Lucie a Pavel Šebkovi: Štěstí národa

Nejen při příležitosti výročí Komenského narození (dne 15. listopadu 2018 uplyne 348 let od jeho úmrtí) stojí za to připomenout si jeho spis Štěstí národa, který náš učitel národů sepsal již na počátku druhé...

Represe proti českým ezoterikům v době nacistické okupace

Na konci září si Česká republika připomněla 80. výročí podpisu Mnichovské dohody o postoupení pohraničí Německu. Už o rok později začala za okupace nacistická mašinérie pronásledovat všechny zdejší ezoteriky - okultisty, jasnovidce, léčitele a...

Jitka Lenková: Nakolik ovlivňuje symbol českého lva stav naší země?

Má stav naší země nějakou spojitost s tím, jaký znak ji právě reprezentuje? V každém případě se po bitvě na Bílé hoře ocitla ve spárech gryfa, i když toho jsme ve státním znaku samozřejmě...

Zkáza Atlantidy a migrace Atlanťanů podle proroka Cayceho

Výklady tvrdí, že Atlanťané emigrovali do mnoha stran. Nejdříve do Pyrenejí mezi Francií a Španělskem a do Severní Ameriky v době prvního zničení asi 50 700 př. n. l. Poté do Střední Ameriky a...

Josef Janda: Proč jsou Židé vyvoleným národem?

Co je na Židech tak mimořádného, že jsou ve světovém dění vždy zohledňováni? Na to se snažil odpovědět znalec jednoho z největších proroků Edgara Cayceho Josef Janda. Je to jedno z témat, o němž se...

Význam stromu života z pohledu 5 starověkých civilizací

Strom života je podle několika moderních interpretací symbolem jednoty a vzájemné propojenosti všeho stvoření. V tom spočívá jeho podstata a význam. Představa, v níž je strom symbolem Boha Stvořitele, je rozšířená a uctívána po celém...

Existují důkazy, podle nichž mohlo být poselství o reinkarnaci záměrně vyňato z Bible

Asi drtivá většina z nás, pokud ne úplně všichni, dobře zná nejznámější knihu všech dob – Bibli svatou. Miliony lidí po celém světě žijí v souladu s Božími přikázáními. Mnoho lidí považuje Bibli za příručku,...

Jitka Lenková: Osudové dny českých dějin

Některé osudové události v českých dějinách jsou si někdy až nápadně podobné. Třeba tím, že připadly na stejný den v roce, přestože k nim došlo v různých letech. Například na den sv. Rufa, tedy...

Jitka Lenková: Mystika Svatováclavské koruny

Někdy v letech 1345 až 1346 usoudil tehdy třicetiletý moravský markrabě Karel (1316 - 1386), že se život jeho otce, českého krále Jana Lucemburského, chýlí ke konci. Král byl v důsledku dědičné oční choroby...

Všeslovanské národopisné slavnosti „Slovanská Praha 2018“

Ve dnech 7. až 9. června 2018 proběhnou v Praze Všeslovanské národopisné slavnosti „SLOVANSKÁ PRAHA 2018“. Vlastenci a stoupenci myšlenky slovanského přátelství, spolupráce a jednoty přijedou do Prahy, aby si připomněli významná slovanská výročí,...
Resetovat heslo
Prosím zadejte svou e-mailovou adresu. Obdržíte nové heslo e-mailem.