Jak probíhá výměna energií mezi mužem a ženou

629
Foto: Dollarphotoclub.com

Muž a žena si vyměňují energii i tehdy, když jsou jejich vztahy čistě platonické a nedá se mezi nimi mluvit o žádné fyzické blízkosti. Ženská energie muže nabíjí, inspiruje ho, dává mu křídla, posiluje jeho mužnost, dělá ho silným a odvážným. Naopak mužská energie přináší ženě uvolnění, uklidňuje ji a smiřuje se světem.

Jak taková výměna energií mezi mužem a ženou v životě probíhá? Žena muži svoji energii předává, když o něj pečuje, když na něj myslí, když v něj věří. Ovšem když se muž se ženou milují, vytváří se mezi nimi kanál, kterým ženina energie přechází od ní k muži. Je to ten nejsilnější a nejspolehlivější způsob, jak se v muži rozplynout, jak se mu oddat nejenom tělem, ale i duší. Avšak i bez fyzické blízkosti žena muže napájí. Už tím, že mu připraví oběd, mu předává část svojí síly. Když mu udělá masáž, nabíjí ho tím. Vyžehlí mu oblek, a tím mu prostřednictvím oděvu předává energii. Jak to může muž ženě vrátit? Svojí pomocí, ochranou, láskou. Když muž dává najevo nadšení nad ženinou krásou, napájí ji svojí energií. Když jí říká, že ji miluje, cítí žena duchovní vzestup. Když jí věnuje svůj čas a pozornost, když jí dává najevo svoji přízeň, stává se žena šťastnou. Tímto způsobem muž a žena oboustranně podporují jeden druhého a jeden druhému dávají část ze sebe. Stává se však i to, že žena muži dává svoji sílu a jí se od něj výměnou nedostává ničeho. Bohužel je to velmi častý, každodenní jev. Žena se velmi záhy cítí nešťastná, unavená a zbavená vší síly. Propadá splínu, apatii a depresi.

Kdy se ženě od muže nedostane žádné energie výměnou? Když se oddá muži, který k ní ještě žádné silné city nechová. Muž ztrácí o vztah zájem, občas zmizí, chová se lhostejně, ženu ignoruje. Přitom žena stále kanálem, který se vytvořil při jejich fyzickém sblížení, muže napájí svojí energií. On jí však nedává nic. Proto s fyzickým sblížením nespěchejte, oddalujte tento okamžik, vždyť kdy nastane záleží hodně na vašem chování.

Hledejte možnost vyrovnání vašich energií. Když kupříkladu žena s mužem žije ve volném partnerském soužití, přičemž on odmítá vzít na sebe nějakou odpovědnost, dává mu ona svou energii spolu s připraveným jídlem, uklizeným bytem a vypraným oblečením, zatímco on pokračuje v bezpracném životě. Ženu taková situace silně vyčerpává a dělá ji nešťastnou.

Jestliže zaměstnaná žena vydělává spolu s mužem na domácnost, avšak on jí doma odmítá pomáhat, jde opět o ostrou nerovnováhu v energiích. A když žena žije s mužem, ačkoli ví, že je jí nevěrný? Jedna věc je, pokud si žena uvědomí, že příčinou jeho nevěry je ona sama. Začne se měnit a v důsledku toho mění i celou situaci. Druhá věc je jiná – když žena prostě jen tiše trpí, trýzní ji pocit pokoření a touha po odplatě. V podobných situacích ženy velmi často onemocní, protože jim zkrátka nestačí energie, nemají jí dost na to, aby se uzdravovalo tělo i duše.

Musíme také říci, že k energetické výměně mezi mužem a ženou dochází i tehdy, když se ti dva jen přátelí. I když spolu nemají sex, stejně mezi nimi působí sexuální čakra Svadhištána, která má na starosti sexuální uspokojení a touhu po rozkoši. Žena a muž ani vzdáleně nemusejí pomyslet na nějaký pouhý nevinný flirt, a přece na éterické úrovni už mezi nimi dochází k sexu. Což mimochodem dále dokazuje, že přátelství mezi mužem a ženou neexistuje. Zamyslete se tedy dobře, komu darujete svoji tolik cennou ženskou energii. Bude schopen a bude chtít vám ji vracet? Závisí na tom nejenom vaše štěstí, ale také vaše zdraví!

Zdroj: https://www.adaline.cz/jak-probiha-vymena-energii-mezi-muzem-a-zenou/?fbclid=IwAR1pmH5_Ext4YAOCkHsg8h9e3a0plMgBUVRabocxxw0L4dOHv0Z4OVPRrzs

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz