Jiří Hamerský: Nemusíme se měnit a být lepší. Co je pro duši největší slast?

67
Foto: Pixabay.com

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Vídávám u svých klientů velmi často nespokojenost se sebou a toxické pocity viny. Společností – a bohužel někdy i osobním rozvojem – je nám vnucováno, že musíme pořád růst, něco měnit, neustále se zdokonalovat. Dovolit si jen tak být a nic pořád neřešit, může být velkou úlevou. Zároveň je velmi frustrující stát na místě, když někde uvnitř víme, že bychom se v životě lehce pohnout měli, a hlavně chtěli. Nabízím dnes dva kroky k tomu, abychom si nestáli v cestě a byli se sebou i svým životem více spokojení.

Spíše než o kroky, jde ale o principy: Nevěřím totiž na instantní a rychlá řešení. Vše plyne v přirozeném rytmu, nekomplikujme si život křečovitým urychlováním. Neboli, jedna z vět, která mi nejvíce utkvěla z psychoterapeutického výcviku: „Důvěřuj procesu.“

První princip: JSI NÁDHERNÁ BYTOST UŽ TEĎ

Jak píši ve své knize Sedm poselství: „Nemusíme se trápit, nemusíme všemu rozumět, nemusíme vědět proč.“ A zaujalo mě, jak, pro změnu, Vadim Zéland, jednou napsal: „Nevěř nikdy člověku, který ti bude tvrdit, že se musíš měnit nebo, že ti chybí něco k tomu, abys byl se sebou spokojený.“

Věřím, že každý z nás je nádherná bytost hodná lásky. Věřím, že každý člověk je hodnotný už jen tím, že je – a nemusí nikomu nic dokazovat. A věřím, že jsme opravdu ve své podstatě dokonalí a celiství. Pohledem vyššího vědomí je to tak doslova.

Prožitek, že nám opravdu nic nechybí, je jedním z nejkrásnějších. Zažít ho můžeme například v meditaci. Nebo přijetím výše uvedených myšlenek za své. Přidám ještě jednu, od psycholožky Virginie Satirové: „Svět je lepším místem, protože já (doplň své jméno) jsem v něm.“

Druhý princip: DOVOL SI NÁSLEDOVAT SVÉ SRDCE

Malé děti si ještě nestojí v cestě. Jejich energie plyne. Neustále se něco učí, zkoumají a prochází obrovskými vývojovými změnami – a u toho jsou mnohem šťastnější než my, dospělí. Být v proudu, v pohybu, aktivní – to je opak deprese. Trpíme, když nemůžeme svou energii vyjádřit. Když se nemůžeme projevit. Když v sobě máme rozpor mezi tím, co by si naše srdce přálo a mezi tím, co doopravdy je.

S odpovědí z titulku dnešního článku (co je největší slast) by se mnozí nepárali a ihned odvětili, že sex. Chápeme-li sex jako jeden ze způsobů vlastního, tvůrčího sebe-vyjádření, je to svým způsobem pravda. Protože jedna věc je prožívat naplnění z toho, že jsme schopni přijímat věci, tak jak jsou; být vděční šťastní za přítomný okamžik a cítit lásku, ale druhá, a ještě větší blaženost, je tuto lásku vyjádřit. Vyjádřit sám sebe. Vyjádřit svůj potenciál.

A tak nikdy neignorujme hlas svého srdce. Neházejme si sami klacky pod nohy. Přijměme, že opravdu nemusíme vůbec nic. Že už teď jsme hodni lásky a že už teď máme vše, co ke svému životu potřebujeme. A když k tomu všemu ještě překonáme strach a uděláme, co někde uvnitř cítíme, že je správné, odměnou nám může být až extatický, blažený pocit. Pocit, že opět začínáme žít. Pocit prudkého navýšení vlastní sebeúcty.

Jinými slovy ještě jednou a závěrem: Dnešní svět je posedlý, někdy až nesmyslnými, změnami. Uvolněme se ze sevření toho, že se musíme pořád měnit a být lepší. Dovolme si být šťastní takoví, jací jsme, a přijmout všechny své nedostatky. A zároveň si dovolme těšit se i z přirozené proměnlivosti života. Nechme se vést vnitřním hlasem za zcela novými výzvami. Vyjádřit naplno sám sebe je pro duši tady na Zemi možná to úplně nejvíc.

Autor: Mgr. Jiří Hamerský, psycholog a psychoterapeut
Zdroj: https://www.celostnimedicina.cz/…htm

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 300 Kč, na 2 roky 600 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk