Ivana Hurytová: Antická mytologie a český jazyk

0
Prolog: Jednoho dne mě políbila múza, a tak jsem osedlala Pegasa. Vynaložila jsem sisyfovské úsilí a začala jsem hledat Ariadninu nit. Řeknu vám, byl to osud Danaoven, ale snažila jsem se. Jelikož znám Achillovu...

Jiří Veselý: Slované a hlavně Češi a Slováci jsou štítem

0
Slované a hlavně Češi a Slováci hrají roli i v globálních procesech (viz níže názor Jiřího Veselého). Naše duše - duše Slovanů mají nejblíže lidem původních pramenů, původních Indoevropanů - Védů. Proto jsme studnicí...

Stanislav Grof, M.D., Ph.D.: Poselství Mayů

0
Stanislav Grof, M.D., Ph.D. (* 1. červenec 1931 v Praze) je americký psychiatr českého původu, jeden ze zakladatelů transpersonální psychologie, nyní žijící v USA. Kromě teoretického nástinu tohoto hnutí zkoumal také využití změněných stavů...

Kateřina Marie Posoldová: Co je vlastně obávaný Mayský kalendář?

0
Co je to vlastně ten Mayský kalendář? Už se o něm hezky dlouho mluví - ať již s obavami, nedůvěrou či posvátnou úctou. Až skončí, co se vůbec bude dít? Přišel 21. 12. 2012...

Jitka Lenková: Volba zimního krále vedla k debaklu na Bílé hoře a období temna

0
Dne 8. listopadu 1620 se odehrála na Bílé hoře bitva, v níž se proti sobě postavila stavovská armáda a císařské vojsko posílené o vojáky katolické ligy. V historii národa je uváděna jako jedna z...

Pavel Šebek: Jan Amos Komenský – Poslední rozloučení s národem českým

0
Kriste, můj Pane, pro lásku k Tobě jsem ochoten zříci se všeho. Miluji Tě. Jak jinak bychom měli člověka uvést na svobodu, než Světlem Lásky ke svému jedinému vládci, Kristu. Jako poutník, prohlédaje svět, odvrací...

Dr. Josef Staněk: Odehraje se u nás něco, co změní v jednom okamžiku situaci

0
Na otázku, jak vnímá současnou českou společnost a její budoucí směřování, odpověděl léčitel, filosof a jasnovidec Josef Staněk jednoznačně: „Vnímám, že se nachází ve stadiu kocoviny.“ Proč? „Protože Češi pokaždé jako první poznají, když...

Luděk Krátký: Odkaz Templu – nenechme šelmu zvítězit!

0
Tmavá chodba, která byla vytesána ve skále a spoře osvětlená loučí, se náhle prudce svažovala dolů. Dva muži odění do zbroje a opásaní mečem, se zastavili, aby si odpočinuli, protože je sestup do podzemí...

Pavel Šebek: Před 350 lety zemřel Komenský

0
Zanechal po sobě neuvěřitelné množství odvedené práce, a nebýt nepřejícího osudu, plamenů, jež pohltily mnohaletá úsilí, bylo by jí ještě více. Ale kdo zná našeho učitele národů? Kolik jeho knih jsme přečetli? Kdo rozumí jeho...

Karel Dudek: Kam zmizely po pohřbu lebky popravených českých pánů?

0
Psal se rok 1631 a třicetiletá válka nabírala na síle. Zuřila už skoro třináct let a začala v Praze. Tedy nic, nač by mohlo být hlavní město Království českého hrdé. Štěstěna je totiž vrtkavá...

Block title