Jan Pavlík: Ukrývají tajné tibetské knihovny knihu o stvoření světa?

Celá řada autorů se odvolává na tajuplnou knihu Dhyanů, učenců z pradávné historie lidstva. Zmínky o ní pocházejí převážně z díla Tajné učení od Heleny Petrovny Blavatské, která o sobě tvrdila, že jí jediné...

Jitka Lenková: Další osudový osmičkový rok?

Ta data máme všichni uložena v paměti - roky 1968, 1948, 1938... Osudové události, které nedopadly v náš prospěch. Dokonce se dá říct, že byly přímo tragické. Přitom k nim nemuselo dojít, kdybychom před...

Roman „New“ Zahrádka: Na Petljurovy zlaté cihly se nezapomnělo

Prezident T. G. Masaryk se po triumfálním uvítání v Praze sešel na konci roku 1918 tajně s jedním z vůdců ukrajinského boje za nezávislost Symonem Petljurou, který přijel žádat o pomoc. Nakonec si s...

Jan Pavlík: Archeologické stopy „jiné“ historie

Na celém světě bylo nalezeno mnoho vědecky nevysvětlitelných artefaktů, které obvykle skončily v depozitářích muzeí nebo se ztratily neznámo kde. Všechny tyto nálezy totiž nezapadají do všeobecně uznávané historie naší planety a jejich uznání...

Jan Pavlík: Megalitické stavby a toky energie

Nikdo dosud nedokázal určit, kdy a jak byly postaveny nejrůznější megalitické stavby a jaký byl jejich skutečný význam a smysl. Vždyť na přemístění mnohatunových balvanů bylo zapotřebí ohromné množství lidí a energie. Jedna z...

Roman „New“ Zahrádka: Planeta Nibiru. Pohádka, nebo realita?

Nibiru, Planeta X, Devátá planeta... Podle všeho jde o nebeské těleso, které starověcí Babyloňané spojovali v astrologii s bohem Mardukem. Název planety Nibiru je odvozen z akkadštiny a znamená převozní člun, místo protnutí nebo...

Kronika budoucnosti sepsaná v kómatu předvídá nepokoje i příchod Zlaté éry

Pozornost nyní poutá knížka Kronika budoucnosti, jež vychází z deníku, který napsal švýcarsko-rakouský učitel Paul Amadeus Dienach. Ten upadl v roce 1921 do kómatu a když se o rok později probral, popsal, co viděl....

Britský vědec hlásí, že zná jméno autora záhadného Voynichova rukopisu

Britský vědec Stephen Skinner přišel s tím, že zná autora Voynichova rukopisu, jehož obsah se dodnes nepodařilo rozluštit. Je neznámého původu a je napsán 40 neznámými znaky. Vypadá jako botanická či alchymistická příručka. Podle...

Alena Horáková: Mění se celý vesmír, Země nemůže zůstat stranou

V posledních letech se stále častěji setkáváme s různými přírodními katastrofami. Některé z nich jsou vyvolány lidskou aktivitou, jiné jsou zase zcela pod režií Země, která se tímto způsobem připravuje na svůj vzestup. V...

Dolores Cannon: Je možné žít minulost, přítomnost a budoucnost současně?

Americká spisovatelka a regresní terapeutka Dolores Cannon (1931 - 2014) uspořádala několik celosvětových přednáškových turné, během kterých posluchače přinejmenším překvapila. Například svými poznatky o vztahu k času, který prožíváme. Všichni máme duši podobnou fazetě Můžeme minulost,...
Resetovat heslo
Prosím zadejte svou e-mailovou adresu. Obdržíte nové heslo e-mailem.