Význam stromu života z pohledu 5 starověkých civilizací

Strom života je podle několika moderních interpretací symbolem jednoty a vzájemné propojenosti všeho stvoření. V tom spočívá jeho podstata a význam. Představa, v níž je strom symbolem Boha Stvořitele, je rozšířená a uctívána po celém...

Existují důkazy, podle nichž mohlo být poselství o reinkarnaci záměrně vyňato z Bible

Asi drtivá většina z nás, pokud ne úplně všichni, dobře zná nejznámější knihu všech dob – Bibli svatou. Miliony lidí po celém světě žijí v souladu s Božími přikázáními. Mnoho lidí považuje Bibli za příručku,...

Jitka Lenková: Osudové dny českých dějin

Některé osudové události v českých dějinách jsou si někdy až nápadně podobné. Třeba tím, že připadly na stejný den v roce, přestože k nim došlo v různých letech. Například na den sv. Rufa, tedy...

Jitka Lenková: Mystika Svatováclavské koruny

Někdy v letech 1345 až 1346 usoudil tehdy třicetiletý moravský markrabě Karel (1316 - 1386), že se život jeho otce, českého krále Jana Lucemburského, chýlí ke konci. Král byl v důsledku dědičné oční choroby...

Všeslovanské národopisné slavnosti „Slovanská Praha 2018“

Ve dnech 7. až 9. června 2018 proběhnou v Praze Všeslovanské národopisné slavnosti „SLOVANSKÁ PRAHA 2018“. Vlastenci a stoupenci myšlenky slovanského přátelství, spolupráce a jednoty přijedou do Prahy, aby si připomněli významná slovanská výročí,...

Jitka Lenková: Další osudový osmičkový rok?

Ta data máme všichni uložena v paměti - roky 1968, 1948, 1938... Osudové události, které nedopadly v náš prospěch. Dokonce se dá říct, že byly přímo tragické. Přitom k nim nemuselo dojít, kdybychom před...

Alena Horáková: Svatý Václav – patron země České a uctívaný symbol smrti

Mnoho z nás využilo 28. září volného dne k houbaření, výletům nebo pouze k lenošení. Mimo církve jen málokdo věnoval alespoň tichou vzpomínku sv. Václavovi, který byl roku 929 nebo 935 zavražděn svým bratrem...

Neobvyklé gesto. Město Bernau rehabilitovalo všechny své občany obžalované z čarodějnictví

Magistrát města Bernau v německém Braniborsku učinil neobvyklé gesto, když rehabilitoval na návrh místního historika po 400 letech všechny své občany, kteří byli tehdejšími konšely obžalováni z čarodějnictví a později umučeni nebo upáleni na...
Resetovat heslo
Prosím zadejte svou e-mailovou adresu. Obdržíte nové heslo e-mailem.