První republika se dostala do konfliktu s Vatikánem. Důvodem bylo zavedení svátku Mistra Jana...

První republika byla už krátce po svém vzniku v diplomatické roztržce s Vatikánem. Konflikt odstartoval v březnu 1925 návrh zákona o státních svátcích a památných dnech, který rušil svátek Jana Nepomuckého, nově zaváděl svátek...

Lucie Stříbrná: Jaké tajemství Karel IV. skrýval? Co po staletí zamlčovaly kroniky?

Dne 29. 11. jsme si připomněli 640. výročí úmrtí Karla IV. V průběhu celého roku 2018 se na jeho počest konala řada zajímavých akcí. Jako připomenutí jeho 702. výročí narození se v květnu konalo...

Jitka Lenková: Proč má český lev dva ocasy?

Na symbol české státnosti v podobě dvouocasého lva jsme si už všichni tak nějak zvykli. Proč má ale dva ocasy? A užívá je skutečně jen český lev? Lev jako české erbovní zvíře, či jeho předobraz,...

Lucie a Pavel Šebkovi: Štěstí národa

Nejen při příležitosti výročí Komenského narození (dne 15. listopadu 2018 uplyne 348 let od jeho úmrtí) stojí za to připomenout si jeho spis Štěstí národa, který náš učitel národů sepsal již na počátku druhé...

Represe proti českým ezoterikům v době nacistické okupace

Na konci září si Česká republika připomněla 80. výročí podpisu Mnichovské dohody o postoupení pohraničí Německu. Už o rok později začala za okupace nacistická mašinérie pronásledovat všechny zdejší ezoteriky - okultisty, jasnovidce, léčitele a...

Jitka Lenková: Nakolik ovlivňuje symbol českého lva stav naší země?

Má stav naší země nějakou spojitost s tím, jaký znak ji právě reprezentuje? V každém případě se po bitvě na Bílé hoře ocitla ve spárech gryfa, i když toho jsme ve státním znaku samozřejmě...

Zkáza Atlantidy a migrace Atlanťanů podle proroka Cayceho

Výklady tvrdí, že Atlanťané emigrovali do mnoha stran. Nejdříve do Pyrenejí mezi Francií a Španělskem a do Severní Ameriky v době prvního zničení asi 50 700 př. n. l. Poté do Střední Ameriky a...

Josef Janda: Proč jsou Židé vyvoleným národem?

Co je na Židech tak mimořádného, že jsou ve světovém dění vždy zohledňováni? Na to se snažil odpovědět znalec jednoho z největších proroků Edgara Cayceho Josef Janda. Je to jedno z témat, o němž se...

Význam stromu života z pohledu 5 starověkých civilizací

Strom života je podle několika moderních interpretací symbolem jednoty a vzájemné propojenosti všeho stvoření. V tom spočívá jeho podstata a význam. Představa, v níž je strom symbolem Boha Stvořitele, je rozšířená a uctívána po celém...

Existují důkazy, podle nichž mohlo být poselství o reinkarnaci záměrně vyňato z Bible

Asi drtivá většina z nás, pokud ne úplně všichni, dobře zná nejznámější knihu všech dob – Bibli svatou. Miliony lidí po celém světě žijí v souladu s Božími přikázáními. Mnoho lidí považuje Bibli za příručku,...

Block title

Resetovat heslo
Prosím zadejte svou e-mailovou adresu. Obdržíte nové heslo e-mailem.