Jan Heczko: Naše vyšší Já

0
Tento text obsahuje mé otázky a odpovědi od mého Vyššího Já skrze kódy pravdy.Zde jako „ducha“ rozumím odloučenou částečku Boha Stvořitele neboli Boží jiskru a jako „duši“ rozumím „ducha s duší“. Duše samotná je energetické...

Prof. Jorge A. Livraga: 7 cest k duchovní realizaci

0
Podle starodávných tradic existovalo sedm cest k realizaci, sedm esoterických cest, kdysi nazývaných „tajné cesty realizace“. Odpovídají tomu, co je v knihách všeobecně známo jako sedm paprsků, sedm modalit nebo forem přítomných v člověku....

Pavel Šebek: Malý muž a velká žena

0
Duchovním posláním ženy, a zejména ženy už blízké budoucnosti, je stát se ženou; ženou v pravém slova smyslu. Tedy jinou ženou, než jakou vídáme dnes v našem současném světě. Duchovní ženská kvalita vždy předurčuje duchovní...

Pamela Kribbe: Mužská a ženská energie

0
Mužská energie je aspekt, který je zaměřen navenek. Je to část Boha či Ducha, která řídí vnější projev, která Ducha zhmotňuje a nabývá formu. Mužská energie tudíž zná silnou tvořivou sílu. Pro mužskou energii...

Inelia Benz: Sex v 5. dimenzi?

0
„A co sex v páté dimenzi?“ Naprosto úžasná otázka. Sex není nezbytný ke zrodu nového fyzického těla. Klonování vyžaduje buňku pouze jednoho zvířete, nikoli dvou. Na fyzické úrovni, sex zajišťuje vytvoření geneticky variabilnějšího těla,...

Wilfried Nelles: Život vypustil dospělého člověka z ochranných a vyživujících obalů dělohy a rodiny...

0
Dospělý člověk je sám. Na této skutečnosti se nic nemění tím, že třeba žije ve vztahu, že ženatý/vdaná a má děti, tedy novou rodinu, mimo ni mnoho různých kontaktů, nebo se připojí k nějaké...

Robert Holden: Usmívejme se… pokud se nám nechce plakat

0
Jednou jsem potkal ženu, která trpěla "syndromem pozitivního myšlení". Zrovna jsem měl přednášku na téma Zvolte si štěstí se skupinou asi 500 zdravotních sester. V polovině mé přednášky se tato žena najednou postavila a...

Noira: O vylhaném štěstí duchovních učitelů

0
Když se nacházíte v roli duchovního učitele, zažíváte obrovský tlak na to prezentovat světu svůj – převážně vylhaný – úžasný osobní život. Ta lež se děje na dvou úrovních - vůči publiku a co...

Hanka Takácsová: Proměny našeho života (2. část)

0
Dalším tématem seriálu z připravované knihy „Proměny života“ je přijetí. Jde v podstatě o první zásadní krok vedoucí ke změně života. Dokud totiž nepřijmeme to, co žijeme a co se kolem nás děje, nejsme...

Dominika Blchová: 8 tipů, jak budovat dobré pracovní vztahy

0
Budování pozitivních vztahů na pracovišti je pro kariérní úspěch nezbytné. Vztahy mohou pozitivně nebo negativně ovlivnit vaši spokojenost s prací, vaši schopnost pokročit a získat uznání. Budováním pozitivních vztahů se budete cítíte lépe a...

Block title