Umístění věcí a pokrmů na štědrovečerním stole a další sváteční zvyky

0
Umístění věcí a pokrmů na štědrovečerním stole mělo svůj řád. Na jednom rohu byl bochník chleba, který rodině zajistil dostatek jídla, v druhém rohu byla slaměnka a dary pole, aby v příštím roce byla...

Jak je možné, že se svět stal tak zlým?

0
Musíme se vrátit tam, kde jsme už někdy byli, do starodávné civilizace, kde se malá skupina mimozemských, královských, a bankéřských rodin zmocnila světa. Toto se nestalo teď nebo před několika sty lety. Trvá to...

David Icke: Královské krevní linie a kolonie

0
Atlantida a Lemurie byly postupně zničeny. Vládli jim Dračí Králové, kteří už předtím založili kolonie ve všech částech světa. Například v Egyptě, který byl nazýván Khem (Černá Koza), později Pan, a písmeno K zde...

Slované měli vysokou kulturní úroveň a také měli hluboké a zevrubné astronomické vědomosti

0
Slované měli vysokou kulturní úroveň a také měli hluboké a zevrubné astronomické vědomosti, což dokazují mnohé informace zapsané ve Védách. Ty jsou tak dokonalé a obsažné, že dnešní věda ještě zdaleka neobjevila vše, co...

Jan Pavlík: Prastaré texty plné záhad

0
Staré indické a tibetské písemné památky oplývají přímo záhadnými událostmi, například líčením válek bohů, popisem jejich strojů a zbraní, i jejich účinky. Datování vzniku těchto textů je ale nejisté - původně byly snad předávány ústně...

Jitka Lenková: Bitvy psychotroniků – jejich zvyklosti, rituály a schopnosti

0
Těžko se bojuje, když se hraje podle pravidel. A co teprve tehdy, když se do bitev a válečných střetů zamíchá ještě nějaké to nadpřirozeno. O tom by mohli vyprávět už starověcí bojovníci. Obávanými bojovníky dávného...

David Icke: Nadvláda militantních Atlanťanů

0
Všechny genetické cesty lidstva se vrací k Lemurii - Mu. Je to mateřská země nás všech, která vznikla před stovkami tisíc let a zničena byla asi před 72 000 lety. Zbytky Lemurie se nachází...

Jan Pavlík: Proč byly kočky ve starověkém Egyptě spojovány s božstvy?

0
Staří Egypťané se chovali ke všem zvířatům s úctou, mnohá z nich považovali za schránku božského principu a obdařili je nadpřirozenými schopnostmi. Zvláštní místo zaujímaly v egyptském kultu zvířat kočky. Prozradím vám, proč si...

David Icke: Dávné civilizace a potopa světa

0
Důkazem dávných civilizací jsou stavby, jejichž původ nejsme dodnes schopni přesvědčivě vysvětlit. Patří mezi ně 150 metrů vysoká Velká pyramida v Gíze, která je postavena z 6,5 milionu tun materiálu, což odpovídá svým množstvím...

Hyberborea – dějiny našich předků (1. díl)

0
Naši vzdálení předkové měli přesnější informace nejen o galaxii, ale také o naší sluneční soustavě, než my nyní. Zejména velmi dobře znali její historii a strukturu. Znali složení naší sluneční soustavy, nazývané Jarilo-Slunce. Systém,...

Block title