Pavel Šebek: Co je smyslem lidského života a celého snažení člověka na Zemi?

118
Foto: Pixabay.com

Smysl života, to je přece neutuchající práce na zušlechťování sklonů, nikoliv samotné vzdělání, neboť jako šperk zlatý na rypáku svině je vzdělání při člověku nectnostném. Teprve jeho sklony, přetavené láskou člověka k Bohu, staví jej do skutečného života. Světlo Lásky a Pravdy potom začíná vrhat svoje paprsky do lidské duše a Bůh ji pozvedá k Sobě v nepodmíněné věčnosti, řka: „Nyní rozumíš také ty Mně. Jdi a přiveď ke Mně i ostatní Mé děti.“

Pavel Šebek, duchovní terapeut
Dnes si můžeme připomenout 353. výročí úmrtí J. A. Komenského

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 300 Kč, na 2 roky 600 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk