Josef Čáp: Bdí Měsíc nad naší planetou? Je ovládán neznámou inteligencí?

0
Země se točí stále pomaleji, neboť se od ní Měsíc vzdaluje. Co by nastalo, kdyby nás opustil? Podle nejnovějších údajů se vzdaluje od Země rychlostí asi 4 centimetry za rok, což je zhruba stejná...

Jan Pavlík: Prastaré texty plné záhad

0
Staré indické a tibetské písemné památky oplývají přímo záhadnými událostmi, například líčením válek bohů, popisem jejich strojů a zbraní, i jejich účinky. Datování vzniku těchto textů je ale nejisté - původně byly snad předávány ústně...

Josef Čáp: Záměrně stvořený čas a neexistující kosmos?

0
Říká se, že čas měří každému stejně. Je tomu tak doopravdy? Co když se čas z nějakého důvodu vkradl do našich myslí, aby nás nehnutě držel na jednom místě, a my tak žijeme, aniž...

Jan Pavlík: Utajované skutečnosti – vývoj, nebo stvoření?

0
Dodnes se ve školách učí o Darwinově vývojové teorii druhů, podle níž se život postupně vyvíjel z neživé hmoty, od bakterií až po člověka. Základem byly pochopitelně organické sloučeniny, bez nichž není život možný....

Jan Pavlík: Kdo jsou andělé?

0
O andělích existuje řada knih a také článků na internetu. Kvalita jejich obsahu je vždy závislá na osobě autora a zaměření. Shrneme-li ale všechny popisy a definice andělů, lze konstatovat, že jsou to jemnohmotné...

Jan Pavlík: Nehmotná zjevení

0
Pod pojmem „zjevení“ si většina lidí představuje duchy nebo jiné fenomény, které každý nevidí, ale přesto někteří tvrdí, že se s tímto jevem setkali. Nejde jen o duchy. Myslíme tím obvykle úkazy, které nelze...

Jan Pavlík: Skrývá narušení energetických toků vycházejících z megalitů nějaké nebezpečí?

0
Nikdo dosud nedokázal určit, kdy a jak byly postaveny nejrůznější megalitické stavby a jaký byl jejich skutečný význam a smysl. Vždyť na přemístění mnohatunových balvanů bylo zapotřebí ohromné množství lidí a energie. Jedna z teorií...

Josef Čáp: Lze vytušit, jaká realita nastane na planetě ve 23. století?

0
Slovo transformace je užíváno ve spojitosti se změnou, jež se týká čehosi, co bude nahrazeno něčím novým a doposud nepoznaným. Každé období a věk prochází zásadní přeměnou, která vždy učiní tlustou čáru za minulostí....

Jan Pavlík: Stojí za vzpourou strojů síly mimo náš hmotný svět?

0
Existuje nespočet informací o nevysvětlitelných jevech, které lze například dohledat v knihách z edice „Největší záhady světa“ (nakladatelství Dialog) od autorů Viktora Farkaše, Charlese Forta, Alana Cartera a mnoha dalších. Možná i vy jste...

Karel Rašín: Dvě minuty ticha na Měsíci…

0
První muž, který se prošel po Měsíci, Neil Armstrong, zemřel na selhání srdce. Pro mnohé z nás je americkým hrdinou. Jeho procházka po povrchu Měsíce byla přenášena televizními stanicemi do celého světa. To, co...

Block title