Sophie Bashford: A přijde čas…

A přijde čas, kdy láska – tak velká, přijde téměř potichu, v temnotě, záhadně – přijde a ukáže vám, že všechny cesty za to stály. Tato láska nemusí vypadat úplně tak, jak si představujete....

Thovt: Zvířata a utrpení jejich duší, jako lidstvo se musíme zamyslet

Promlouvá milující přítel. To, o čem chci nyní mluvit, je pro každou bytost žijící mimo vaši úroveň bytí, snad ta nejděsivější možná realita. Hrůzy, které se odehrávají na planetě Terra, ani nelze popsat slovy...

Ivona Antalii: Novátorské duše

Na Zemi se objevují bytosti nového typu... Přináší, sázejí a ukotvují semínka nového vědomí. Inspirují svým životem... Stahují ducha, různé své části, super-vědomí do těla a kotví vše skrz sebe na planetě. Produchovňují hmotu... To co žijeme není...

Alena: Dovolte věcem, ať se prostě stanou…

Celé naše vnitřní poznání nás vede ke Zdroji, k Božské podstatě, ze které všichni pocházíme a když je nám nejhůř, obracíme svoji pozornost k nebi. Prosíme Boha o pomoc, ať už jsme věřící nebo...

Sophie Bashford: Otevírá se portál Lví Brány

Jste Voláni. Otevírá se Portál Lví Brány. Mystický intuitivní vstup do posvátných možností a vibrační alchymie. Jste Voláni. Tuto bránu pro vás stráží otevřenou mnoho tváří a srdcí na které si vzpomínáte, protože jsou to Strážci Cesty vaší...
video

Ivona Antalii: Lví brána – aktuálně

Přichází řev lva, síla lva, majestátnost lva. Červenec mnohé započal, srpen dokončí. Zdrojový portál An nyní proudí na maximum a spojuje se, s portálem Síria. Dopadají zde jiskřivé namodralé a diamantově-zlaté částečky. Koupejte se v jejich světle....

Magda Techetová: Poselství andělů pro období intenzivního strachu

Prožíváte-li velký strach a další intenzivní emoce, bývají stejně silné i vaše myšlenky a představy. Přitom tyto myšlenky a představy mívají pramálo společného s tím, jak se věci skutečně mají. Vidíte je nesrovnatelně horší,...

Pamela Kribbe: Země prostřednictvím Pamely Kribbe – Lhář

Drazí krásní lidé, hovoří k Vám Země. Vnímejte mou přítomnost v sobě, neboť k vám hovořím a žiji prostřednictvím všeho, co cítíte ve svém těle. Jsem s vámi neustále spojena, a proto mě vnímejte,...

Ivona Antalii: Parazitická energie odchází…

Tato planeta se v určitém období vyvíjela jako ještěří (dinosauři). Postupně došlo ke změně či výměně a nastoupili humanoidi typu člověk. Rasa hado-ještěří si ovšem stále dělala nárok na tuto planetu a lidi napadala svou...

Vladimír Strejček: Channeling – Kdo ovládá planetu? Vesmírná moudrost odpověděla

Mgr. Vladimír Strejček, Th.D. působil mnoho let jako duchovní v České republice a ve Spojených státech amerických. Byl také kaplanem v hospici, kde se staral o nemocné s rakovinou. Vedle toho pomáhá lidem s...

Block title

Resetovat heslo
Prosím zadejte svou e-mailovou adresu. Obdržíte nové heslo e-mailem.