Montague Keen a Veronika Keen: Poselství od Montyho z 12. listopadu 2017

170
Foto: Pixabay.com

Duchovní svět dělá vše, co může, aby vám přinesl informace a zabránil vám tak v tom, abyste padli do pasti, kterou vám připravili sionisté/Kabaly. Své plány vytvořili, když jste ještě byli plně pod jejich kontrolou. Oni nikdy nevzali do úvahy možnost, že se probudíte a budete si jejich plánů vědomi. Pan Putin se vás mnohokrát pokoušel upozornit na to, do jaké pasti v tom spánku kráčíte. Tady je pár důkazů:

Putin: New World Order is in Final Stages of its European Master Plan.

The Pope, Pedophilia, and Putin

Vaše vlády každý den přijímají příkazy od skryté moci, která vládne. Pokaždé, když vystoupí nový vůdce, vzrostou vaše naděje. Sami se ptejte, proč se tak rychle zařadí mezi ostatní a dělá to samé, jako ti před ním. Rozhodují pouze ti, kteří mají vše pod kontrolou. Je to beznadějná situace. Bude to pokračovat, dokud nepozvednete svůj hlas a neodmítnete pokračovat v politickém směru, který představuje pro lidskou rasu katastrofu. Těmto faktům je nutno čelit, pokud má lidstvo přežít. Abychom vám pomohli uvědomit si, proti čemu stojíte, citujeme několik pasáží z knihy Tell the Truth and Shame the Devil(Řekni pravdu a zostuď ďábla) od Gerarda Menuhina.

Str. 155: Neexistují žádní angličtí, francouzští, němečtí nebo američtí Židé, ale pouze Židé žijící v Anglii, Francii, Německu nebo Americe. (kniha mého drahého přítele GILADa ATZMONa „The Wandering WHO“, studie židovské identity, politiky. Zero Books, Winchester UK 2011.

Anglické (nebo francouzské nebo americké, atd.) vlastenectví je pouhým převlekem, který na sebe bere, aby se zalíbil lidem té země. (The Jewish world . 8.12. 1911.)

Chemická národnost Žida je národnost obchodníka a nadevše národnost peněz. (Karl Marx Deutsch Franzosische, Feb. 1844. Philipp Reclam junr. Leipzig 1919 p. 50)

Str. 156: Již od narození jsou nasazeni jako zvědové a potenciální zrádci svých zemí, které je adoptovaly a vlastenci jsou pouze, pokud se jim to hodí. Když bychom měli použít přirovnání k hoře, jejich starost o sebe sama a o své zájmy je ohromná, nic s tím nelze srovnat. Není divu, že se nám dostanou do cesty. Ve skutečnosti bylo panorama potlačeno židovskou diorámou: neustále se měnícím odrazem jejich snahy nás zmást za pomoci tzv. „zpráv“. Tyto LŽI, horlivě šířeny jejich smečkou lokajů, pravidelně hyzdí hlavní zpravodajství. Zde je několik příkladu:

„ZBRANĚ HROMADNÉHO NIČENÍ“; LIDMI ZPŮSOBENÉ „GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ“; částečně v USA vycvičená a financovaná „TERORISTICKÁ MILICE ISLÁMSKÉHO STÁTU“; ale také „ZÁSOBY ROPY DOJDOU“. A z dřívější doby SENÁTOR MC CARTHY a jeho očerňování, pomlouvání a tažení proti komunistické infiltraci v americké vládě, armádě, médiích, atd. a to, že byl obviněn z podporování mučení za účelem vynucení přiznání při norimberských divadelních procesech: The origins and aims of the KKK.(Původ a cíle Kukluxklanu)

Kromě několika výjimek, které se vůbec nepočítají, je veškerý TISK na světě V NAŠICH RUKÁCH. (THEODOR HERTZEL, zakladatel sionizmu na světovém sionistickém kongrese v Bazileji v r. 1897)

ŽIDÉ, MISTŘI LHANÍ (Arthur Schopenhauer, Parerga and Paralipa-mena, Hahn, Berlin 1851 díl 2., str. 357)

Buďme k sobě upřímní, židovští kolegové. Máme pod kontrolou média. Máme velmi mnoho lidí ve vedení všech velkých filmových společností, že je to až nechutné. Jenom si vezměte všechny filmy nebo televizní pořady, ať je to „Tropic Thunder“ „Your Enthusiasm“; je v nich plno našich herců, ředitelů a spisovatelů, kteří jsou ŽIDÉ. Věděli jste, že všech osm hlavních filmových studií řídí Židé? Ale to není všechno. My máme také pod kontrolou reklamy, které v těch pořadech vysílají. (Marty Friedman, Times of Israel July 12th 2012.)

Jsme vděčni novinám Washington Post, the New York Times, Time Magazine a dalším skvělým velkým tiskovinám, jejichž ředitelé se účastní našich setkání a dodržují svůj slib, že budou diskrétní po dobu téměř čtyřiceti let. Kdybychom po všechny ty roky byli vystavení publicitě, nebyli bychom mohli vytvořit náš Světový plán.Ale svět je více sofistikovaný a je připraven vykročit ke SVĚTOVÉ VLÁDĚ.Nadnárodní suverenita INTELEKTUÁLNÍ ELITY a SVĚTOVÝCH BANKÉŘŮ je jistě lepší, než národní sebeurčení, praktikované většinou zemí. (David Rockefeller, proslov na schůzce skupiny Bilderberg v Badenu, Německo, v červnu 1991.)

Str. 157:Noviny mají trojí účel. Jeden je pobavit, druhý je rozptýlit a třetí je MYLNĚ INFORMOVAT. (Britský ministr zahraničí ERNEST BEVIN, Londýnská konference ministrů zahraničí, 10. únor 946.)

A teď se ptám: komu lze věřit? Zradili vás ti, vůči kterým jste byli vedeni, abyste jim věřili. Mnozí stateční lidé vynášejí informace, které byly před vámi skryty, ve snaze, abyste pochopili, co proti vám stojí.

Nová kniha Davida Egana: „NEW WORLD DISORDER“.(Nový světový neřád). Studie o „ekonomické demokracii, reformované politické demokracii a spojení všech lidí“ .

Také tato kniha vám to prozrazuje a pomáhá vám získat jasný obraz toho, proti čemu stojíte. Není to náhoda, že takového knihy vycházejí právě v této pro lidstvo kritické době. My, na této straně života, se staráme, aby byli mnozí inspirováni k tomu, vzít pero do ruky a nechali se vést k tomu, aby napsali to, co lidstvo teď potřebuje vědět.

Čelit pravdě není nikdy snadné. Znamená to odhodit vše, co jste přijímali jako pravdu; ať to bylo od rodiny, vzdělávacího systému či náboženství.Že za všemi lžemi, které jste v průběhu života přijímali, je JEDNA RUKA, je těžké přijmout, ale je to absolutní pravda. Snažil jsem se vám jemně otevřít oči od té doby, co jsem v r. 2014 zemřel. Teď je nutné, abyste podle těch informací jednali, jinak zahynete. Byli jste obelstěni MISTRY KLAMU. Na své straně máte množství, na to nezapomeňte. Jakmile jednou řeknete NE, je s nimi konec. Míč je na vaší straně, přátelé, a vy můžete Kabale podtrhnout nohy, kdykoliv budete chtít. Vše, co je třeba, je se pro to rozhodnout. Čas, kdy je to třeba udělat, je TEĎ.

Jsme hluboce vděčni všem, kdo se zajímají o Davida McCanna a všechny nevinné lidi, na světě, které Kabala zavřela. Potřebují vaši lásku, vaše modlitby, jakoukoliv možnou pomoc. Jeden vězeň, s nímž se David skamarádil, je ve vězení 40 LET. Žádný zločin nespáchal. Chtěl by zemřít doma. To je americká spravedlnost. Takových jako on jsou tisíce. Vláda se o to nezajímá. Kabala zavírá lidi každý den. Oni vlastní MÉDIA, takže se o tom nedozvíte. Spravedlnost je něco, co berete jako samozřejmost, dokud si jednoho dne neuvědomíte, že není pro každého.

Justice for Dave McCann, Irish man framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding / Spravedlnost pro Davida McCanna, irského občana, zadrženého v Kalifornii, Sbírka na právní výdaje

Má drahá, Kabala tě nikdy nepřestane překvapovat. Na dělání problémů vždy použijí vyvrhele. Je třeba je politovat. Bojí se podívat na svůj vlastní život.

Má drahá, buď silná.

Tvůj oddaný Monty.

Website: The Montague Keen Foundation, http://Galacticchannelings.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro http://Galacticchannelings.com a www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk