Aleppo: Největší hrad v nejstarším městě na Zemi

137

Když jde o starověká města a zvláště ta, která soutěží o titul nejstarší ze všech, Aleppo (nacházející se v dnešní Sýrii) se rozhodně o prvenství může ucházet.

Aleppo

Starobylé město Aleppo považují mnozí učenci za jedno z nejstarších měst na planetě. Bylo osídleno nejméně od roku 5000 př. n. l., jak ukazují vykopávky provedené v Tallet Alsauda. Starobylé město ale odkryto archeology téměř nebylo, neboť současné moderní město leží nyní na jeho místě.

Aleppo mělo ve starověkém světě velký význam. Historické záznamy dle odborníků ukazují, že Aleppo bylo důležitým městem ještě před Damaškem, který je mnohými považován za nejstarší město na světě. První záznam o městě Aleppo najdeme v eblajských tabulkách, od třetího tisíciletí př. n. l., kdy bylo Aleppo označováno jako Ha-Iam.

Dávné město Aleppo, sestávající se ze starého města uvnitř hradeb a za nimi ze starých čtvrtí připomínající kobky, má rozlohu přibližně 350 hektarů (3,5 km²) a více než 120 000 obyvatel. Známé svými velkými panskými sídly, úzkými uličkami, krytými tržišti a starobylými karavany bylo starověké město Aleppo v roce 1986 zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO.

Aleppo a jeho historie

Za amorejské dynastie to bylo hlavní město království (až do roku 1600 př. n. l.) a poté bylo podrobeno chetitským impériem. V pozdějších dobách bylo pod asyrskou a perskou vládou. Alexandr Veliký dobyl město v roce 333 př. n. l. a Seleukos I. Níkátor mu dal jméno Beroea. Když se v roce 64 př. n. l. Sýrie stala součástí Říma, bylo město také integrováno do Římské říše. Ulička křesťanské čtvrti byla součástí Byzantské říše, dokud ji roku 637 nedobyli Arabové.

V 10. století se vrátilo město Byzanťanům (mezi 974 a 987). Křižáci dvakrát obléhali jeho hradby, v roce 1098 a 1124, ale město nikdy nedobyli. 11.10.1138 bylo město poničeno zemětřesením. Přešlo do rukou Saladina a zůstalo v moci Arabů až do doby, kdy ho v roce 1260 uchvátili Mongolové. Poté se stalo městem Osmanské říše (od roku 1517). Při pádu Osmanské říše přešlo město do francouzské koloniální správy, ale nakonec bylo vráceno Turecku, když ho získala zpět Antiocheia (Antakya) v letech 1938-1939.

Aleppo a jeho architektonická díla

Ve starověku byla vytvořena velká architektonická díla, jako je hodinová věž, která stále stojí a je velmi dobře zachována.

Opevněný palác, který se nachází uprostřed starobylého města Aleppo, je považován za jeden z nejstarších a největších hradů na povrchu planety. Podle archeologických vykopávek existuje důkaz o využití vrchu s citadelou již v polovině třetího tisíciletí př. n. l, jak je uvedeno v klínovitých textech z měst Ebla a Mari. Během své dlouhé historie byla pevnost obsazena různými starověkými civilizacemi, jako jsou Řekové, Byzantinci, Ajjúbovci a Mamlukové.

Citadela se údajně používala od 24. století př. n. l. až nejméně do 9. st. př. n. l. Dokazují to reliéfy objevené během vykopávek prováděných německým archeologem Kayem Kohlmeyerem. Říká se, že prorok Abrahám dojil své ovce na vrchu s citadelou.

Citadela se nachází na valu s eliptickou základnou o délce 450 metrů a šířce 325 metrů. V horní části má eliptická základna 285 metrů na 160 metrů a výška těchto šikmých základů je 50 metrů. Celý val je obklopen vodním příkopem, 22 metrů hlubokým a 30 metrů širokým, spadajícím do 12. století. Podle záznamů byl v minulosti celý val pokryt velkými bloky lesklého vápence, z nichž se některé dochovaly dodnes.

Dne 20.06.2013 byla všechna naleziště v Sýrii zapsána na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO, aby se upozornilo na rizika, jimž jsou vystavena v důsledku syrské občanské války.

Zdroj: Ancient-code.com
Překlad: Martina Vlčková
Video: Ancient Code
Zdroj: YouTube.com

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz