Eduard Tomáš: Jak se stát mírem

132
Foto: Pixabay.com

Když budu stále opakovat “jsem mír”, stanu se jím?

Pouhým opakováním ne, tím bys získal jen sílu mysli. Ve vrcholných stupních meditace se však můžeš vžít do představy “jsem mír” a uskutečnit ji v duchovním srdci. Tak se staneš mírem.

Eduard Tomáš
999 otázek a odpovědí na cestě poznání

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 300 Kč, na 2 roky 600 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk