Jan Amos Komenský: Svrab se neléčí škrábáním. Zlo nelze zastavit jinak než tím, že od něj ustoupíme

673
Foto: Pixabay.com

Svá přání uzavírá Anděl míru přáním, vysloveným již na začátku tohoto spisu: aby svět stanul, přestal válčit a učinil místo knížeti míru, Kristu.

Neboť je nutno, aby konečně již jednou byly v lidstvu zastaveny ty veliké hrůzy, řeky násilností, podvodů a záhub.

Jinak řekne Bůh: Miloval zlořečení, nech ať přijde na něj; nepřál si požehnání, budiž vzdáleno od něho (Žalm 109, 17).

Ale není možno zastaviti zlo jinak než tím, že ustoupíme od zla; neboť svrab se neléčí škrábáním, jak poznamenal Platon.

Jan Amos Komenský
Anděl míru

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 300 Kč, na 2 roky 600 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk