Paul Brunton: Čím více se lidstvo blíží k prahu nového věku, tím více jej...

0
Poněvadž se celé lidstvo blíží k prahu nového věku, lepšího věku, všichni ďáblové starého věku vynakládají své nejzuřivější úsilí, dokud je ještě trochu času, aby degradovali lidský charakter, aby ho strhávali dolů do pekel...

Haemin Sunim: Nikdy nenastala chvíle, kdy nás Bůh nemiloval

0
Vynakládáte velké úsilí, abyste dosáhli osvícení, a pak jen zjistíte, že jste je od začátku měli přímo na dlani. Ze všech sil se snažíte získat Boží lásku a pak jen zjistíte, že nikdy nebyla...

Jennifer Hoffman: Závislost na vztazích

0
Tento článek z roku 2013 je aktuální stále. Své putování za léčením zažíváme prostřednictvím stezky vztahů, protože se sami léčíme prostřednictvím zrcadlení našich zranění, což je jeden ze způsobů spojování s druhými. Máme určité...

Deepak Chopra: Za naše pocity nemůže nikdo jiný

0
Když cítíte, že vás něco nebo někdo rozčiluje nebo frustruje, uvědomte si, že nereagujete na dotyčnou osobu nebo danou situaci týkající se té osoby nebo situace. Jsou to vaše pocity a za vaše pocity...

Abdrushin: Měli bychom neustále patřit přítomnosti a prožívat ji

0
Pokud chce hledět jen k vysokým cílům a nedbá-li správně na jednotlivé stupně, které ho tam vedou, tak cíle nikdy nedosáhne. Stupně, které si ke vzestupu musí vystavět sám, byly by pak příliš nedbalé...

Morgan Harper Nichols: Zítřek určitě přijde, ale mezitím si můžete odpočinout

0
A v těch chvílích, kdy Slunce zapadá a dům je tichý a jste po celém dni unaveni, kéž víte, že ten prostor je naplněný milostí a sebevětší těžkost nebo osamělost jí nemůže odnést. A díky...

Rachel Naomi Remen: V tichu můžeme poznávat sami sebe v druhém člověku

0
Opravdové naslouchání vytváří posvátné ticho. Když takto nasloucháme lidem, mohou - někdy poprvé v životě - uslyšet pravdu, která je v jejich nitru. V tomto tichu můžeme sami sebe poznávat v druhém člověku. Když...

Pema Chödrön: Pusťme se břehu a zamiřme doprostřed proudu. Kdo se bude snažit přidržet,...

0
V roce 2000 vydali starší indiánského národa Hopi předpověď ohledně budoucnosti a zároveň nám nabídli několik rad a doporučení, jak žít v následujícím tisíciletí. Tyto stařešinové platí za ochránce Země, za muže zodpovědné za...

Rúmí: Smutek tě připravuje na radost

0
Smutek tě připravuje na radost. Nekompromisně vymete všechno ze tvého domu a tím udělá místo, aby nová radost mohla vstoupit. Setřese zežloutlé listí z větví tvého srdce, takže na jejich místě mohou vyrůst svěží...

Paulo Coelho: Božská energie nám naslouchá, i když jsme potichu

0
A ti, kdo jsou v této chvíli osamělí, ať se nikdy nenechají zastrašit slovy ďábla, jenž říká: “Ztrácíš čas.” Ani ještě mocnějšími slovy nejvyššího z ďáblů: “Na tobě nikomu nesejde.” Božská energie nám naslouchá, když...

Block title