Osho: Od myšlení k cítění, od cítění k bytí, od bytí k nebytí…

390
Foto: Dollarphotoclub.com

Změňte směr své cesty a zamiřte z mysli do srdce. To je první změna. Místo na mysl se orientujte na srdce. Míň přemýšlejte, víc pociťujte. Míň spoléhejte na intelekt, o to více se spoléhejte na intuici. Myšlení je velmi ošidný proces, vzbuzuje ve vás dojem, že konáte význačné věci. Avšak ve skutečnosti jen stavíte vzdušné zámky. Myšlenky nejsou nic jiného než vzdušné zámky.

Pocity jswou hmotnější, výraznější. Pocity vás proměňují. Přemýšlet o lásce vám nepomůže, když ale lásku cítíte, ten pocit ve vás vyvolá změnu. Myšlení je doménou ega, ego ho miluje, neboť ego se živí fikcí. Ego neumí strávit realitu a myšlení je fiktivní proces. Je to určitý druh snění, sofistikované snění. Sny jsou obrazové, myšlení je pojmové, ale proces je stejný. Snění je primitivní způsob myšlení a myšlení je civilizovaný způsob snění.

Přejděte z mysli do srdce, od myšlení k pocitům, od logiky k lásce.

A druhou změnou je přechod ze srdce k bytí – protože ve vás existuje ještě hlubší vrstva, místo, kam nedosáhnou ani pocity. Zapamatujte si tato tři slova: mysl, srdce, bytí. Bytí je vaše ryzí přirozenost. Bytí je obklopeno cítěním a cítění je obklopeno myšlením. Myšlení je od bytí velmi vzdáleno, cítění je trochu blíž, v cítění se již odráží velkolepost bytí. je jako mračna při západu slunce; slunce se odráží v mracích a mraky mají překrásné barvy. barevné mraky nejsou slunce, odrážejí však jeho zář.

Pocity jsou blízko bytí, a proto z bytí něco odrážejí. Člověk však musí jít i za pocity, musí dojít k bytí. Co to ale je? Bytí není ani myšlení, ani cítění, je to čisté já-ství. Prostě jen jste.

Myšlení je sobecké a egoistické. Cítění je altruistické, je méně egoistické. A bytí je zcela zbaveno ega – není to ani sobectví, ani altruismus, je to spontánnost, schopnost reagovat na daný moment. nežijete podle sebe, žijete v souladu s Bohem, v souladu s celkem.

Cítění je jen polovina – a polovina vás nikdy nemůže uspokojit. Jak myšlení, tak cítění jsou jen poloviny, které vás vždy ponechají rozdělené. Bytí je celek a pouze celistvost vám přinese spokojenost.

A poslední, konečná změna je přechod od bytí k nebytí. A to je nirvána, a to je osvícení; člověk jednoduše zmizí, jednoduše není. Bůh je, osvícení je. Světlo je, blaženost je, ale není nikdo, kdo by byl blažený. Neti neti : ani to, ani ono ani existence, ani neexistence – to je konečný stav.

Dovolte mi to zopakovat: Dospěli jste k cíli. Zmizeli jste a zrodili jste se. Poprvé nejste. Poprvé opravdu jste!

Osho

Zdroj: http://www.novoucestou.cz/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk