Marie Vítová Plášilová: Malá arkána – Rytíř pohárů

0
I Rytíř pohárů má svou nezastupitelnou roli v královské rodině symbolizovanou pohárem. Mnohé je možné vyčíst z gest, symbolů a vyobrazených předmětů na jeho kartě. On konkrétně symbolizuje osobu hledající nové city a lásku,...

Marie Vítová Plášilová: Malá arkána – Královna pohárů

0
Postavy „královen“ v tarotu jsou významné. Symbolizují vyzrálé a zkušené ženy. Jsou těmi, jež mají či měly významný vliv na každého z nás. Platí to pro muže, jako pro ženy. Královny v tarotu jsou...

Marie Vítová Plášilová: Malá arkána – Král pohárů

0
Už jsme si představili příběhy pěti dvorních karet se symbolem mečů. Následují další dvorní karty a ty jsou spojovány tentokrát se symbolem pohárů. On je typickým znamením citů, lásky a vztahů. Rovněž je spojován...

Marie Vítová Plášilová: Malá arkána – Princezna mečů

0
Představujeme-li si příběh tarotové Princezny mečů, potom si musíme nejprve říci, že v základní sestavě tarotových karet je 16 královských karet a ty jsou rozděleny do čtyř skupin podle symbolů (meče, poháry, hole a...

Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.: Státem uznávaná kartářská živnost

2
Kartářství je spjato s tradičním věděním a svébytným obrazem světa. Člověk je v něm pojímán jako „jemně“ vyzařující duchovní bytost v tocích záření. Kartářské schopnosti vjemu „jemné“ reality z klientova okolí bývají sice ojedinělé,...

Marie Vítová Plášilová: Malá arkána – Princ mečů

0
Postavy princů v tarotu představují mladé osoby. Pro jednoznačné určení postavy hodně záleží na sestavě karetního systém. Máme-li v ní místo králů princezny, pak postava prince bude jednoznačně představovat mladého ambiciózního muže. Pokud máme...

Marie Vítová Plášilová: Malá arkána – Rytíř mečů

0
Královské karty mají svou specifickou roli v systému tarot. Je tomu i v případě všech karet se symbolem rytířů. Zobrazují muže v aktivním zralém věku. Svůj um a talenty dokáží prosazovat ve svých zvolených...

Julius Hůlek: Něco zkušeností za půlrok covidových omezení z pohledu tarotu

0
Vážení a milí tarotoví přátelé, dříve než si dovolm vám předestřít něco ze své dílny, rád bych vyslovil naději, že po čtyřměsíční pauze (v dosavadní šestileté historii TK 015 naprosto nebývalé) se doufejme konečně...

Marie Vítová Plášilová: Malá arkána – Královna mečů

0
Symboly královských karet nám mohou svým významem pomáhat rozpoznávat víc souvislostí v osobním stylu života. Je tím myšleno poodhalení symbolu daru duše pro každého z nás. Každá královská karta poodhaluje naše dary a vlastnosti....

Eva Kalivodová Štichová: Otevřenější srdíčka v období adventu

0
Blížící se konec roku má svá kouzla. Adventní čas otevírá srdíčko každého z nás a my se stáváme citlivější než kdykoli v průběhu roku. Tento pocit je srovnatelný například s obdobím našich narozenin, kdy...

Block title