Božena Cibulková: Lidské mysli jsou plny mraků a z těch je vždy na Zemi...

0
Mnoho, přemnoho již bylo slov člověka, že se z nich staly rozvodněné řeky, v nichž se takřka topí svět. Jejich hladina se stále zvedá. Lidské mysli jsou ještě plny mraků. Z těch je vždy...

Maia Marie Špaček: Velící Přítomnost

0
Na světě není nic, co by vás mohlo vyděsit, nebo vám v budoucnu způsobit okamžité selhání. Jste pány svého světa, pokud zavoláte Sílu své „Přítomnosti“ do akce a udržíte se v harmonii. Pamatujte, nemáte...

9 pravidel života ze starověkého spisu v sanskrtu

0
1. Obdržíš tělo Může se ti líbit nebo ne, ale bude tvoje po celou dobu té lhůty. 2. Dostane se ti poučení Jsi zapsán do poučné školy zvané život na plný úvazek. Každý den v této škole...

Božena Cibulková: Věřme na věci, které lidské oko nevidí, lidské ucho neslyší a lidská...

0
Příbytek srdce zajisté nemá dveří ani oken, jaké má zemský dům. Příbytek srdce je zářivý, je ze světla. Je jako jemná barva, něžná vůně, krásný, harmonii vydávající zvuk. Vaše ruce se nemohou světla dotknout,...

Sergej N. Lazarev: Za jakých podmínek máme šanci přežít v nové budoucnosti?

0
Aby bylo současné lidstvo připraveno na budoucnost, je nezbytné, aby prošlo řadou přírodních katastrof, během kterých budou lidé umírat a pociťovat smrtelné nebezpečí. Tehdy se budou starat jeden o druhého a jejich následky společně...

Emahó: Hmotný svět je součástí duchovního světa

0
Hmota se rodí z ducha. Dalo by se tedy říct, že hmotný svět je vlastně částí duchovního světa. A přesto platí, že americký dolar patří Americe. Britská libra patří Velké Británii. Patří jsem všechno,...

Pema Chödron: Žít s lehkostí (v nejistotě a změně)

0
Nedávno jsem se ráno probudila plná starostí o to, jak se daří jednomu drahému příteli. Tu starost jsem cítila jako bolest v srdci. Když jsem pak vstala a vyhlédla oknem, naskytla se mým očím...

Sergej N. Lazarev: Pokud mizí vnitřní zdroje, hroutí se duchovní a materiální bohatství

0
Duchovní a materiální bohatství se hroutí, pokud mizí vnitřní energie. To znamená, že hlavním problémem je, jak ji zachovat a umocnit. Vyšší energie vesmíru spočívá v pocitu lásky. Je to axiom. Znamená to, že...

Božena Cibulková: Láska a dobro vydávají světlo

0
Láska a dobro vydávají světlo. Kdo je činí, chodí světlem. Kdo je nevydává ve slovu ani činem, žije v temnotě a jeho život přímo škodí mému dílu a lásce. Varujte se – varujte se nešlechetných...

Lindsay C. Gibson, PsyD: Osobnostní rysy emocionálně nezralých lidí

0
Osobnostní rys vs. dočasný emoční úpadek Existuje rozdíl mezi emocionální nezralostí coby osobnostním rysem a dočasným emočním úpadkem. Každý člověk může někdy ztratit kontrolu nad svými emocemi a stát se impulzivním, když je unavený nebo...

Block title