Se světem se v současnosti dějí pozoruhodné změny, které si většina z nás ani neuvědomuje

475
Foto: Pixabay.com

Většina z nás si zatím zcela neuvědomuje, že se světem se v současnosti děje něco neobyčejného…

Před několika měsíci jsem se vzdal života ve společnosti, která se zakládá na běžném způsobu práce mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Přetrhl jsem řetěz strachu, která mě držela spoutaného v tomto systému. Od té doby vidím svět v odlišném světle: Vidím, že svět prochází velkou změnou a že většina z nás si tuto změnu neuvědomuje.

Proč se svět mění? V tomto článku uvedu osm důvodů, které mě přesvědčily, že svět se opravdu mění.

1. Dosavadní model práce a zaměstnávání už nikomu více nevyhovuje

Zejména lidé, kteří pracují ve velkých společnostech, jsou stále více a více nespokojeni ve své práci. Stále hlasitěji se v nás ozývá pocit nedostatku zadostiučinění, pocit, který je doslova zoufalým výkřikem našeho nitra.

Lidé se však chtějí dostat ven. Chtějí celou práci ve společnostech nechat tak a ujít.

Jen si všimněme, kolik lidí je ochotno riskovat a začít podnikat na vlastní pěst, kolik lidí přerušuje své původní zaměstnání i na delší dobu, například z důvodu studia, nebo že roste procento lidí, kteří v souvislosti se zaměstnáním trpí depresemi či syndromem vyhoření.

Pomalu ale jistě jsme se už dostali k hraniční ceně, kterou jsme ochotni za naše zaměstnání platit.

2. Mění se i model podnikání

Ještě donedávna bylo v podnikání, zejména na začátku, důležité najít investora a získat finance – když se vám to podařilo, cítili jste se jako kdybyste vyhráli Světový pohár.

No co dále pak, jak se vám podařilo najít investora a získat finance? Znovu jste se jen vrátili do pozice zaměstnance.

Kromě toho jste možná začali spolupracovat s lidmi, kteří nesdíleli stejný sen jako vy, kteří nesouhlasili s vaším záměrem, a brzy to vše bylo už jen o penězích.

A finanční výsledek se stal hlavní hybnou silou vašeho podnikání. Lidé však při takovém modelu podnikání trpí.

Zpočátku výborný nápad na začátku podnikání se začal hroutit, protože model podnikání, který se honí jen za penězi, je bezednou dírou.

Je tedy třeba, abychom v podnikání změnili způsob uvažování – a mnozí dobří lidé to už i dělají.

Za posledních několik let jsme svědky velkého rozmachu tzv. „startup-ů“ i toho, jak si obrazně řečeno tisíce podnikatelů zřídilo kancelář ve své garáži, kde přetvářejí své převratné, inovativní nápady v hodnotě miliard dolarů na skutečnost.

3. Namísto soutěže začíná převládat spolupráce

Mnozí lidé si už začínají uvědomovat, že nemá smysl pokračovat dál o samotě. Mnozí z nás se už probudili ze šíleného myšlení typu „každý sám za sebe“.

Zastavme se, couvněme krok zpět a trochu přemýšlejme. Nezdá se vám absurdní, že nás je na jedné planetě více než 7 miliard, ale čím dál se jeden druhému více a více vzdalujeme?

Jaký má smysl se otočit zády tisícům, možná milionům lidí, kteří žijí s námi ve stejném městě? Pokaždé, když nad tím přemýšlím, cítím smutek.

Naštěstí, věci se začínají měnit. Do ekonomiky se začínají stále více začleňovat koncepce sdílení (např. stejného majetku) a spolupráce, což je důkazem směřování k nové společnosti – společnosti, v níž je běžná spolupráce, schopnost se podělit, vzájemná pomoc a vstřícnost.

Je nádherné sledovat tuto změnu. Vždycky mě to dojímá.

4. Konečně si naplno začínáme uvědomovat možnosti internetu

Internet je opravdu mimořádná věc, která v historii nemá páru – a až nyní v posledním období, po mnoha letech, co internet už existuje, si začínáme uvědomovat jeho potenciál.

Díky internetu je svět otevřenější, mnohé bariéry jednoduše zmizely, odloučenost se stále zmenšuje, spojování lidí z celého světa je na vzestupu, spolupráce roste závratným tempem a ve větší míře se objevuje i vzájemná pomoc.

V některých zemích internet posloužil jako hlavní katalyzátor společenského vývoje, díky čemuž také došlo ke skutečným revolucím.

Jako příklad si můžeme vzpomenout na arabské jaro. A také obyvatelstvo Brazílie se již pomalu učí lépe využívat tento mimořádný nástroj.

Internet svou existencí účinně zabraňuje snahám o masové ovládání lidí. Velké mediální společnosti, které rozhodovaly o tom, jaké zprávy se objeví v mainstreamových médiích a jejichž zájmem bylo, abychom přijímali pouze jednostranné informace, již nejsou více výhradním zdrojem informací.

Dnes si už můžeme najít právě ty informace, o které máme zájem. Můžeme navázat kontakt s kýmkoli chceme. Můžeme se vzdělávat v čemkoli, na co si jen pomyslíme.

Příchodem internetu běžní lidé již nejsou více bezbranní. Najednou slyšet jejich hlas. Už není možné více prohlížet těch, kteří ještě nedávno žili v anonymitě. Jak se svět postupně stává jednotnějším, může to mít za následek i pád starého systému.

5. Konec společnosti přehnaného konzumu

Společnost je již velmi dlouho manipulovaná za účelem toho, abychom konzumovali co nejvíce a kolik je v našich možnostech.

Abychom kupovali každý nový produkt na trhu – nejnovější auto, nejnovější model telefonu, jen ty nejdražší a nejznámější značky, spoustu oblečení, hodně bot, vlastně, co nejvíce všeho, na co si jen dokážeme vzpomenout.

Avšak stále více jednotlivců už jde proti proudu, protože si uvědomují, jak značně zkresleně je životní styl založený na co největším konsumu.

Tuto novou tendenci společnosti bychom mohli nazvat nízkokonzum – pomalejší životní tempo a menší množství zkonzumované potravy jsou jen některé z více projevů nového trendu.

Nadcházející změny ve stylu života stále více poukazují na to, do jakých rozporů a absurdních jevů směřuje společnost postavená na co největším konsumu. Stále méně lidí používá auta.

Stále více lidí se vyhýbá nadměrnému utrácení. A stále více lidí začíná darovat šatstvo a oblečení, kupovat již použité zboží a stále více lidí se začíná dělit o majetky, o auta, o obytné prostory či kanceláře.

Zjistili jsme, že nepotřebujeme až tak mnoho, jak se nám snažili namluvit. Tento nový, uvědomělejší přístup ke konzumu může pomalu položit do kolen každou velkou společnost, která žije z nepřiměřeného, ​​přehnaného konzumu.

6. Zdravé stravování a organické potraviny

Kdysi jsme museli být opravdu blázni, když jsme byli schopni jíst cokoliv! Důležité jen bylo, aby jídlo dobře chutnalo, a vše bylo v pořádku.

Vůbec jsme se nezajímali o složení potravin, a to až do té míry, že díky potravinářským společnostem je dnešní strava doslova plná jedů. A nikdo se ani neozve!

No pak se někteří z nás pomalu začali probouzet, rozjeli a posílili poptávku po zdravých a organických potravinách. A tato poptávka bude jen růst.

A jak to souvisí s ekonomikou a prací? Řekl bych, že úplně. Potravinová výroba je jedním ze základů, na kterém stojí naše společnost.

Když změníme naše myšlení, naše stravovací návyky a konzumní způsoby, výrobní společnosti na to budou muset reagovat a přizpůsobit se novým požadavkům trhu.

Drobnochovatele a malí farmáři znovu získají v celém výrobním řetězci svůj význam. Lidé už dokonce začínají pěstovat plodiny a obiloviny na svých vlastních pozemcích a zahradách.

A tohle už začíná měnit strukturu celé ekonomiky.

7. Probouzíme se k duchovnu

Kolik z Vašich přátel či známých se dnes už věnují józe? Anebo meditaci? A teď si vzpomeňme, jak to bylo před deseti lety. Na kolik lidí si vzpomínáte, že by se tehdy věnovali podobným činnostem?

O spiritualitu se velmi dlouho zajímala jen malá hrstka jednotlivců, kterých jsme vnímali jako podivíny nebo mystiky. Ale už jsme se dostali na hranice možností rozumu a racionality.

Podařilo se nám si uvědomit, že nedokážeme porozumět všemu, co se děje ve světě jen za použití výhradně vědomé mysli.

Kromě toho, co jsme schopni vnímat a chápat naší vědomou myslí, ve světě a v našem životě, jde také o něco jiného, ​​a jsem si jistý, že chceme mít nějaké porozumění a představu o těchto věcech.

Všichni chceme znát tajemství těchto velkých, záhadných věcí: Co je to vlastně život? Co se děje po smrti? Co je ta energie, o které tolik povídají? Co je to kvantová fyzika?

Jakým způsobem se zhmotňují naše myšlenky a vytvářejí naše vnímání skutečnosti? Jak je možné vysvětlit náhodu a synchronicitu? Jak je možné vysvětlit účinky meditace?

Jak vysvětlíme, že je možné léčit některé nemoci jen pomocí rukou? Jak vysvětlíme, že alternativní léčebné metody, které se ne vždy setkávají s podporou standardní medicíny, někdy opravdu účinkují?

Firmy dnes již nabízejí svým zaměstnancům kurzy meditace. Dokonce už i ve školách se mládež učí umění meditace. Zamysleme se nad tím.

8. Školství a vzdělávací systém procházejí velkými změnami

Kdo vytvořil dnešní model školství? Kdo rozhoduje o tom, jaké předměty se naše děti budou učit? Kdo rozhoduje o tom, z jakého pohledu se bude přebírat historie na hodinách dějepisu?

Proč se dnes na školách stále ještě nevyučuje, jak to bylo opravdu s jinými starodávnými civilizacemi?

Proč by mládež měla následovat jen jeden z více souborů pravidel? Proč by měli žáci jen poslouchat bez možnosti se vyjádřit?

Proč by žáci měli vůbec nosit uniformu? A co kdybychom pokaždé i v praxi otestovali to, co jsme se ve škole naučili?

Vyvinuli jsme model školství, z kterého na konci vycházejí jen slepí následovníci systému. Je to systém vzdělávání, který z výjimečných jednotlivců dělá jen průměrné, nevýrazné lidské bytosti.

Na změnách vzdělávacího systému však už naštěstí pracuje mnoho lidí. Objevují se takové koncepce vzdělávání, jako jsou např. vyučování mimo školy, výhradně praktické vyučování či domácí vyučování.

Myšlenky na závěr

Možná jste se nikdy nad tímto vším nezamýšleli, a možná jste dokonce v mírném šoku. Jenže výše popsané změny se opravdu už dějí.

Lidstvo se začíná pomalu probouzet a uvědomovat, v jaké bláznivé společnosti to žijeme. Takže se nad tím na chvíli zamysleme – podívejme se na všechny nové změny a položme si otázku, zda vše co nás zatím učili a čemu jsme věřili je normální.

Myslím, že to není normální.

No můžeme být vděční za to, že se začínají dít výjimečné změny.

Zdroj: https://mocvedomi.cz/se-svetem-se-soucasnosti-deji-pozoruhodne-zmeny-ktere-si-vetsina-nas-neuvedomuje/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz