Anna Devátá: Výklad tarotové karty pro měsíc květen 2024 – Sedmička pohárů

741
Foto: Pixabay.com

Měsíční karta je vykládána pro kolektivní vědomí všech bytostí.

Postava na tarotové kartě je ve stínu a upíná pohled na sedm pohárů ve snaze zjistit, jak nastolit v životě rovnováhu, aby došla duchovního naplnění. Každý z pohárů zastupuje důležitý aspekt nutný k plnohodnotnému životu. Většina z nás má tendenci volit, který z nich by byl nejlepší volbou. Avšak upřednostňováním pouze jednoho poháru můžeme docílit leda tak nevyváženého života. Vyváženost je právě květnovým tématem, které s námi bude celý měsíc rezonovat.

Hlavním poselstvím v májovém měsíci je rozdělení naší energie právě mezi všechny aspekty života. Tedy věnovat se sobě (pohár s hlavou), svému domovu (hrad), materiálnu (šperky a drahé kamení), osobním cílům (věnec), podvědomým touhám (drak/démon) i sexuálním a tvůrčím cílům (had), než budeme moci naplnit své hlubší duchovní potřeby (zahalená postava pláštěm).

Velmi často můžeme pod taktovkou této karty přemýšlet, co je v životě důležité. Můžeme být vedeni ke zkoumání všech okolností s cílem se ubezpečit, že skutečně jdeme správnou cestou vedoucí k naplnění. Sedmička pohárů nás vede k sebereflexi vnitřního života.

Negativním aspektem této tarotové karty je přemíra možností na výběr. Velmi často se v takových situacích neumíme rozhodnout, která možnost je pro nás ta nejlepší. Můžeme následně panikařit, odkládat svá rozhodnutí a vymlouvat se. Pointa je se právě díky sebereflexi soustředit na to, co s námi, a tedy hlavně s naším Vyšším Já ladí, a takovou cestu zvolit.

Dalším významem Sedmičky pohárů může být podléhání iluzím, fantazírování o svých možnostech a schopnostech. Nejsme v takových případech schopni adekvátně posoudit, čeho skutečně můžeme dosáhnout.

A posledním významem může být určité lenošení, lajdácký životní styl. Lenivý vztah k životu je buď plný výstředností a lenošení, nebo naopak je naplněn přemírou disciplíny, rutinou a přísnou kontrolou. Druhá varianta se jeví efektivněji, ale v konečném důsledku nám stejně bere sílu žít svůj život. Nebojme se nechat vyjít najevo vše, co k nám přijde během rozjímání. Jedině takovým poznáním můžeme následně dobře pracovat se všemi poháry.

Sedmička pohárů je karta hledání hlubších duchovních nebo citových příčin našich současných zdravotních obtíží. Pamatujme, že zdraví je v rovnováze pouze tehdy, jsou-li naplněny všechny naše potřeby, nebo poháry. Věnujme se tedy přemítání o našich potřebách. O potřebách v našem vnějším světě, ale i v tom vnitřním.

Negativním aspektem této karty ve spojitosti se zdravím bývá tendence přehlížet právě naše duchovní a emoční potřeby ve snaze zajistit finanční stabilitu. Pamatujme, že jedině vyvážeností můžeme v květnu docílit šťastných konců. Máj náleží našim srdcím. Rozvíjejme tedy své emoce, pozorujme je. Mohou nás velmi dobře vést k zamyšlení právě nad našimi emočními potřebami. Jen se na naší cestě vyvarujme nástrahám Sedmičky pohárů a rozeznejme včas iluze o naší citové potřebě.

Autor: MgA. Anna Devátá, výklady tarotových karet
Zdroj: https://www.tarot-ad.cz/…sic

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 300 Kč, na 2 roky 600 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk