Anna Devátá: Výklad tarotové karty pro měsíc duben 2024 – Čtyřka holí

553
Foto: Pixabay.com

Měsíční karta je vykládána pro kolektivní vědomí všech bytostí.

Po březnové energeticky náročnější, ale očistné kartě, vplouváme spolu se svátky jara do klidnějších vod. Míra, jak moc budou naše dubnové dny svobodné, šťastné a v souladu, závisí právě na našem prozření a následném zpracování těžších emocí v předešlém měsíci.

Na Čtyřce holí vidíme slavobránu s květinovými girlandami. Dvě ženy nám mávají na pozdrav a vítají nás zpátky doma, nebo tam, kde se jako doma cítíme. Karta návratu domů, jak se jí přezdívá, může v našem případě odkazovat na navrácení k našemu původnímu já, k naší samotné duši. To je základní myšlenka celého dubna.

Spolu s počátkem měsíce se uvolňuje těžší energie a my se můžeme cítit volnější. Téměř jako bychom se osvobodili, jako bychom mohli konečně odložit citovou zátěž. V případě, že nám tento proces nejde navodit, doporučuji se vrátit k březnové kartě a zkusit si očistným procesem projít ještě jednou. Bude to vyžadovat odvahu a značnou dávku sebereflexe. Ale jen díky upřímnosti k sobě samým se pak následně můžeme oddávat uvolněným pocitům Čtyřky holí.

Pokud se nám tedy podaří uvolnit z nefunkčních okovů, čeká nás hrdost nad tím, čeho jsme dosáhli. Čtyřka holí otevírá bránu našeho vnitřního dítěte, které se chce projevit v plné kráse a tančit, zpívat a slavit. Dovolme si to. Smích nás vyléčí. Díky tomu se osvobodíme od očekávání druhých, odložíme citové zátěže a pocítíme uvolnění a svobodu.

Tarotová karta je často spojována s rodinou a rodinnými kořeny. Toto téma bude v dubnovém měsíci jedno z nejsilnějších. Jaká je naše rodina, jakou roli v ní sehráváme a jaké jsou naše vztahy. Tam, kde nevládl klid a soulad, se snažme nastolit harmonii. K tomu nám pomůže právě oslava. Oslavujme tedy shledání, osvobození se, naučme se věci pojmenovávat a tím pádem neplnit jen očekávání ostatních.

V mnoha dalších případech symbolizuje tato tarotová karta oslavy, opětovné setkání s partnerem, se členem rodiny. Někdy poukazuje na svatbu a její chystání, dovolenou a obecně nalezení místa, kde se cítíme bezpečně a vítáni. Jde o čas zklidnění se a nalezení stability tam, kde doposud nebyla. Proto je také často spojována se stěhováním nebo změnou pracovního prostředí. Nicméně primárně jde o pocity s ní spojené, které budou dubnu vévodit.

Pozor si dejme na určité přílišné váhání v některých tématech. Může se stát, že pro dlouhé rozhodování nám šance vyklouzne a zbyde nám jen pocit křivdy.

Čtyřka holí poukazuje na stabilitu, jistotu a oporu, kterou je třeba budovat. Ať už v rámci vztahů, zdraví nebo i financí. Snažme se nastolit soulad ve svých životech. Nebojme se odhodit věci minulé a otevřít se nové etapě, novým výzvám. Vše, co nám nesedí, nechme za sebou. Tento proces pokládám právě za velmi osvobozující a uzdravující. Je nezbytný pro vstoupení do nové životní éry.

Negativní aspekt této tarotové karty je jistá přechodnost, netrvalost, nestálost situací. Pamatujme proto, že je dobré zachovat si svou intuici a nadhled. Nepovažujme vzniklé situace za finální. Někdy se může právě jednat o ty přechodné, tedy dočasné.

Čtyřka holí poukazuje většinou na stabilní zdraví a vitalitu. Pokud se zdravě necítíme, hledejme, kde je naše zdraví ovlivněno fyzickým prostředím, ve kterém se nacházíme. Může se také stát, že naše zdraví bude ovlivněno dočasnými okolnostmi. Například pracovním vytížením, jinými stravovacími návyky, cestováním. Během dubna jsou nejvíce ohrožena játra. Proto se v tomto období nejvíce doporučují očisty. Slabost a podrážděnost jsou známky energeticky přetížených jater.

Autor: MgA. Anna Devátá, výklady tarotových karet
Zdroj: https://www.tarot-ad.cz/…sic

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 300 Kč, na 2 roky 600 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk