Ivona Antalii: Diamantové kódy

200
Foto: z archivu autorky

Na planetu proudí prostřednictvím Slunce stále větší množství diamantové záře.

Tato záře mění DNA…

Tato záře aktivuje Tvé srdce diamantového lesku…

Tato záře otevírá Tvé oči diamantovému vidění…

Tato záře rozpouští iluze…

Tato záře otevírá Tvé diamantové čakry…

Tato záře aktivuje Tvou diamantovou auru…

V diamantových plamenech hoří vše staré, svazující, manipulující, ve strachu a obavách Tě držící.

Aktivuj své diamantové srdce propojením diamantu Země a Vesmíru ve své hrudi.

Rozzař všechny své čakry tímto světlem…

V srdci zažehni záměr žití v radosti, lehkosti, hojnosti, zdraví, svobodě…

Vystřel odtud šíp a pozoruj kde dopadne. Jdi k němu.

Cestou se dotýkej diamantových sloupů a nech je spojit v sobě.

Na místě kde dopadl šíp se záměrem se otevírá vstup do podzemní jeskyně.

Vejdi a ukotvi ho v diamantu Země…

V diamantových skalách ulehni do poupat stejné energie. Rozezní se zvukem diamantů, rozvibrují celé Tvé tělo, buňky, DNA.

Poupě se otevírá a rozvíjí v nádhernou květinu. Ty ležíš v jejím středu…

Prostřednictvím Slunce do Tebe pronikají Diamantové kódy, které se skrz Tebe a květ ukotvují v Zemi. Květy se propojují, zasouvají do planety a aktivují diamantové vědomí.

Záříš, kveteš, svítíš, žiješ…

Povstaň do Zdrojového člověka žijícího na Zemi.

Ivona Antalii

Zdroj: https://vehvezdach.cz/ivona-antalii-diamantove-kody/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz