Jitka Lenková: Bitvy psychotroniků – jejich zvyklosti, rituály a schopnosti

0
Těžko se bojuje, když se hraje podle pravidel. A co teprve tehdy, když se do bitev a válečných střetů zamíchá ještě nějaké to nadpřirozeno. O tom by mohli vyprávět už starověcí bojovníci. Obávanými bojovníky dávného...

David Icke: Nadvláda militantních Atlanťanů

0
Všechny genetické cesty lidstva se vrací k Lemurii - Mu. Je to mateřská země nás všech, která vznikla před stovkami tisíc let a zničena byla asi před 72 000 lety. Zbytky Lemurie se nachází...

Jan Pavlík: Proč byly kočky ve starověkém Egyptě spojovány s božstvy?

0
Staří Egypťané se chovali ke všem zvířatům s úctou, mnohá z nich považovali za schránku božského principu a obdařili je nadpřirozenými schopnostmi. Zvláštní místo zaujímaly v egyptském kultu zvířat kočky. Prozradím vám, proč si...

David Icke: Dávné civilizace a potopa světa

0
Důkazem dávných civilizací jsou stavby, jejichž původ nejsme dodnes schopni přesvědčivě vysvětlit. Patří mezi ně 150 metrů vysoká Velká pyramida v Gíze, která je postavena z 6,5 milionu tun materiálu, což odpovídá svým množstvím...

Hyberborea – dějiny našich předků (1. díl)

0
Naši vzdálení předkové měli přesnější informace nejen o galaxii, ale také o naší sluneční soustavě, než my nyní. Zejména velmi dobře znali její historii a strukturu. Znali složení naší sluneční soustavy, nazývané Jarilo-Slunce. Systém,...

Zakázaná historie

0
Celá historie, ale i současnost je protkána vztahy s entitami z jiných planet. Ve starých spisech a eposech je zaznamenáno plno velmi důležitých informací o dějinách lidstva, které oficiální historie tají, ignoruje nebo znevažuje....

Richard Sharpe Shaver: Pamätám si Lemúriu

0
Vo Védach sa hovorí, že od osídlenia Midgard-Zeme pred 1,5 miliardou rokov sa na Zemi vystriedalo 23 civilizácií. Presnejšie, obdobia civilizácií sa striedali s obdobiami kultúry. Presne ako dnes, v predvečer Dňa Svaroga –...

Jitka Lenková: 9 nepravdivých mýtů o Janu Husovi

0
Krutá smrt na hranici a učinila z Jana Husa nejvýznamnějšího národního mučedníka. Zároveň se však o něm tradují informace, které jsou přinejmenším zavádějící, pokud ne rovnou mylné. 1. Není pravda, že se Kostnický koncil sešel...

Jitka Lenková: Kdyby se mise věrozvěstů Cyrila a Metoděje zdařila, píšeme azbukou

0
Velkomoravská říše je u nás neodmyslitelně spojena s misijní činností Cyrila a Metoděje, a to včetně vytvoření nového, slovanského písma. Nesmíme však zapomenout, že naši věrozvěsti nepřišli do krajiny tak úplně obývané nevěřícími pohany....

Michael E. Salla, Ph.D.: Anunna a Anunnaki (Zecharia Sitchin na pranýři)

0
Sumerská mytologie popisuje bohy, jejichž jméno je ANUNNA, jako bytosti z nebes. Termín Anunna je obecné slovo pro bohy. Jméno Anunnaki znamená Anunna usídlené na Zemi (KI). Obě tato slova najdeme v sumerských textech....

Block title