Božena Cibulková: Těžko na Zemi žít duši, která do Země nepřišla z trestu

0
Zajisté je těžko na Zemi žít duši, která do Země nepřišla z trestu, ale aby konala služby lásky a oběti. Těžko je na Zemi hříšníku, ale ještě tížeji tomu, kdo se již z vin...

Eckhart Tolle: Život je snadný

0
Nebránit se životu znamená žít ve stavu milosrdenství a lehkosti. V tomto stavu je lhostejné, zda je něco dobré nebo špatné. Jakmile přestanete být vnitřně závislí na formě, okamžitě se zlepší vnější okolnosti vašeho...

Richard Rohr: Příliš brzy vytvořené nebo úspěšné já se stane celoživotní programem, který jen...

0
Zvídavost, co se týče nás samotných, narůstá v pubertě a adolescenci, kdy si zkoušíme desítky převleků a rolí a dychtíme po uznání a přijetí naší nové verze. Rychle po ní sáhneme a zkusíme si...

Sergej N. Lazarev: Pokud se vedle nás objeví zrádce, znamená to, že stejný zrádce...

0
Můžeme neustále trestat ty, kdo nás urazili, nebo se můžeme začít dávat do pořádku a začít překonávat vnitřní závislost. Vrána k vráně sedá. Pokud se vedle nás objeví zrádce, znamená to, že stejný zrádce je...

Lev Nikolajevič Tolstoj: Osvobození lidí a zakotvení pravdy na Zemi

0
Čím lidé budou sytější, čím více bude telegrafů, telefonů, knih, novin, časopisů, tím bude jenom více prostředků k šíření odporujících si lží a pokrytectví - a tím více lidé budou nesjednoceni, a proto nešťastni,...

Jan Amos Komenský: Za neduhy v tomto národě děkujme špatné výchově

0
Za kolébku lhostejnosti a lenosti, domácích to neduhů v tomto národě děkujeme přímo kolébce, to jest špatné výchově, protože se mládež necvičí k činnosti, k bystrosti a pracovitosti, všestranně pohotové. A to pochází zase...

Mooji: Život nám někdy učiní laskavost a nějakým způsobem nás zklame

0
Možná se ptáte, jak máte odpustit lidem, kteří vám ublížili, a zvláště těm, které milujete a mysleli jste si, že by vás nikdy nezranili. Zranění můžeme pociťovat dvěma způsoby. V jednom případě to je...

Charles Dickens: Jediný čas, kdy lidé otevírají svá uzavřená srdce dokořán

0
Jediný čas v tom dlouhém ročním kolotání, kdy lidé otevírají svá uzavřená srdce dokořán, jakoby se najednou domluvili a pochopili, že i ti potřebnější než oni jsou spolu s nimi na jedné a téže...

Božena Cibulková: Nebuďte nevědomí a znejte i skryté věci života

0
Mnohý nevědomý mi vytýká: “Pane, proč dopouštíš zlo?” Vy však nebuďte nevědomí, ale znejte i skryté věci života, a proto nechť nepřejde přes vaše rty otázka proč je zlo! Takto se ptát je dovoleno těm,...

Jan Amos Komenský: Hledejme na zlepšení lidí takové prostředky, které by se nebál nikdo...

0
Když tedy Bůh sám nezachází s člověkem jako s kamenem nebo špalkem, tj. nedělá z člověka nečlověka, proč my se pokoušíme o věc tak nevhodnou, tak zcela neprospěšnou? Hledejme raději na zlepšení lidí takové...

Block title