Co se stává starým duším?

343
Foto: Pixabay.com

Pokud si připadáte mnohem starší, než je váš aktuální věk, můžete být starou duší, která prožila již mnoho času v předchozích inkarnacích. Staré duše představují podle hrubých odhadů 10 procent světové populace a přestože jsou relativně vzácné, pomáhají utvářet ze Země lepší místo. Svoji moudrost, za kterou se skrývají zkušenosti z mnoha životů, předávají ostatním. Vnímají svět odlišně a mají mnohdy odlišné zájmy. Přináší do světa nové myšlenky a posouvají ho dopředu.

Pokud jste i vy starou duší, budete se pravděpodobně poznávat v tom, co je pro ně typické.

Hůře si sedí s ostatními

Protože mají starší duše jiné zájmy než většina lidí, hůře si hledají nové přátele. Staré duše jsou tak častěji opuštěné, ale nevadí jim to. Zábava v klubu či baru jim nic neříká, preferují klidná místa.

Mají málo společného se lidmi stejného věku

Už v dětství mají staré duše málo společného s ostatními dětmi. Mají obvykle vztah ke starším lidem. Ve škole si obvykle rozumí s učiteli spíše než se spolužáky.

Touží po znalostech

Staré duše přirozeně stále míří vpřed a nezajímají se o povrchní život. Nezajímá je hromadění majetku, ale hromadění znalostí a zkušeností.

Preferují samotu

Potřebují dostatek prostoru na reflexi a přemýšlení, snaží se hlouběji porozumět sobě i ostatním. Skrze sebepoznání se snaží rozvíjet. Jsou skvělými pozorovateli dění v okolním světě.

Vědí, na čem skutečně záleží

Staré duše vidí z vyšší perspektivy a vědí, že vše má svůj smysl. Zároveň si uvědomují, jak malí jsou v rozměrech vesmíru. Vědí, že mají vše, aby mohli být šťastní a neusilují o věci, které by je táhly dolů.

Dávají přednost přírodě

Umí si užívat radosti z přírody namísto z věcí, které vytvořil člověk. Moderní svět je příliš nezajímá a k přírodě mají o dost blíž. Zajímají se o pěstování, permakulturu a další možnosti, jak být blíže přírodě.

Zdroj: www.powerofpositivity.com
Překlad: www.radostnezpravy.cz

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.cz