Záhada z roku 1902. Proč se tenkrát zastavil čas?

492
Foto: Pixabay.com

Jedna z velkých záhad 20. století stále čeká na své objasnění. V noci z 29. na 30. prosinec 1902 se v Paříži v 1 h 5 min zničehonic zastavily všechny kyvadlové hodiny. Tato neuvěřitelná událost byla popsána v prvním čísle „Bulletinu poznání“ z roku 1903. Autoři v článku také zmiňují, že mnozí Pařížané v tu chvíli pociťovali závratě spojené s nevolností a mdlobami.

Ředitel hlavní meteorologické služby oficiálně uvedl, že tou dobou nebyly v atmosféře zaznamenány žádné anomálie. Ani seismografy nezaznamenaly pohyby v zemské kůře. Odborníci se ale shodli, že k nějakému geofyzikálnímu jevu dojít muselo, protože se zastavily pouze kyvadlové hodiny, nikoli hodiny poháněné pružinovým strojkem.

Je známo, že pohyb kyvadla v hodinách ovlivňuje gravitační síla Země. K simultánnímu zastavení všech kyvadel by mohlo dojít v případě, kdyby v Paříži najednou přestaly působit gravitační síly. Jenže to by se všichni obyvatelé (i kyvadla) ocitli ve stavu beztíže. Stejná možnost by nastala, pokud by se celá oblast zničehonic ocitla ve stavu volného pádu. Ani to se ale nestalo.

Vzhledem k tomu, že obyvatelé pociťovali nevolnost, zvažovalo se také, že došlo k oscilaci nebo k výkyvu v opačném směru vůči pohybu kyvadel. Zajímavé je, že ten den se v Paříži zastavily nejen hodiny, ale i věhlasné Foucaultovo kyvadlo. To představuje důležitý experiment, který potvrzuje otáčení Země.

Obyvatelé byli velmi znepokojeni a žádali od úřadů vysvětlení nepochopitelné události. Jasnou odpověď ale nedostali. K tématu se občas vracejí nejrůznější publicisté a záhadologové, a tak se postupně objevují nejrůznější více či méně seriózní teorie, které se snaží podivnou událost vysvětlit. Podle jedné z nich mohlo jít o experiment, který iniciovali mimozemšťané. Další hypotéza soudí, že tu noc se v oblasti Paříže střetla se Zemí miniaturní neutronová hvězda.

Zdroj: www.paranormal-news.ru

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.cz