Proč se orgasmu říká malá smrt

375
Foto: Pixabay.com

Zlí lidé ve skutečnosti nejsou zlí. Je to pouze role, kterou na sebe berou, ale sami si ji neuvědomují. Jejich ego má nad nimi moc v rámci dohodnutého systému, jehož podstatou je vzpoura, tedy vzepření poslušnosti ega vůči svému pánovi, tedy duši.

Pokud by tomu tak nebylo, nebyla by reinkarnace možná a my bychom fyzickou smrtí definitivně končili bez možnosti pokračování.

Náznaky původní dohody mezi egem a duší si člověk velmi matně uvědomuje v pokročilém stáří. Zde však existuje velké nebezpečí, že pokud si tuto holou skutečnost uvědomí najednou, může být v důsledku jejího nepřijetí paralyzován rozvojem neurodegenerativní nemoci.

Proto je krajně důležité, abychom žili v souladu se svou duší po celý svůj život, jehož smyslem je růst, nikoliv stagnace.

Pokud budeme navíc růst vědomě, čeká nás v okamžiku fyzické smrti tak slastný orgasmus, jaký bychom v běžném, tedy spícím stavu, nikdy nemohli dosáhnout, protože člověk je až příliš závislý na pomíjivých fyzických počitcích namísto trvalých duchovních.

Ironií osudu zůstává, že teprve v druhé polovině života se může sexuální milování dostat do euforické úrovně, kdy orgasmus, přezdívaný „malá smrt“, udržíme v sobě a nepouštíme jej ven, jak praví tantra.

Jenže my po milostném ochabnutí v důsledku fyzických a mentálních jedů, kterými jsme obklopeni, se o milování přestaneme zajímat. Maximálně virtuálně, což není totéž.

Přitom jsme schopni tento stav zvrátit. Za pomoci přírodních prostředků jako je maca peruánská, kotvičník a škornice, ideálně vše dohromady.

Kdo na to již přišel, ví. Kdo ještě ne, stále může.

Může tak pochopit, že pravý orgasmus je přípravou na onen finální v okamžiku fyzické smrti. Pravý orgasmus není žádné kýchnutí, díky kterému se nám uleví. Pravý orgasmus je vyšší stav, daný zrychleným průtokem krve v pánevních oblastech mužského a ženského těla.

Tento fyziologický jev vytváří v obou tělech vyšší vibrace, jejichž spojením dojde k aktu stvoření, přičemž se stáváme vyššími bytostmi, chcete-li bohy.

Toho však nelze dosáhnout masturbací, ať už o samotě, ve dvou či více lidech.

Pravý orgasmus je o spojení duší. Pokud v milování nevidíme nic duchovního, jsme pak jen zvířata, která se páří pod nadvládou rozmnožovacího pudu?

gcat

Zdroj: https://www.energiezivota.com/skryte-moudrosti/1119-proc-se-orgasmu-rika-mala-smrt

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk