Sandra Walter: Třetí vlna – urychlení a rozhodnutí se

135

Originál publikovala Sandra Walter 29.8.2016. Tento článek přímo navazuje na nedávno zde publikovaný text: http://bod-zlomu.blogspot.cz/2016/08/ticho-pred-bouri-priprava-na-treti-vlnu.html, který je asi nutné si přečíst nejdříve…

Světelný kmeni budiž požehnán

Mnoho z vás se dotazovalo na nadcházející změnu časové linie, uvažujíce, zda-li Světelný Kmen může zvládnout urychlení, jestliže symptom byly letos o něco intenzivnější. Pojďme si tedy několik bodů vyjasnit.

K urychlení dochází bez ohledu na naši volbu. Evoluce je evoluce. Přijímáme třetí vlnu fotonického světla v září, je to třetí ze série vln, které mají za účel nás připravit na globální intenzivní posun v roce 2017. První vlna dorazila 12/2015 – 01/2016, druhá 04-2016 – 05/2016 a ta třetí přichází nyní v září 2016. Všechny tyto vlny se zaměřují na zesilování posunu ve vědomí a na Vzestup. Jedná se zde o přirozenou evoluční sílu. Jaké je to požehnání být inkarnován v této době.

Časové linie poskytují různé možnosti volby pro naše kolektivní zažívání, a nekonečné množství možností pro naši individuální zkušenost. Vy sami jste svým vlastním vesmírem, nicméně pokud se účastníte na kolektivním vědomí na planetě, tak tato kolektivní zkušenost poskytuje parametry pro vaše tvoření v rámci tohoto kolektivu.

Kolektiv vyšších vibrací (ti kteří drží 5D-12D kódy a frekvence ve svém poli) ti vytváří kvantovou dynamiku, která pak povznáší zbývající část celého kolektivu (ty neprobuzené, probuzené do konspirace, ti jež se neúčastní na Vzestupu na úrovni srdce – bez odsuzování, oni vytvářejí rovnováhu a potřebné výzvy, po určitou dobu, v rámci tohoto procesu) a je tomu tak podle zákona kvantové fyziky a Božské Lásky (té frekvence, na které je tento Vesmír vybudován).

Tak, jak exponenciálně vzrůstá vibrační a světelný kvocient LIDSKÉHO kolektivu, přicházejí příležitosti na urychlení časových linií. A takto tomu bylo po celou dobu Přechodu. Typicky Pracovníci Světla, Strážci Brány, a lidé pracující na Energetické Mřížce, ve spolupráci s Vyššími světy pracují na tom, aby přinesli nejvyšší možnou zkušenost pro Lidstvo, Gaiu, Říše a Elementály. Nicméně to přicházející fotonové světlo se dostalo na zcela novou úroveň. Obsahuje intenzivnější zaměření na výsledek, tak jak se blížíme k významnému vyvrcholení v příštím roce.

Bez ohledu na naše kolektivní záměry před tím, než tato vlna v září 2016 dorazí, tak dojde k urychlení. Tato cesta byla již předurčena tak, jak jsme měli dokončit časovou linii Vzestupu před rokem 2012. A k tomu došlo. Nyní máme příležitost si požádat, vědomě, skrze naše záměry a činy – o časovou linii, která poskytuje navýšenou zkušenost vtělení pro náš vysokovibrační kolektiv, zkušenosti Kristova Vědomí, pro ty, kteří je ještě neměli (prostřední vibrační úroveň), posun k duchovnímu odhalení pro ty posedlé geopolitickými konspiracemi, a více probuzení pro ty, kdo spí. Urychlené odhalení, transparentnost, zrychlení finančího přechodu, globální návrat ke zdraví, dobrému bytí, a urychlené vyřešení globálního míru. Ve stručnosti to kolektiv uvolňuje od delších cest k harmonizujícím změnám, čestnému vůdcovství a k duchovnímu odhalení.

V lineárních termínech si vybíráme mezi významným urychlením v rámci příštího roku tak, abychom obdrželi maximální efekt z přechodu v roce 2017, anebo pomalé odvíjení se, dekády dlouhé, uzpůsobené pro středně až nízkovibrační kolektiv.Vysokovibrační Kmen – ti zaměření a účastnící se Vzestupu – budou mít unikátní expanzi do Kristova vědomí bez ohledu na nižší vibrace, bez ohledu na kolektivně zvolenou časovou linii. To je nevyhnutelné a s tím se nedá nic dělat, leda přes osobní volbu.

Raději než na toto urychlení pohlížet jako na zhoršování se fyzických příznaků, změn na Zemi, anebo jakýchkoliv obav toho starého světla, pojďme svoji pozornost obrátit na vědomí. Samozřejmě, že se tělo adaptuje a přizpůsobuje nové úrovni světla. Tak tomu je, když se vyvíjíme do vyššího stavu bytí v rámci jediné inkarnace. Samozřejmě, že Země na toto přicházející Světlo reaguje také. Nižší realita se rozpadá na kusy. Může vám být nepohodlná ospalost, vibrace, nepohodlí, utahanost, zasněnost anebo to, že jste nuceni promluvit anebo změnit svůj životní styl tak, abyste ubytovali své Skutečné Já. Nicméně jakože jste dobrovolníky v tomto velkém experimentu dimenzionálního přesunu tak to prostě stojí, co to stojí. Vyšší zacílení jde směrem k duchovnímu odhalení. Ke zjevení toho, kým skutečně jsme a k přijetí čeho je tato planeta připravována.

Lidé se ptají, kdy to nepohodlí skončí. V krátkosti, změní se to, když dosáhneme ztělesnění krystalického vědomí a soustavné, neupadající propojení na svá Vyšší Já. Vyžaduje to pouze malé procento těch, kdo dosáhnou plného ztělesnění pro to, aby to ovlivnilo kolektivní LIDSKOU srdeční energetickou mřížku Země. Už v tom bodě skoro jsme a máme schopnost povolat mír, rovnováhu, harmonii, a léčení Vzestupu, teď a a tady v přítomnosti, jako projev našeho božského spolutvoření.

Urychlení = Zodpovědnost

Naše nadcházející zatmění Slunce ze středy na čtvrtek ráno (čtvrtek ráno v 2:04 am PT) je naší další Branou příležitosti jak přivítat tu urychlenou časovou linii. Solární zatmění jsou jedním z nejsilnějších portálů pro urychlení. Pojďme toto světlo přijmout a pomoci Gaie ve vyvolání této Nové urychlené časové linie (jestliže je to vaše volba ze srdce). Mnoho z vás si tu již zvolilo na úrovni mysli, tak se ujistěte, že je to i rozhodnutí na úrovni srdce, a že se odráží ve vašem chování doma, ve vašich myšlenkách, emocích a vnitřní pravdě. Jestliže je toto rozhodnutí učiněno ze srdce, v zájmu nejvyššího dobra pro všechny zúčastněné, tak se vám během tohoto zatmění dostane významného osobního urychlení. Dovolte svému intuitivnímu Já Pracovníka Světla aby v tomto týdnu vedlo vaše aktivity, přináší to mocné energie změny, které pozvednou vaše vědomí tak, abyste se napojili na tyto vyšší časové linie Vzestupu.

Mějte na paměti:

Tato cesta je posvátná. Mějte k ní úctu, stejně tak jako mějte úctu sami k sobě a k ostatním, jako k milovanému LIDSKÉMU kolektivu Vzestupu, kterým jsme. Projděte si data Bran v posledním článku a přivítejte své skutečné volby ze srdce.

Otevřenost a odhalení je globálním procesem. Každé srdce a každá mysl, se bude muset vyčistit. Zjevení se dotýkají každého, ne jenom *těch zlých* – a vy to vše můžete urychlit skrze svoji vlastní otevřenost a odhalení. Vyjádřete vše, co je ve vašem srdci, a kolektiv na to zareaguje. Zejména, jestliže si vědomě vybíráte urychlení – my s tím musíme být v souladu, aby se to mohlo se snadností a požehnáním rozvinout.

Toto zesílení se v rámci třetí vlny objevuje bez ohledu na to, zda-li vyšší urychlená časová linie vstupuje do hry anebo ne.Můžete mít pocit, jako, že se to již děje – to jak ta vlna narůstá a vstupuje do našeho vědomí. Jestliže si volíte účast na té urychlené variantě, tak tak prosím učiňte a svoji čistotu a božský princip v sobě demonstrujte před tímto zatměním Slunce.

zde z překladu vynechán jeden odstavec ohledně aktuálního cestování Sandry

Pojďme se ponořit hluboko do svých srdcí, vyčistit emocionální pouta vtahující se na pouť so neznáma, přijměme naše volby urychlení s radostí a čestně, a demonstrujme tento mír díky svému ke zdroji připoutanému vnitřnímu kompasu.Zvykněte si na neznáme, a udělejte si z toho nový normál. Každou středu se můžete spojit v meditaci s Kmenem Světla, tyto meditace skutečně pomáhají těmto novým časovým liniím s projevením se. Vše je na skvělé cestě, moji milovaní.

S Láskou a Světlem, k službám, Sandra

Zdroj: http://www.sandrawalter.com/acceleration-and-the-solar-eclipse-making-the-choice/

Prosíme ohodnoťte naše překladatele a podpořte naši práci:

1) Mrkněte na některou z reklam, na kterou se dostanete z reklamních bannerů umístěných na blogu.

2) Platba převodem na účet u KB: 107-6034340297/0100, v.s. 8888
IBAN: CZ4801000001076034340297
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/1552114588364251/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog:

http://bod-zlomu.blogspot.cz/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk