Ivona Antalii: Světelná síť

182
Foto: z archivu Antalii

Vnímej své srdce…

Představ si v hrudníku Slunce, krystal, diamant, světelnou pochodeň, oheň. To, co Ti přijde jako první je pro Tebe správně.

Nyní tuto oblast spoj se Sluncem (krystalem, diamantem…) Země i Vesmíru.

Propoj vše ve své hrudi. Cítíš jak tepou společně.

Ty jsi branou, portálem…

Otevři celou svou bytost a vnímej jak je zaplavována světlem. Rozlévá se v Tobě teplo, láska, božský oheň, soucit, laskavost, jemnost, přítomnost.

Paprsky světla různých barev tryskají z Tebe do okolí jako hvězda. Některé svítí dále a dotýkají se srdcí dalších lidí, kterými prochází a pokračují ještě dál.

Všimni si, které bytosti zde na Zemi, ale i jinde jsou s Tebou spojeny. Jsou to Ti, kteří vibrují na podobné či stejné vlně a také Ti, kteří spolu s Tebou v určitý čas společně přichází do nějaké oblasti, k její přeměně.

Svým životem, prožitky a inspirací vytváříš světelný bod na mapě jménem Země.

Můžeš se vnímat i jako světelná pochodeň, vatra ohně, maják, světlice.

Tímto světelným bodem proudí na planetu energie a ukotvují se skrz Tebe v ní.

Otevřením Tvé bytosti se vše šíří dál, prochází dalšími srdci Tvé světelné rodiny, a vytváří síť.

Tato světelná mřížka bytostí otevřeného srdce a čistého záměru se nyní spojuje se sítí zemského ráje a s prapůvodním vesmírným internetem plným čistých informací.

Tyto sítě se spojují v Tobě…

Již není možné přijímat iluzorní a zmanipulované informace a energie. Pokud si ve svém srdci, propojen s ostatními lidmi čistého záměru a s těmito sítěmi, tak to nelze.

Tato informační mřížka je proti parazitující energii chráněna.

Vždy tady byla, jen nám byla skryta. Nyní je pro bytosti srdce viditelná.

Propoj tuto síť s dalšími srdci a ukotvi ji na různých místech Země.

Není třeba jít ve vyšlapaných stopách. Tvoř nové cesty…

Neohlížej se zpět a ani se nesnaž vidět za roh. Prociť plně to místo, na kterém právě stojíš. Vědomě, přítomně, láskyplně…

Světelná informační síť čistého záměru je tu nyní pro Tebe. Naslouchej…

Ivona Antalii

Zdroj: https://www.kliceksrdci.cz/l/svetelna-sit/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz