Pamela Kribbe: Mužská a ženská energie

0
Mužská energie je aspekt, který je zaměřen navenek. Je to část Boha či Ducha, která řídí vnější projev, která Ducha zhmotňuje a nabývá formu. Mužská energie tudíž zná silnou tvořivou sílu. Pro mužskou energii...

Wilfried Nelles: Život vypustil dospělého člověka z ochranných a vyživujících obalů dělohy a rodiny...

0
Dospělý člověk je sám. Na této skutečnosti se nic nemění tím, že třeba žije ve vztahu, že ženatý/vdaná a má děti, tedy novou rodinu, mimo ni mnoho různých kontaktů, nebo se připojí k nějaké...

Robert Holden: Usmívejme se… pokud se nám nechce plakat

0
Jednou jsem potkal ženu, která trpěla "syndromem pozitivního myšlení". Zrovna jsem měl přednášku na téma Zvolte si štěstí se skupinou asi 500 zdravotních sester. V polovině mé přednášky se tato žena najednou postavila a...

Noira: O vylhaném štěstí duchovních učitelů

0
Když se nacházíte v roli duchovního učitele, zažíváte obrovský tlak na to prezentovat světu svůj – převážně vylhaný – úžasný osobní život. Ta lež se děje na dvou úrovních - vůči publiku a co...

Hanka Takácsová: Proměny našeho života (2. část)

0
Dalším tématem seriálu z připravované knihy „Proměny života“ je přijetí. Jde v podstatě o první zásadní krok vedoucí ke změně života. Dokud totiž nepřijmeme to, co žijeme a co se kolem nás děje, nejsme...

Merlin: Osvoboďte se od starých vzorců ve vztazích

0
Pokud nebudete schopni se osvobodit od svých zakořeněných předsudků, starých vzorců chování, křivd, bolestí i traumat, stále budete pouze těmi, kteří s vlastním životem budou muset bojovat, namísto toho, aby ho byli plně schopni...

Lucka Kolaříková: Sebeláska

0
Sebestřednost a sebeláska jsou slova, která často mohou vyvolávat negativní reakci. Je přece neskromné a egoistické myslet jen na sebe. Je důležité a společensky žádoucí umět dělat kompromisy a myslet i na druhé. Vyplatí...

Zuzana Soukupová: Duchovní vzestup a Láska

0
Téma lásky je velmi úzce spojeno s cestou duchovně-energetického vzestupu. Každý z nás hledá projevy lásky, touží po lásce, snaží se lásku dávat. Co je to vlastně láska? Láska je energetickou skutečností, je stavem...

Diana Cooper: Vzestup a vnitřní svoboda

0
Pokud jsme připoutáni k osobě, věci nebo emoci, jsme uvězněni a chodíme s otěžemi a řetězem kolem nohy. Pokud byste viděli ptáka, který by byl zachycen v trnitém keři, určitě byste mu pomohli ho...

Hanka Takácsová: Proměny našeho života

0
Tématem mého nového seriálu je kniha „Proměny života“, kterou právě připravuji. Její koncept, charakter a myšlenka zrály postupně. Inspirací jsou zkušenosti z mého osobního života a vnitřního vývoje ve spojení s mým životním posláním,...

Block title