Antonín Baudyš: Astrologický význam zatmění 27. července 2018

351

Jaký je astrologický účinek dnes probíhajícího zatmění? Uvolnění již nepřijatelného napětí, opuštění ohrádky, rozbití zdi. Určitá forma rebelie či kapitulace, překonání pravidel, postavení se mimo zvyk a konvenci. Nalezení vlastní svobody, překonání strachu včetně přijetí souvisejícího rizika. Seńoras y seńores, ať Vám dnešní pátek přinese to nejlepší, co je v jeho potenciálu.

Video: Antonín Baudyš
Zdroj: YouTube.com

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk