Ladislav Zelinka: Civilizace dávné a nejdávnější

Proč to není tak, že čím více jdeme do minulosti, tím primitivnější civilizace nacházíme? Máme zde přeci pyramidy, dokonale postavené monumentální chrámy, rozvaliny megalitických staveb, stále patrné pozůstatky rozvinutých dávných velkoměst, zkrátka nepochybné známky...

Roman “New” Zahrádka: Kutná Hora – chtěla se rovnat Praze, ale nakonec přišel její...

„Když vy o půl štoku, tak my o dva,“ zněl rezolutní vzkaz postavy Škopkové k sousedům v podání Heleny Růžičkové v nesmrtelné české filmové komedii Slunce, seno, jahody z roku 1983 od režiséra Zdeňka...

Jan Pavlík: Stalinovy mrakodrapy – poškodila jejich auru magie, nebo nelidské zacházení s vězni?

Stalinské stavby, které měly dokazovat sílu Sovětského svazu v době jeho vzniku, patří i po mnoha letech mezi grandiózní projekty. Jsou stále nejvyššími budovami v Moskvě a říká se jim Sedm sester nebo také...

První republika se dostala do konfliktu s Vatikánem. Důvodem bylo zavedení svátku Mistra Jana...

První republika byla už krátce po svém vzniku v diplomatické roztržce s Vatikánem. Konflikt odstartoval v březnu 1925 návrh zákona o státních svátcích a památných dnech, který rušil svátek Jana Nepomuckého, nově zaváděl svátek...

Lucie Stříbrná: Jaké tajemství Karel IV. skrýval? Co po staletí zamlčovaly kroniky?

Dne 29. 11. jsme si připomněli 640. výročí úmrtí Karla IV. V průběhu celého roku 2018 se na jeho počest konala řada zajímavých akcí. Jako připomenutí jeho 702. výročí narození se v květnu konalo...

Jitka Lenková: Proč má český lev dva ocasy?

Na symbol české státnosti v podobě dvouocasého lva jsme si už všichni tak nějak zvykli. Proč má ale dva ocasy? A užívá je skutečně jen český lev? Lev jako české erbovní zvíře, či jeho předobraz,...

Lucie a Pavel Šebkovi: Štěstí národa

Nejen při příležitosti výročí Komenského narození (dne 15. listopadu 2018 uplyne 348 let od jeho úmrtí) stojí za to připomenout si jeho spis Štěstí národa, který náš učitel národů sepsal již na počátku druhé...

Represe proti českým ezoterikům v době nacistické okupace

Na konci září si Česká republika připomněla 80. výročí podpisu Mnichovské dohody o postoupení pohraničí Německu. Už o rok později začala za okupace nacistická mašinérie pronásledovat všechny zdejší ezoteriky - okultisty, jasnovidce, léčitele a...

Jitka Lenková: Nakolik ovlivňuje symbol českého lva stav naší země?

Má stav naší země nějakou spojitost s tím, jaký znak ji právě reprezentuje? V každém případě se po bitvě na Bílé hoře ocitla ve spárech gryfa, i když toho jsme ve státním znaku samozřejmě...

Zkáza Atlantidy a migrace Atlanťanů podle proroka Cayceho

Výklady tvrdí, že Atlanťané emigrovali do mnoha stran. Nejdříve do Pyrenejí mezi Francií a Španělskem a do Severní Ameriky v době prvního zničení asi 50 700 př. n. l. Poté do Střední Ameriky a...

Block title

Resetovat heslo
Prosím zadejte svou e-mailovou adresu. Obdržíte nové heslo e-mailem.