Blanka Bělohubá: Dualita a hledání podstaty světa

0
Pár slov na úvod. Svět fyzický je cesta ke světu duchovnímu. Vaše duše díky dualitě světa nachází svoji podstatu i podstatu světa světla a duchovní podstaty. Vše, co k nám přichází, přináší poznání, uvolňuje...

Božena Cibulková: Nejste osamocení ve svém utrpení

0
Nebojte se, že jste osamocení ve svém utrpení. Nedomnívejte se, že nikdo jiný nezná jeho tíhu v duši. Znám všechny bolesti, které byly a jsou, neboť jsem byl jejich nositelem ve vás dříve, než jste...

Clarissa Pinkola Estés: Učitel přijde, kdykoli duše zavolá

0
Existuje rčení, že když je student připraven, učitel se objeví. To znamená, že se vnitřní učitel objeví na povrchu, když je duše, ne ego, připravena. Učitel přijde, kdykoli duše zavolá - bohudíky, protože ego není...

Sergej N. Lazarev: Skutečná pravda je láska

0
Jsme tím, k čemu směřujeme. Člověk se ztotožňuje s tím, o co usiluje. Ten, kdo usiluje o pravdu, směřuje ke skutečné pravdě. Okolní svět není možné správně pochopit, pokud vycházíme z pojetí černého versus...

Paul Brunton: V lidském životě je prostor pro nebeské i pozemské

0
Poselství pro naši dobu zní: „Doba profesionální duchovnosti minula. Vypěstovala náboženské pokrytectví a mystickou jalovost. Den duchovní světské existence je zde. Máme žít ve světě, ale nebýt z něho. Máme si denně vyhradit hodinu k...

Abdrushin: Stupně vzestupu si každý musíme vystavět sám

0
Pokud chce hledět jen k vysokým cílům a nedbá-li správně na jednotlivé stupně, které ho tam vedou, tak cíle nikdy nedosáhne. Stupně, které si ke vzestupu musí vystavět sám, byly by pak příliš nedbalé...

Sri Chinmoy: Jak můžeme dosáhnout vnějšího míru?

0
Vnější svět potřebuje mír. Jak ale můžeme dosáhnout vnějšího míru? Můžeme ho dosáhnout tím, že se spřátelíme s celým světem? Ne. Můžeme mít mnoho přátel, dokonce pravých přátel, důvěrných přátel, avšak to neznamená, že...

Kumránské svitky: Jak přemoci neštěstí?

0
Neodsuzujte se. Nezříkejte se sami sebe, neboť jste božští. Nesrovnávejte a nerozdělujte. Za všechno děkujte. Radujte se, neboť radost koná zázraky. Milujte se, neboť kdo miluje sám sebe, miluje i ostatní. Blahořečte nebezpečí, neboť odvážní nalézají blaženost. Modlete se, pociťujete-li radost,...

Zdena Nazirová: Zbavme se napětí v nás

0
Jestliže se lidé zbaví napětí k ostatním lidem, nastane pro ně chvíle, kdy jim bude vše umožněno - láska, zdraví, bohatství, úspěch, kariéra, štěstí, peníze... Prostě na co si vzpomenou, to jim bude Vesmírem...

Pierre Franckh: Štěstí k nám nepřichází jen tak z ničeho nic

0
Rozum má celkem jasnou představu o tom, co je štěstí. Pro rozum je štěstí něco, co lze jen těžko získat. Je přesvědčen o tom, že štěstí je nějaká obrovská věc, tedy něco převratného, co svůj...

Block title