Hernán Huarache Mamani: Opravdová žena jde vstříc budoucnosti s láskou

0
Opravdová žena s mužem nepotřebuje bojovat. Vlastnosti a schopnosti, kterými je obdařena, jsou tak specifické, že je absurdní srovnávat je s těmi mužskými. Opravdová žena jde vstříc budoucnosti s láskou, oddaností a přijetím. Má...

Paulo Coelho: Svět se dělí na slabé a silné

0
Svět se nedělí na nepřátele a přátele, ale na slabé a silné. Silní jsou ve chvíli vítězství velkorysí. Slabí se spojují a napadají poražené, aniž vědí že prohra je jen dočasná. Z poražených si vybírají...

Mahátma Gándhí: Uctívám Boha jen jako Pravdu

0
Je nespočet definicí Boha, protože jeho projevy jsou nekonečné. Naplňují mě úžasem a bázní a chvílemi mě i ohromují. Uctívám Boha jen jako Pravdu. Ještě jsem ho nenašel, ale stále ho hledám. Při tom...

Míla a Eduard Tomášovi: Toužení celým svým srdcem je bezpečná cesta

0
V duchovním úsilí se na prvním místě cení opravdovost. Při opravdovosti - tj. touží-li člověk celým svým srdcem a bez jakýchkoli postranních úmyslů po poznání - je cesta bezpečná, jako kdyby byl veden andělem...

Sergej N. Lazarev: Co je to práce na sobě? Jak mám na sobě pracovat?

0
Práce na sobě – to je proces vnitřních změn. Problémy se zdravím, v osudu, neštěstí, zrady, katastrofy, kataklyzmata, to vše je odrazem našeho vnitřního stavu. To, co máme hluboko uvnitř sebe, se nám pak...

Phiona Hutton: Prostě být

0
Někdy to nejlepší, co můžete udělat, je prostě BÝT. Přestat přemýšlet, přestat mluvit, přestat se ptát. Prostě si dovolit zůstat v tichosti a smířit se s ní. Právě v tichosti často konečně nacházíme sami sebe...

Neale Donald Walsch: O zbožnosti

0
Je mnoho rušivých vlivů, mnoho světských starostí. Asketa se nenechá vyrušovat ničím. Přinášejí mu chleba a vodu, má rohož, na které leží, a může věnovat každou hodinu modlitbě, meditaci a kontemplaci Boha. Jak snadné je...

Prof. Ing. Peter Staněk, CSc.: Jen pravda nás může na prahu nutné civilizační změny...

0
Ekonom a prognostik, který působil jako poradce několika premiérů, předseda Vědecké rady Ekonomického ústavu slovenské Akademie věd, poradce Světové banky, svého času i Mezinárodního měnového fondu, profesor Peter Staněk pojmenoval naše vyhlídky do budoucna....

Lev Nikolajevič Tolstoj: Budeš-li v sobě uznávati Boha, nebudeš se báti ničeho na světě

0
Říká se, že třeba báti se Boha. To není pravda. Boha je třeba milovat, a ne se Ho bát. Nelze milovat toho, koho se bojíš. A kromě toho nelze se báti Boha proto, že Bůh jest láska. A...

Blanka Bělohubá: Dualita a hledání podstaty světa

0
Pár slov na úvod. Svět fyzický je cesta ke světu duchovnímu. Vaše duše díky dualitě světa nachází svoji podstatu i podstatu světa světla a duchovní podstaty. Vše, co k nám přichází, přináší poznání, uvolňuje...

Block title