Čtvrtek, 30 listopadu, 2023

Karel Rašín: Jak mohli středověcí učenci znát bez techniky strukturu DNA?

0
Strom života nalezený ve středověkých textech je systém používaný v judaismu (Etz Ha - Chayim). Jde o schématické znázornění molekuly DNA. Jak ale mohli středověcí filozofové znát její nepatrnou strukturu bez nějakých nástrojů? Strom...

Dr. Josef Staněk: Pyramidy sloužily k zasvěcování kněží ve stavu klinické smrti

0
„Pyramidy nebyly vybudovány jako hrobky, ale jako místo, které zpomaluje čas a uchovává věci dlouho nerozložené. Proto byl například v Česku zaregistrován patent na uchovávání potravin pod pyramidou. Pyramidy sloužily při zasvěcování kněží, aby...

Petra Nováková: Historie, vznik, pojem a smysl čarodějnictví

0
Určitě znáte báchorky o křepčících čarodějnicích, které skrytě vykonávaly tajné obřady. Při těchto setkáních prováděly v kruhu svoje rituály k probuzení síly, kterou následně využívaly nebo ovládaly. To je i podstata magie. Tyto a podobné...

Dana Urbancová: Betlémská hvězda

0
Podle Matoušova evangelia v Bibli oznámila Ježíšovo narození „betlémská hvězda“. Na obraze ji poprvé zachytil italský malíř Giotto, kde ji (inspirován tehdejším návratem Haleyovy komety) zobrazil také jako vlasatici. Tím ale nevědomky založil nepravdivou...

David Icke: Střed světa, Mars, Jupiter a kataklyzma

0
Když bychom umístili pyramidy na nultý poledník, pak by všechna svatá (tajná) místa tvořila uspořádané geometrické vzory, mřížovitou síť jakou ji známe z amerických měst. Jsou totiž navzájem spojeny do sítě. Od nultého poledníku se...

Umístění věcí a pokrmů na štědrovečerním stole a další sváteční zvyky

0
Umístění věcí a pokrmů na štědrovečerním stole mělo svůj řád. Na jednom rohu byl bochník chleba, který rodině zajistil dostatek jídla, v druhém rohu byla slaměnka a dary pole, aby v příštím roce byla...

Jak je možné, že se svět stal tak zlým?

0
Musíme se vrátit tam, kde jsme už někdy byli, do starodávné civilizace, kde se malá skupina mimozemských, královských, a bankéřských rodin zmocnila světa. Toto se nestalo teď nebo před několika sty lety. Trvá to...

David Icke: Královské krevní linie a kolonie

0
Atlantida a Lemurie byly postupně zničeny. Vládli jim Dračí Králové, kteří už předtím založili kolonie ve všech částech světa. Například v Egyptě, který byl nazýván Khem (Černá Koza), později Pan, a písmeno K zde...

Slované měli vysokou kulturní úroveň a také měli hluboké a zevrubné astronomické vědomosti

0
Slované měli vysokou kulturní úroveň a také měli hluboké a zevrubné astronomické vědomosti, což dokazují mnohé informace zapsané ve Védách. Ty jsou tak dokonalé a obsažné, že dnešní věda ještě zdaleka neobjevila vše, co...

Jan Pavlík: Prastaré texty plné záhad

0
Staré indické a tibetské písemné památky oplývají přímo záhadnými událostmi, například líčením válek bohů, popisem jejich strojů a zbraní, i jejich účinky. Datování vzniku těchto textů je ale nejisté - původně byly snad předávány ústně...

Block title