Sokratův Test: Než něco vyslovíte, odpovězte si nejprve na tyto 3 otázky

487
Sokrates. Foto: Pixabay.com

Sokrates byl v antickém Řecku (469–399 př.n.l.) vysoce uznávaný pro svou moudrost.

Jednoho dne za ním celý nadšený přiběhl jeden jeho známý a řekl: „Sokrate, víš, co jsem právě slyšel o jednom z tvých žáků?“

„Počkej chvíli,“ odvětil Sokrates. „Předtím, než mi to řekneš, chci, abys prošel malým testem. Jmenuje se Test Tří.“

„Test Tří?“

„Správně,“ pokračoval Sokrates. „Než mi řekneš něco o mém žákovi, na chvilku se zastavme a otestujme to, co mi chceš říct. První test se jmenuje Pravda. Jsi si naprosto jistý, že to, co se mi chystáš říct, je pravda?“

„Ne,“ odpověděl muž, „jen jsem to zaslechl.“

„V pořádku,“ řekl Sokrates. „Takže nevíš, jestli to pravda je nebo není. Nyní vyzkoušíme druhý test. Test Dobra. Je to, co mi chceš říct o mém žákovi, něco dobrého?“

„Nikoli, právě naopak…“

„Takže,“ pokračoval Sokrates, „chceš mi o něm říct něco špatného, ​​i když si nejsi jistý tím, jestli je to pravda?“

Muž jen trochu zahanbeně pokrčil rameny.

Sokrates pokračoval. „Ještě stále můžeš uspět, protože je zde třetí test. Test Užitečnosti. Bude to, co mi hodláš sdělit, pro mě užitečné?“

„Vlastně ani ne…“

„Takže,“ konstatoval Sokrates, „pokud to, co se mi chystáš povědět, není ani pravdivé, ani dobré, a dokonce ani užitečné, proč mi to vlastně chceš říct?“

Muž, celý zaražený a zahanbený, neřekl už nic.

A jaké z toho plyne ponaučení?

Příště, když budete mít potřebu před jinými o někom mluvit, zeptejte se nejprve sebe sama: Je to pravda? Je to dobré? Je to užitečné?

Zdroj: https://mocvedomi.cz/sokratuv-test-nez-neco-vyslovite-odpovezte-si-nejprve-na-tyto-3-otazky/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk