36 otázek, které bychom si měli klást na prvním rande, pokud se chceme zamilovat

11551
Foto: Pixabay.com

Věděli jste o tom, že existuje určitý typ otázek, který zvyšuje pravděpodobnost, že se do našeho potenciálního partnera či partnerky opravdu zamilujeme?

Nakonec, ten nejlepší způsob, jak se zamilovat do nějaké osoby, je pořádně ji poznat.

Jednomu psychologovi se to podařilo demonstrovat pomocí slavného experimentu, ve kterém si dvojice neznámých lidí vzájemně položily 36 vybraných otázek po dobu 45 minut.

Výsledky tohoto experimentu dokázaly, že lidé si dokáží vytvořit intimní vztah téměř s kýmkoliv – za předpokladu, že o to mají upřímný zájem.

Americký psycholog Arthur Aron se v létě roku 1967 během svého studia psychologie na Kalifornské univerzitě v Berkeley zamiloval do své tehdejší spolužačky a nynější manželky, Elaine Spalding.

Arthur Aron, který dnes působí na Kalifornské univerzitě v Berkeley jako hostující profesor a zároveň je činný v psychologickém výzkumu na Univerzitě Stony Brook v New Yorku, vzpomíná:

„Tehdy ještě mladý jsem se zamiloval velmi intenzivně. V té době jsem studoval sociální psychologii a v rámci mého studia jsem se jen pro vlastní potěšení začal zajímat o výzkum v oblasti partnerské lásky a vztahů. V té době však výzkum ohledně partnerské lásky téměř neexistoval.“

Ve svém výzkumu ohledně partnerské lásky dospěl k závěru, že kvalita našich vztahů je největším předpokladem šťastného života, v mnohem větší míře než bohatství či kariérní úspěch. Kromě toho zjistil, že kvalitní vztahy jsou mimořádně důležité i z hlediska udržení si zdraví.

Po skončení univerzitních studií pracoval spolu se svou manželkou, také psycholožkou, na nesčetných projektech v průběhu mnoha let.

Výsledkem jejich úsilí je zformulování 36 otázek, o kterých je Aron přesvědčen, že pokud je položíme našemu potenciálnímu partnerovi nebo partnerce, najisto nám pomohou se s ním nebo s ní sblížit.

A pokud ještě určíme, co máme společného s potenciálním partnerem, případně když řekneme, co se nám na druhém líbí, zrod nového romantického vztahu je velice pravděpodobný.

Je tedy opravdu možné, že bychom se pomocí těchto 36 otázek, na které dostaneme odpovědi, do někoho zamilovali?

První skupina otázek je docela neškodná, ale další jsou více a více osobní. Tyto otázky se týkají společných hodnot, které sdílíme s potenciálním partnerem, ptají se na to, jak jsme byli vychováni, na náš životní příběh, nebo na to, jaký vztah máme se svou mámou.

Tyto otázky jsou formulovány tak, aby vedly k vytvoření určité úrovně intimnosti a důvěry mezi dvěma lidmi, a to i v případě, že se vidí poprvé v životě a zatím jsou si zcela cizí.

Základním prvkem intimnosti je naše ochota podělit se s druhým o to, kým opravdu jsme. Netřeba nějak zvlášť dodávat, že takto odkrýváme svou pravou tvář a stáváme se zranitelnějšími.

Aron tvrdí, že odpovídáním na tyto otázky napomáháme tomu, že se do sebe zamilujeme. Jedním z předpokladů toho, že se zamilujeme, je pocit, že jsme s druhou osobou ve spojení.

A právě odpovědi na tyto otázky mohou silně přispět k vytvoření tohoto spojení.

Co teda? Máme při hledání našeho budoucího partnera či partnerky opravdu vyzkoušet tyto otázky?

Nuže, proč ne. V každém případě vám to doporučujeme pouze v případě, že již máte pocit, že daná osoba by mohla být vaší budoucí polovičkou.

Silným důkazem účinnosti těchto otázek je, že účastníci experimentů pod vedením Arthura Arona, kteří si kladli tyto otázky, se do sebe nakonec opravdu zamilovali. V minulosti se tedy ukázalo, že tyto otázky opravdu fungují.

Níže je již zmínených 36 otázek, které si v rámci experimentů psychologa Arthura Arona navzájem kladly dvojice potenciálních partnerů.

Otázky jsou rozděleny do tří skupin, přičemž otázky v další skupině jsou intimnější a osobnější než otázky v předešlé skupině. Proč je tedy nevyzkoušet?

První skupina otázek:

1. Kdyby sis mohl/mohla vybrat jakéhokoliv člověka jako hosta na večeři, kdo by to byl?

2. Chtěl/a bys být slavný/a? Pokud ano, v jaké oblasti?

3. Předtím, než chceš někomu zatelefonovat, přemýšlíš někdy dopředu o tom, co chceš říct? Pokud ano, proč?

4. Jak by měl vypadat tvůj „dokonalý“ den?

5. Kdy sis naposledy zpíval/a sám/sama pro sebe? A kdy někomu jinému?

6. Kdybys věděl/a, že se dožiješ 90 let a mohl/mohla by sis vybrat, zda chceš mít mysl nebo tělo 30letého člověka po zbývajících 60 let svého života, co by sis vybral/a? Mysl nebo tělo?

7. Máš nějakou tajnou představu či předtuchu o tom, jakým způsobem zemřeš?

8. Vyjmenuj tři věci, o kterých se domníváš, že máš se svým/svou partnerem/partnerkou společných?

9. Za co si ve svém životě nejvíce vděčný/á?

10. Kdyby si mohl/mohla změnit cokoli na způsobu, jakým tě vychovali, co by to bylo?

11. Nyní se mi pokus za čtyři minuty popsat tvůj životní příběh a do popisu zařaď tolik detailů, kolik jen bude možné.

12. Kdyby ses měl/a zítra ráno vzbudit s tím, že můžeš nabýt jakékoliv vlastnosti či schopnosti, co by to bylo?

Druhá skupina otázek:

13. Kdyby ti věštecká koule měla prozradit nějakou pravdu o tobě, tvém životě, budoucnosti nebo čemkoli jiném, co by si chtěl/a vědět?

14. Je něco, o čem již dlouhou dobu sníš, že by si to chtěl/a udělat? Pokud ano, proč si to ještě neudělal/a?

15. Který svůj životní úspěch považuješ za nejvýznamnější?

16. Čeho si nejvíc vážíš na přátelství?

17. Jaká je tvá nejvzácnější vzpomínka?

18. Jaká je tvá vůbec nejhorší vzpomínka?

19. Kdyby si najisto věděl/a, že do roka náhle umřeš, je něco, co bys chtěl/a změnit na svém nynějším způsobu života? Pokud ano, proč?

20. Co pro tebe znamená přátelství?

21. Jakou roli ve tvém životě hrají láska a náklonnost?

22. Vyjmenuj některé pozitivní charakterové rysy, které by tvůj/tvoje partner/partnerka měl/a mít. Uveď pět rysů.

23. Jsou si členové tvé rodiny blízcí? Považuješ svou rodinu za laskavou? Pokud ano, do jaké míry? Říkáš, že tvé dětství bylo šťastnější než dětství většiny lidí?

24. Jaký vztah máš se svou mámou?

Třetí skupina otázek:

25. Řekni tři pravdivé věty týkající se nás obou, nejlépe kdyby v těchto větách bylo obsaženo i slovo „my“. Například: „My oba jsme v této místnosti a cítíme, že…“

26. Doplň tuto větu: „Přeji si mít někoho po svém boku, s kým bych se mohl/mohla podělit o…“

27. V případě, že by si přátelství se svým/svou partnerem/partnerkou chtěl/a výrazně prohloubit, řekni, co považuješ za tak důležité, že by o tom měl/a vědět?

28. Řekni svému/své potenciálnímu/potenciální partnerovi/partnerce, co se ti na něm/ní líbí nejvíce; tentokrát buď zcela upřímná/ý a řekni mu/jí to, co by ses jinak neodvážil/a říct někomu, koho si potkala/potkal poprvé v životě.

29. Prozraď svému/své partnerovi/partnerce nějaký velmi trapný zážitek ze svého života.

30. Kdy jsi naposledy plakal/a před někým jiným? A kdy to bylo, když jsi byl/a o samotě?

31. Řekni svému/své partnerovi/partnerce, co se ti nyní na něm/ní líbí.

32. Je něco pro tebe důležitého až do té míry, že o tom nedokážeš vtipkovat?

33. Pokud bys měl/a umřít ještě tento večer bez možnosti s kýmkoli mluvit, pociťoval/a bys lítost ohledně něčeho, o čem si myslíš, že jsi to měl/a říci, ale jsi to nestihl/nestihla? Pokud ano, proč jsi to dotyčnému ještě neřekl/a?

34. Tvůj dům i s celým tvým majetkem zachvátí požár. Poté, co se ti podařilo zachránit tvé nejbližší a domácí mazlíčky, máš ještě chvíli čas a najisto víš, že se ti podaří zachránit ještě jednu věc. Co by to bylo a proč?

35. Smrt kterého člena tvé rodiny by tě nejvíc zarmoutila? Proč?

36. Řekni svému/své partnerovi/partnerce o nějakém tvém choulostivém osobním problému a požádej ho/ji o radu, jak by se k tomuto problému postavil/a on/a.

Potom svého/svou partnera/partnerku požádej, aby ti řekl/a, jak na něj/na ni působíš v souvislosti s problémem, o kterém jsi mu/jí řekl/a.

Tak toto je 36 otázek, které vám pomohou se zamilovat. Přejeme vám úspěch na vašem nejbližším rande.

Zdroj: https://ideapod.com/questions-psychologist-says-will-make-fall-love-anyone/?utm_source=catalyst&utm_medium=link&utm_campaign=js

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz