Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.: Svoboda myšlení a myšlenka v právním smyslu

0
Myšlení všeho druhu je lidskou přirozeností. Stát mu proto nesmí překážet. Za své myšlenkové projevy však neseme odpovědnost. Nejen morální nebo náboženskou či duchovní, ale i právní. Úvodem se sluší zmínit, co jsou zákonné obecné...

Dr. Josef Staněk: Společnost, která narušuje harmonii, je pokaždé zničena

0
Současná společenská situace, která panuje, nám nepřináší mnoho radosti. Vypravil jsem se proto znovu za panem doktorem Staňkem, protože cítím, že potřebujeme všichni povzbudit. Doufám, že nám nové povídání s ním alespoň trochu radosti...

Dr. Josef Staněk: Evropa je předurčena k vzestupu, musí ale nejprve zmoudřet

0
Nedávno bylo znovu otevřeno proroctví Knihoven palmových listů pro nejbližší období. Mimo jiné se v něm uvádí, že média budou i nadále zkreslovat celkovou situaci, úmyslně zamlčovat nově získané poznatky o covidu a tvrdit,...

Jiří Vacek: Mystický význam Velikonoc

0
„…a zvěstujeme vám: že Bůh jest Světlo a tmy v něm nižádné není.“ (J 8,12) Pro mnohé lidi jsou Velikonoce pouze svátkem jara, nicméně ony jsou významným obdobím především z hlediska duchovního vývoje. „Velikonoce...

Jai Gurudev: Duchovní podstata Velikonoc

0
Milí přátelé, tato promluva Sri Swamiho Vishwanandy proběhla v roce 2005, přesto je stále aktuální, neboť přibližuje duchovní podstatu Velikonoc. „Dnes jsou Velikonoce, den, ve kterém Ježíš odhaluje světu pravou Bytost Krista – Jeho...

Jan Pavlík: Utajované skutečnosti – vývoj, nebo stvoření?

0
Dodnes se ve školách učí o Darwinově vývojové teorii druhů, podle níž se život postupně vyvíjel z neživé hmoty, od bakterií až po člověka. Základem byly pochopitelně organické sloučeniny, bez nichž není život možný....

Rudolf Špaček: Doba uzrála…

0
Jedna stará súfijská bajka vypráví o slonovi v černé tmě, kterého se pokouší popsat několik slepých přátel, kteří se v argumentaci důsledně opírají o své dosavadní poznání. Jeden z diskutujících druhů potmě nahmátl sloní...

Dr. Josef Staněk: Čtvrtá světová „biologická“ válka z duchovního pohledu

0
Netvrdím, že mám pravdu. Pouze předkládám své názory k ověření a sami si určete jejich pravdivost. Musím se dostat do stavu naprosté uvolněnosti, protože jen za takové situace se mi dostává intuice, obrazů a...

Dr. Josef Staněk: Nastane válka? Pokud ano, budou za tím finanční zájmy

0
Mnozí lidé si v současnosti kladou otázku, co se to vlastně děje na rusko-ukrajinských hranicích a zda z toho bude, nebo nebude válka. Skoro všichni cítíme velké napětí, ať už na západě, na Ukrajině, v...

Prof. Ing. Peter Staněk, CSc.: Největší šok je, když člověk přijde o všechno, co...

0
Jak mnozí tušíme, je architektura současné společnosti neudržitelná. Bude ji tedy zapotřebí přivést od absolutního konzumního způsobu života ke smysluplnému životu, protože pokud hromadíme věci, stáváme se jejich otroky a přestáváme se věnovat důležitým...

Block title