Doreen Virtue: Jak vytrvat a nenechat se odradit

258
Foto: Pixabay.com

Rozumím tomu, jak frustrovaně a zklamaně se můžete cítit, když se vám vaše sny okamžitě neplní. Jste nadšení, chcete s druhými lidmi sdílet svůj výtvor nebo službu, a začít naplňovat kariéru svého životního poslání. Stejně tak to platí i pro modlitby ohledně vašich vztahů, léčení, atd.

Cítila jsem se stejně, když jsem poslala žádost o vydání své první knihy nakladatelům a jediné, čeho se mi dostalo, byly zamítací dopisy. Zprvu jsem si myslela, že to znamená, že prostě nemám být spisovatelka.

Chtěla bych se s vámi však podělit o toto: Pokud opakovaně a neustále dostáváte pokyny k nějakým pozitivním činům… dělejte je! Je to vaše vnitřní Božské vedení, které na vás naléhá, abyste naplňovali své životní poslání. Můžete tato vnitřní nutkání dostávat ve formě pocitů, intuice, myšlenek, nápadů, vizí nebo znamení. Jako by vaši andělé byli vašimi vytrvalými kouči, kteří vás povzbuzují k tomu, abyste pokračovali dál – a to také jsou!

Tak to udělali i mí strážní andělé s mou první knihou. Přestože byla odmítnuta, mí strážní andělé na mě naléhali, abych svůj vytištěný rukopis znovu vzala ze stolu a opět ho poslala. Zcela jasně mě vedli k tomu, abych udělala fotokopie rukopisu a poslala je 44 nakladatelům! A tentokrát (přestože jsem dostala 40 odmítavých dopisů), byla kniha přijata 4 nakladateli!

A podívejte na ta andělská čísla! Číslo 4 znamená, že andělé jsou s vámi, a rozhodně se mnou byli i tehdy, když mě protlačili skrze všechny moje strachy ze selhání i úspěchu. Andělé mě přiměli soustředit se na mou vizi: pomáhat co nejvíce lidem, místo abyste se zaměřovala na své strachy.

Obdobně když jsem poprvé dostala jasnou vizi o vytvoření andělských vykládacích karet, můj nakladatel tento koncept nepřijal. A tak jsem zase byla odmítnuta. A přesto mi andělé nedovolili nechat se odradit a neustále na mě naléhali, abych svého nakladatele opět požádala… a tak jsem to udělala a byla podruhé odmítnuta. Protože byli andělé vytrvalí a neoblomní, požádala jsem nakladatele o vydání karet čtyřikrát, a pak konečně dostala „Ano“ jako odpověď.

Pokud zažíváte nějaké bloky nebo zdržení, prosím, udržte si víru a vydržte. Naslouchejte vytrvalému Božskému vedení, které vás podpoří a otevře vám ty pravé dveře. Nenechte se žádným „Ne“ odradit od následování všech „Ano“, která dostáváte od Boha prostřednictvím andělů.

autor: Doreen Virtue
zdroj: http://www.angeltherapy.com/blog/how-keep-faith-and-keep-going
překlad: Magda Techetová

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk