Jan Pavlík: Zatajený esoterický rozměr Karla IV.

Na výrazně kladném působení vlády Karla IV. na vývoj zemí koruny české se shodnou historici všech typů. Právě tak ale všichni taktně přecházejí toto s ním spojené klíčové rozhrání českých dějin: do vlády Otce...

Jiří Vacek: Mystický význam Velikonoc

Pro mnohé lidi jsou Velikonoce pouze svátkem jara, nicméně ony jsou významným obdobím především z hlediska duchovního vývoje. Velikonoce jsou součástí křesťanského církevního roku, který začíná Adventem neboli přípravou na narození Ježíše a který pokračuje...

Sofie: Samhain

Moji milí, máme před sebou magickou noc (z 31. 10. na 1. 11), které kdysi staří Keltové přikládali velkou důležitost. Jedná se o keltský svátek Samhain. Samhain je konec a zároveň začátek keltského Nového...

Alena Horáková: Tři králové na hoře Vítězství

Tradice Tří králů, kterou, jak víme, oficiálně končí vánoční svátky, se stále více obnovuje. Podle katolické církve jsou tito tři králové prvními pohany, kteří se klaněli Kristu a reprezentují tak všechny křesťany nežidovského původu,...

Manipulačné programy cirkvi

Nechcem sa dotknúť nikoho viery, preto nasledujúci preklad nech nečíta nikto, kto si myslí, že s rímskokatolíckou cirkvou je všetko v poriadku, že kňazi sú služobníci boží a že krst je niečo, čo našim...

Poblíž Moravské Třebové roste nové duchovní centrum Svámího Vishwanandy

V roce 2017 byla zahájena poblíž Moravské Třebové výstavba nového duchovního centra bhakti jógy, meditace a ášramu Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy v České republice. Toto centrum (na snímku) je jedinečným projektem svého druhu u...

Historie Dušiček

Pod názvem Dušičky se skrývají hned dva svátky, jimž patří první listopadové dny - svátek Všech svatých a Památka všech zemřelých. Kořeny těchto svátků tkví v prastarých keltských rituálech a teprve až potom je přizpůsobovala...

Lucie a Pavel Šebkovi: Velikonoce jsou zase tady

Opět po roce máme před sebou možnost připomenout si vlastní nedokonalosti, zpytovat svědomí a posunout se třeba o kousek ve svém lidském duchovním vývoji vpřed. Na pozadí Velikonoc, tradičně spojovaných s koncem pozemského působení Syna...
Resetovat heslo
Prosím zadejte svou e-mailovou adresu. Obdržíte nové heslo e-mailem.