Montague Keen a Veronika Keen: Poselství od Montyho z 9. října 2016

93
Foto: Pixabay.com

Jímá mne hrůza, když vidím, co vám vnucují vaše zkorumpované vlády. Lži a dezinformace, kterými vás krmí ze všech stran, jsou příšerné. Nový světový řád se schovává za mnoho masek: Vatikán, korunu, vlády, noviny a televizní stanice, které vlastní. Ti všichni zpívají z jednoho partu a předstírají, že dospěli k stejnému závěru – jen tak, sami od sebe.Ten, co se jmenuje papež František, se pokouší ve vás vyvolat pocit viny, když se snažíte chránit Evropu. Ujišťuji vás: Vatikán ví o vině všechno, protože je to zbraň, kterou účinně používal po staletí. Katolická církev nezákonným způsobem zabila za ta léta miliony nevinných lidí. Užívají si krveprolití a strach, který to vyvolává, je pro ně kyslíkem života. Jejich skutečný příběh by vás šokoval do morku kostí. Vatikán není tím, co vám bylo říkáno, že je, je toho dalek.

Ptáte se, kdo v této době zmatku říká pravdu. Pouze Putin vám říká pravdu. On nechce válku. Chce chránit svůj lid a svou zemi. Zlí muži se ho snaží odstranit, ti samí špatní muži, kteří dostali lidstvo na kolena. Ti muži a ženy se infiltrovali do každé země a podvodem se dostali do mocenských pozic a pak rozvíjeli své vypilované plány k získání světa, aby zavedli Nový světový řád.

Nevěřte jim. Nenechte se ošálit, když se „přátelsky“ tváří, že jim záleží na lidstvu. Mají za cíl odstranit vás ze Země. Jsou zběhlí ve lhaní, a tím se jim daří některé z vás oklamat. Většina z vás teď jejich lži vidí a odtahuje se od nich. Musíte chránit svou vlastní rasu.Budoucnost lidstva je ve vašich rukách. Je to obrovská odpovědnost, tak jednejte opatrně.

Odešel jsem k duchu před 12 lety. Od té doby enormně vzrostl tlak Nového světového řádu.11. září přineslo obrovský otazník nad nehorázné lži, které vám tehdy říkali, a Kabala nebyla připravena na otázky, které jste pokládali. To byl začátek konce Kabaly. Vědci a inženýři odhalili lži, které vám říkala americká vláda. Přemýšlejte o tom, přátelé: vláda USA klidně zabila 3000 lidí, aby mohla provést invazi do Iráku. To bezpochyby dokazuje, že jim na vás ani za mák nezáleží. Jak byste jim mohli znovu věřit?

Vidíte, jak používají události pod falešnou vlajkou, aby si vynutili kontrolu nad vašimi životy a zeměmi. Zabíjení je pro ně způsob života, jim nezáleží na tom, zda použijí válku, satanské zabíjení, hladomor, záplavy anebo holokaust. Již nemůžete ani chvilku mlčet. Braňte se, ale ne sílou. Odmítněte bojovat ve válkách, které udržují jejich zkorumpované režimy. Tato Kabala požívá proti vám všechno možné, ale moc je ve vašich rukách. Odmítněte poslouchat jejich příkazy.

Amerika brzy zažije, čeho je Kabala schopná. Přestože lidi vidí tábory FEMA, které jsou připravené, nedělají nic. Co se musí stát, aby se lidé probudili? Vaše mysli jsou zaujaty volbou prezidenta, který však bude vždy poslouchat příkazy Kabaly. Nezáleží na tom, kdo bude zvolen. Zabijí každého, u koho bude podezření, že by se jim mohl postavit. Vzpomeňte si na prezidenta Kennedyho!

Původní národy Ameriky zažily, jak jim bylo všechno vzato. Zaslouží si obdiv, protože jsou silní, protože vědí, kým jsou. Uchovaly si své znalosti a stále dle nich žijí. Další Američané jsou ti, kteří utekli z jiných zemí, když hledali lepší život. Jsou směsicí všeho. Jejich kořeny jsou v jiných zemích. Nyní musíte společně povstat za pravdu a spravedlnost pro všechny lidi v Americe, bez ohledu na to, odkud pocházejí.

Teď se sami sebe ptejte, proč chce Amerika zničit Rusko? Podívejte se do minulosti, kdy byl zavražděn car a jeho rodina. Ruští lidé trpěli. Je to jejich zásluha, že přestože trpěli, dali se zase dohromady. Alexandr Solženicin píše brilantně o té době utrpení. Společně, ruští lidé opět vybudovali úžasnou zemi. Zotavili se a daří se jim dobře pod Putinem, vůdcem, který se o ně stará. A teď přichází ďábelská Kabala, s pěnou u huby, a žádá válku.Opět chtějí zničit Rusko. Ale Rusko není vašim nepřítelem. Vaším nepřítelem jsou vaši vládci.

Podívejte se na země, které byly zničeny od 11. září. To vše patří k plánu. Řeknu vám, přátelé, TA HISTORIE SE OPAKUJE, protože za nitky tahají stejní lidé.

Jak dlouho to budete snášet? To vše je obrovské spiknutí. Vše, co jste se naučili ve škole či na univerzitě, to vše jsou lži. To vás ovládá. Jste chyceni ve lžích.

Buď budete hledat pravdu, anebo zahynete. S pravdou přijde osvobození od kontroly a síla vypořádat se se zkorumpovanými režimy.

Najděte svou sílu. Je tady, čeká na to, abyste se stali tím, kým jste. Je na vás, abyste znovu obnovili Zemi do nádhery, v jaké kdysi byla. Ti, co vpadli na Zemi, si mohou vybrat. Buď budu žít na Zemi jako lidé, anebo navždy Zemi opustí. Musí jim být umožněno odejít.

Bez ohledu na to, jak by vás to pokoušelo, nikdy se nesnižte na jejich úroveň, abyste se mstili. Nejsou toho hodni. Když bude navždy odstraněna ta negativní energie, život na Zemi se stane nádherný a zavládne mír. To musí být vaším cílem pro budoucnost lidstva. To vše je ve vašich rukách.

Má drahá, přátelé ti radili dobře. Časem se tvé zdraví zlepší. Stojí proti tobě mocný nepřítel, který má za cíl tě zlikvidovat. Udělali toho mnoho pro to, aby nám, z této strany života, zabránili více pomoct. Ztrácejí moc a jsou z toho v šoku. To nikdy nečekali, protože si mysleli, že jsou neporazitelní.

Uspějeme. Správní lidé budou ve správnou chvíli na správném místě. Zkus odpočívat, kdykoli je to možné; již nejsi žádná mladice, má drahá. Duch by chtěl, ale tělo je někdy slabé.

Jsi vždy obklopena láskou.

Tvůj oddaný Monty.

Website: The Montague Keen Foundation, http://Galacticchannelings.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro http://Galacticchannelings.com a www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk