Phiona Hutton: Prostě být

0
Někdy to nejlepší, co můžete udělat, je prostě BÝT. Přestat přemýšlet, přestat mluvit, přestat se ptát. Prostě si dovolit zůstat v tichosti a smířit se s ní. Právě v tichosti často konečně nacházíme sami sebe...

Neale Donald Walsch: O zbožnosti

0
Je mnoho rušivých vlivů, mnoho světských starostí. Asketa se nenechá vyrušovat ničím. Přinášejí mu chleba a vodu, má rohož, na které leží, a může věnovat každou hodinu modlitbě, meditaci a kontemplaci Boha. Jak snadné je...

Lev Nikolajevič Tolstoj: Budeš-li v sobě uznávati Boha, nebudeš se báti ničeho na světě

0
Říká se, že třeba báti se Boha. To není pravda. Boha je třeba milovat, a ne se Ho bát. Nelze milovat toho, koho se bojíš. A kromě toho nelze se báti Boha proto, že Bůh jest láska. A...

Jan Amos Komenský: Pamatovat na minulost, znát přítomnost a předvídat budoucnost

0
Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost. Jan Amos Komenský Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non...

Clarissa Pinkola Estés: Došlo ke změně v typech ženského chování

0
Někteří lidé si myslí, že jsou pryč ty doby, kdy žena, nazývaná divokou, byla prokletá. Byla-li divoká, což znamenalo, že jednala prostřednictvím svého přirozeného já, byla označena za špatnou a zlou. Není však pravda, že ty...

Paul Brunton: Hledající nesmí opustit vlastní vnitřní víru a mír

0
Je vždy bolestné pozorovat utrpení těch, kteří jsou mu blízcí a drazí, ale hledající nesmí opustit svou vlastní vnitřní víru a mír, nechť jsou jakkoli slabé, jenom proto, že musí být svědkem takového utrpení....

Paulo Coelho: Nedovolme, aby nás zraňovali slaboši

0
Čím zranitelnějším je pomlouvač, tím nebezpečnější je jeho počínání. Nedovol, aby tě zraňovali slaboši, kteří nesnesou pohled na někoho silného. Paulo Coelho Rukopis nalezený v Akkonu Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného +...

Chalíl Džibrán: Ruce z hloubi tvého vnitřního já

0
Když se setkáš s Krásou, ucítíš, že z hloubi tvého vnitřního já se natahují ruce, aby si ji přitáhly do království tvého srdce. Je to velkolepost sestávající ze žalu i radosti. Je tím neviditelným, co...

Pierre Franckh: Věci, které přinesou radost tobě i ostatním

0
Stojí za to položit si otázku: Co bys dělal, kdyby ti zbýval jeden týden života? A až si ji zodpovíš, začni tyto věci dělat. Budou to dozajista věci, které přinesou radost tobě i ostatním. Pierre Franckh Jednoduše...

Osho: Buďme jen sami sebou

0
Buďte originální. Když máte možnost být originál, proč byste zůstali pouhou kopií? Nenapodobujte Buddhu, nenapodobujte Ježíše – nikdy nikoho nenapodobujte! Učte se, od koho chcete, ale nikdy nikoho nenapodobujte. Buďte jen sami sebou. Musíte...

Block title