Richard Sharpe Shaver: Pamätám si Lemúriu

0
Vo Védach sa hovorí, že od osídlenia Midgard-Zeme pred 1,5 miliardou rokov sa na Zemi vystriedalo 23 civilizácií. Presnejšie, obdobia civilizácií sa striedali s obdobiami kultúry. Presne ako dnes, v predvečer Dňa Svaroga –...

Jitka Lenková: 9 nepravdivých mýtů o Janu Husovi

0
Krutá smrt na hranici a učinila z Jana Husa nejvýznamnějšího národního mučedníka. Zároveň se však o něm tradují informace, které jsou přinejmenším zavádějící, pokud ne rovnou mylné. 1. Není pravda, že se Kostnický koncil sešel...

Jitka Lenková: Kdyby se mise věrozvěstů Cyrila a Metoděje zdařila, píšeme azbukou

0
Velkomoravská říše je u nás neodmyslitelně spojena s misijní činností Cyrila a Metoděje, a to včetně vytvoření nového, slovanského písma. Nesmíme však zapomenout, že naši věrozvěsti nepřišli do krajiny tak úplně obývané nevěřícími pohany....

Michael E. Salla, Ph.D.: Anunna a Anunnaki (Zecharia Sitchin na pranýři)

0
Sumerská mytologie popisuje bohy, jejichž jméno je ANUNNA, jako bytosti z nebes. Termín Anunna je obecné slovo pro bohy. Jméno Anunnaki znamená Anunna usídlené na Zemi (KI). Obě tato slova najdeme v sumerských textech....

Ivana Hurytová: Antická mytologie a český jazyk

0
Prolog: Jednoho dne mě políbila múza, a tak jsem osedlala Pegasa. Vynaložila jsem sisyfovské úsilí a začala jsem hledat Ariadninu nit. Řeknu vám, byl to osud Danaoven, ale snažila jsem se. Jelikož znám Achillovu...

Jiří Veselý: Slované a hlavně Češi a Slováci jsou štítem

0
Slované a hlavně Češi a Slováci hrají roli i v globálních procesech (viz níže názor Jiřího Veselého). Naše duše - duše Slovanů mají nejblíže lidem původních pramenů, původních Indoevropanů - Védů. Proto jsme studnicí...

Stanislav Grof, M.D., Ph.D.: Poselství Mayů

0
Stanislav Grof, M.D., Ph.D. (* 1. červenec 1931 v Praze) je americký psychiatr českého původu, jeden ze zakladatelů transpersonální psychologie, nyní žijící v USA. Kromě teoretického nástinu tohoto hnutí zkoumal také využití změněných stavů...

Kateřina Marie Posoldová: Co je vlastně obávaný Mayský kalendář?

0
Co je to vlastně ten Mayský kalendář? Už se o něm hezky dlouho mluví - ať již s obavami, nedůvěrou či posvátnou úctou. Až skončí, co se vůbec bude dít? Přišel 21. 12. 2012...

Jitka Lenková: Volba zimního krále vedla k debaklu na Bílé hoře a období temna

0
Dne 8. listopadu 1620 se odehrála na Bílé hoře bitva, v níž se proti sobě postavila stavovská armáda a císařské vojsko posílené o vojáky katolické ligy. V historii národa je uváděna jako jedna z...

Pavel Šebek: Jan Amos Komenský – Poslední rozloučení s národem českým

0
Kriste, můj Pane, pro lásku k Tobě jsem ochoten zříci se všeho. Miluji Tě. Jak jinak bychom měli člověka uvést na svobodu, než Světlem Lásky ke svému jedinému vládci, Kristu. Jako poutník, prohlédaje svět, odvrací...

Block title