Malcolm Thaler a Ellen Vora: Skrytá nebezpečí užívání léků proti úzkosti

112
Foto: Dollarphotoclub.com

Možná znáte benzodiazepiny – diazepam (Valium), lorazepam (Ativan) a alprazolam (Xanax). Patří mezi celosvětově nejoblíbenější léky předepisované pro generalizovanou úzkost a záchvaty paniky. Je zde však i temná stránka – mnoho temných stránek – kvůli kterým byste měli zvážit, zda se vydáte na cestu benzodiazepinů. Tyto léky lze užívat bezpečně, ale takové rozhodnutí by nemělo být bráno na lehkou váhu.

Jak benzodiazepiny fungují?

Benzodiazepiny stimulují mozkové receptory citlivé na kyselinu gama-aminomáselnou (GABA), hlavní inhibiční neurotransmiter, který ovlivňuje úzkost, náladu, spánek a citlivost na bolest. Benzodiazepiny se liší primárně v rychlosti a délce účinku.

Jaké jsou nežádoucí účinky?

Mohou snížit schopnost jasného myšlení, zhoršit paměť a snížit schopnost reagovat na naléhavé situace, které se mohou objevit (například pokud řídíte auto nebo ovládáte nebezpečný stroj).

Tyto účinky se mohou objevit i v případě běžně předepisovaných nízkých dávek. Nedávná studie navíc prokázala, že užívání některého z těchto léků po dobu delší než tři měsíce, zvyšuje riziko vzniku Alzheimerovy choroby o 50 %.

Ve vysokých dávkách může benzodiazepin způsobit život ohrožující respirační depresi nebo kóma. Od roku 2000 se zdvojnásobil počet příjmů na pohotovosti spojených s užíváním tohoto léku. V kombinaci s narkotiky dochází k výraznému zvýšení rizika a závažnosti těchto vedlejších účinků.

Lze si na těchto lécích vypěstovat závislost?

Ano. Opakované užívání snižuje citlivost mozku na GABA, proto nejen že potřebujete časem větší množství léku k dosažení stejného účinku, ale základní stav úzkosti bez užití léku se ve skutečnosti zhoršuje.

Jakmile začnete tyto léky užívat, může být velmi těžké s nimi přestat. V takovém případě se navíc mohou objevit vážné abstinenční příznaky. Mezi ty nejběžnější patří nespavost, podrážděnost, zvýšená úzkost, panika a nervozita. V dnešní době končí na odvykací kúře více pacientů kvůli užívání benzodiazepinu v kombinaci s opioidy, než kvůli potížím spojeným s alkoholem.

Lze tyto léky užívat bezpečně? Existují alternativy?

Benzodiazepiny mohou účinně ulevovat od akutních záchvatů paniky nebo působit jako prevence v případě vysoce rizikových situací. Skoro vždy však existují lepší alternativy. Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) jako sertralin (Zoloft) a escitalopram (Lexapro) a selektivní inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu (SNRI) jako venlafaxin (Effexor) a duloxetin (Cymbalta) patří mezi první volby při zvládání generalizovaných úzkostných poruch u pacientů vyžadujících léčbu.

Z dlouhodobého hlediska může být lepší objevit příčinu problému pomocí kognitivně behaviorální terapie (CBT), využít poradenství a upravit životní styl tak, abyste posílili obranu před úzkostí (kvalitní spánek, optimální strava, vyhýbání se kofeinu a alkoholu). To vše může mít kumulativní efekt, který může snížit nebo dokonce odstranit potřebu těchto léků.

Použitím dovedností naučených v CBT, cviků s hlubokým dýcháním nebo vizualizace (existuje mnoho mobilních aplikací, které mohou situaci usnadnit) můžete záchvat paniky zvrátit ještě dříve, než se stane nezvladatelným. A čím více budete tyto dovednosti trénovat, tím budou účinnější.

O autorech článku:

Dr. Malcolm Thaler je lékařem na One Medical Group a autorem a šéfredaktorem několika bestselerů. Má rozsáhlé zkušenosti například s prevencí a léčbou kardiovaskulárních onemocnění, cukrovky a sportovních zranění.

Dr. Ellen Vora je certifikovaná psychiatrička, licencovaná akupunkturistka a certifikovaná instruktorka jógy. Věří, že duševní zdraví je základ primární péče a léči řadu zdravotních problémů, od panické poruchy po bipolární poruchu a od ADHD po fibromyalgii.

zdrojový článek: www.livestrong.com
zdroje: www.bmj.com
překlad: Siw
zdroj: http://www.energiezivota.com/co-za-cim-je/672-skryta-nebezpeci-uzivani-leku-proti-uzkosti

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk