. Podle katolické církve jsou tito tři králové prvními pohany, kteří se klaněli Kristu a reprezentují tak všechny křesťany nežidovského původu,...
Resetovat heslo
Prosím zadejte svou e-mailovou adresu. Obdržíte nové heslo e-mailem.