Solara: Zlomek reportu na červen 2016 – určení správných souřadnic

91

Jak vstupujeme do června, rozprostírá se před námi široké spektrum velmi různých zkušeností. Můžeme zažívat jednu nebo více těchto zkušeností, všechny ve stejnou dobu. Naše květnové přílivy Nové Reality nás nevratně změnily. Nyní všichni zažíváme to, co je nejvíce potřeba. Vlastním jedinečným způsobem jsme všichni v procesu výstavby, a přitom se čistí vlákna našich starých životů, aby jimi mohla proudit bez překážek voda Nové Reality.

Poté co tato fáze bytí skončí, se budeme znovu všichni sbližovat. Ti, kteří uvolnili minulostskočí do svých Opravdových Životů s nadšením, a bez zastavování jakýmikoli strachy ze změny. Ti, kteří rozpouštěli a rozpouštějí své bytosti si s sebou přinesou zvýšené vědomí Nové Reality, které je možné sdílet se všemi. Ti, kteří se vezou na ohromné tvořivé vlnězrodí mnoho krásy, která nás všechny bude inspirovat.

Je cítit, jako by květen býval byl opravdovým novým začátkem roku. V tu dobu náš vnitřní kompas náhle změnil směr. Nyní je červen, musíme přesměrovat své bytosti naším Pravým Směrem. Jsme vprostřed změn polohy a posunu až do chvíle, kdy bude cítit, že všechno je správně. Červen bude velmi zajímavý měsíc, neboť nám napomůže si vyjasnit, kam odsud jdeme. Odkryje nové cesty, nové informace, nové lidi, tak jak pokračujeme v rozšiřování svých bytostí v Nové Realitě. Červen je měsíc, kdy se může stát všechno, cokoli.

V červnu vstřebáme květnové přílivy Nové Reality do našich každodenních životů. Proběhne významné zhmotnění, ztuhnutí Nové Reality, uvnitř nás i v našem vnějším prostředí. Budeme volání, abychom ve svých životech uskutečnili nesčetné změny, abychom mohli hluboce obydlet Novou Realitu. Mnohé prvky se překalibrují, přenastaví a změní svou cestu. Budeme uvolňovat více prvků našich starých životů a přesouvat zbylé prvky na novou úroveň. Jak to budeme dělat, měli bychom vidět, že přímo před námi je zářivá cesta Zelených Světel.

Červen nám přinese více Pravdivých Spojení, některá z nich s lidmi z naší vzdálené minulosti. To proto, protože minulost se překládá do přítomnosti jako nikdy předtím. Lidé naší minulosti znovu vstupují do našich životů, abychom buď s nimi mohli dokončit některé věci nebo s nimi začali na úplně jiné úrovni. Je důležité, abychom se s každým z nich znovu potkali, a abychom se s nimi spojili, jako ti, Kterými Jsme Teď. To nám dá možnost vytvořit s nimi takový vztah, který jsme vždycky chtěli, bez jakýchkoli vrstev z minulosti, které by jej pokrývaly. To nám umožní s nimi být v kontaktu na úplně nové úrovni.

Po mnoho let jsme léčili zlomená srdce našich nesčetných životů. Tato cesta osobního léčení byla maskována jako kolektivní práce, protože jen tehdy se mohla dostat k nejhlubším zraněním uvnitř nás. Abychom toho dosáhli, museli jsme si pamatovat, abychom milovali ostatní a viděli a chápali jejich rány se soucitem. Nakonec, po všech těchto letech se cítíme svobodní a úplní – bez odpovědnosti nést svět na svých ramenou.

Čas teď začal být tak pružný, že naše staré chápání Času je praktický zastaralé. Čas je tak zrychlený, že prakticky neexistuje. Všechno se zdá být zrychlené, i když jsou zde viditelné pauzy, stále se posouváme dopředu Rychlou Cestou. Tato elasticita, pružnost, Času nám dává svobodu vytvářet naše vztahy s její pomocí.. Už nejsme zavřeni do strohého rozvrhu toho, kdy máme co dělat, a můžeme se nyní posunout do většího proudu bezčasovosti. Když vyjdeme z Opravdovosti, vstoupíme do říše Dokonalého Načasování. Možná vyrazíme na některé schůzky pozdě, a tam zjistíme, že všichni, se kterými jsme se chtěli setkat, také mají zpoždění. Pokud bychom spěchali, abychom přijeli včas, jen bychom byli museli čekat. To vytváří nové Dokonalé Načasování.

Jak v červnu děláme důležité úpravy směrů, jsme schopni nastavovat své vnitřní i vnější souřadnice svým Nejpravdivějším Směrem a to je výborný pocit! To nás přivádí na hlavní křižovatky, kde je možné cokoli. Zelená Světla jasně září před námi. Jsme naplněni uvolněním a vděčností, že jsme se konečně dostali tak daleko do Opravdovosti. Nová Realita nás dále naplňuje hluboce pečujícím pocitem návratu do našich Pravých Domovů. Cítíme se inspirovaní a naplnění radostí a potěšením!

Solara

www.nvisible.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N.. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk