6 zákeřných způsobů, kterými nám manipulátor umí pořádně pomotat hlavu

1564
Foto: Pixabay.com

Manipulátoři jsou součástí života téměř každého z nás. Jejich nejčastější kořistí jsou dobrosrdeční a laskaví lidé.

Manipulátor vyhledává zejména těch z nás, kteří potřebujeme blízkost a lásku. Pro manipulátora je nejlehčí kořistí někdo, koho lze snadno ranit nebo někdo, kdo u druhých hledá uznání.

Právě toto jsou ty „citlivé struny“ či provázky, které pak manipulátor táhne a ovládá nimi svou kořist tak, aby se přizpůsobila jeho proměnlivým náladám a záměrem.

Ti z nás, kteří máme, nebo jsme měli s manipulátorem blízký vztah velmi dobře víme, jaká je to bolestivá zkušenost. Zejména když jsme se domnívali, že mu dokážeme pomoci a změnit ho.

Věřili jsme, že nakonec se z něj stane ustálená, vyzrálá a milující osoba.

Tolik jsme se načekali. Přizpůsobovali jsme se mu. Snažili jsme se myslet jen na ty dobré chvíle, které jsme s ním prožili a zapomenout na ty špatné. Chtěli jsme, aby se náš vztah s ním vydařil a vydržel.

Co všechno jsme museli vytrpět v statečném boji za udržení takového vztahu.

To však neznamená, že jsme příliš důvěřiví či dokonce hloupí. Znamená to prostě tolik, že jsme se dali dohromady s nesprávnou osobou a pokud náš vztah s ním ještě trvá, pořád do něj vkládáme to nejlepší, co máme.

Bohužel, svět je plný ničemníků.

To, že jsme projevili náklonnost a lásku někomu, kdo si to nezaslouží, není důvodem, abychom si něco vyčítali. Důležité je, abychom od nynějška byli opatrnější a abychom se z našich chyb poučili.

Pokud tedy chceme zjistit, zda osoba, se kterou máme bližší vztah je manipulátorem, toto jsou některé znaky, které bychom si měli začít všímat.

1. Nikdy nevíme, co bude následovat

Pro manipulátora je zcela typické, že každou chvíli mění své nálady. Jednu chvíli je samý úsměv a samá přívětivost a vzápětí utrousí nějakou bezcitnou poznámku.

Při manipulátorech nikdy nevíme, kdy můžeme očekávat, že na nás zaútočí. Pro manipulátory je také typické, že své vnitřní napětí a problémy si ventilují na druhých v podobě obvinění či nespokojenosti.

Na to, že manipulátoři dodrží své slovo, se také nedá vůbec spolehnout.

Mohou nám něco slíbit, ale jen co se jim naskytne pohodlnější či výhodnější možnost, bez váhání zruší či pozmění svůj slib tak, aby vyhovoval jejich nejnovějším představám.

A pokud budeme trvat na tom, aby svůj slib dodrželi, vždy najdou způsob, jak se postavit do role oběti a obviní nás, že jim nerozumíme a že je nutíme do něčeho, co je mimo jejich možností.

2. Vyhýbají se jakékoliv námaze

Pokud jste měli v životě tu čest setkat se s manipulátorem, pak určitě víte, že zpočátku je manipulátor plný nadšení. Jeho nadšení je až překvapující.

Zdá se, že patří mezi ty lidi, kteří jsou schopni vložit celé své srdce do toho, co chtějí dosáhnout. No později jste zřejmě zpozorovali, že manipulátor se tváří velmi unaveně až otráveně, pokud má i jen trochu pohnout prstem.

Začneme mít pocit, že když chceme, aby manipulátor splnil i tu nejlehčí či nejmenší roli, jde mu to jako v létě na saních. Vždy se tváří, že je naprosto zdrcen, unavený.

Nejprve slíbí, co všechno splní, ale pak na to rychle zapomíná. No od nás bude očekávat, že uděláme vše za něj – řekne, že o tom všem jsme konec konců rozhodovali my a že to byl náš nápad.

3. Když se jim to právě hodí, umí být velmi okouzlující

Přívětivost a milá slova jsou jasným signálem, že se manipulátor chystá od nás něco požadovat. Manipulátor je mistr v lichocení, který velmi dobře ví, jak nás má obalamutit.

Ví jak na to a dá nám pocítit, že jsme výjimeční a důležití – no jen když od nás zrovna něco potřebuje.

To neznamená, že manipulátor neví projevit upřímnou vlídnost a náklonnost. Ví. Jenže už samotný fakt, že tyto důvěrné city předstírá za účelem toho, aby něco dosáhl, má za následek, že manipulátorem pak nikdo nevěří.

A jeho vlídnost či náklonnost ztrácejí na významu i v případě, kdy je občas opravdu upřímně cítí a také je i projevuje.

4. Vztah s manipulátorem se řídí jen podle jeho pravidel

Manipulátor si vždy zařídí vztah tak, aby vyhovoval jeho potřebám a představám. Zdá se, jako kdyby dopředu plánoval za vás oba, ale v úvahu přichází jen to, co chce a potřebuje on.

Ze svých představ a nároků neustoupí ani o milimetr. A pokud budeme chtít ve vztahu s ním zavést i pár našich pravidel, tato pravidla nenajdou jednoduše žádné pochopení a řekne o nich, že jsou to jen nějaké naše rozmary či nesmyslné požadavky.

A tak jak plyne čas, ve vztahu s manipulátorem zcela převáží jeho potřeby a pravidla, která začneme vnímat jako samozřejmost.

Manipulátor si ve vztahu prosazuje své tak, aby mu atmosféra a rytmus vztahu vyhovovaly co nejlépe. Nejhorší na tom však je, že všechno toto se většinou děje nepozorovaně.

A až několik měsíců poté, co jsme vztah s manipulátorem ukončili, si začneme uvědomovat, co nám manipulátor vlastně způsobil.

5. Hádkám s manipulátorem se jaksi nelze vyhnout

Manipulátor nám bude opakovaně tvrdit, že nemá rád hádky. No vždy se mu nějak podaří utrousit znevažující poznámku, čímž se mu podaří nás vytočit.

Pak už nemáme moc na výběr, a také mu musíme nějak odpovědět. No manipulátor se bude tvářit, že je naší reakcí zaskočen a že to myslel jen jako vtip, který jsme my zjevně nepochopili.

Bude nám říkat, abychom se uklidnili a trochu se zchladili, že nemáme být takoví nedůtkliví. Pokud se ho však opovažujete za cokoli kritizovat, draze za to zaplatíte.

Manipulátor zvrhne celou situaci do emocionálního masakru. Překroutí všechny naše skutky a slova tak, aby nás vykreslil v co nejhorším světle.

Pokusí se vyvolat v nás pocit, že jsme chamtiví, bezcitní, nevděční, že jsme slaboši, kteří nevědí, co je to láska atd.

Když se budeme bránit a pokusíme se mu připomenout to dobré v našem vztahu, nebude to mít žádný význam. V jeho očích silně převáží naše drobné nedostatky.

Řekne, že vše, co děláme je nanic a že nejsme nic jiného než egoisté. Bude klást přehnaný důraz na to špatné, ale to dobré buď zcela popře nebo to zbagatelizuje, aby to vypadalo jako neutrální či dokonce špatné.

6. Zdá se, že nás manipulátor začíná chápat až tehdy, když jsme už se silami na konci

Ve vztahu s manipulátorem se s největší pravděpodobností po většinu času budeme cítit nepochopení. Když budeme chtít vyjádřit naše pocity, budeme se točit v začarovaných kruzích.

Budeme mít pocit, že naše pocity dopadají na zrcadlo a odrážejí se zpět. Manipulátor jako kdyby byl proti naší pravdě obrněný. Manipulátor nás donutí plazit se za ním.

Budeme ho naléhavě prosit, aby nás vyslechl. Budeme mu chtít všechno vysvětlit. Budeme mu přísahat a uvedeme mu všechny možné příklady a důkazy. Odhalíme mu své zranitelné nitro.

A stále to bude vypadat tak, že nám vůbec nerozumí, dokonce, že nás ani neslyší.

On přece neudělal nic špatného. To my jsme udělali chybu, že jsme se ho vůbec opovážili z něčeho obvinit, čím jsme mu pokazili den a nabourali jeho sebevědomí.

Až v úplně nejzazším případě, kdy už jsme rozhodnutí, že vztah s ním ukončíme, se začne zdát jako kdyby nám chvíli porozuměl. A právě v této něžné chvíli, kdy to už vypadá, že nám opravdu začíná rozumět, se rozhodneme přece jen ve vztahu s ním setrvat.

Pociťujeme nesmírnou útěchu, protože jsme konečně po dlouhé době zažili, jaký to je pocit, když nám někdo rozumí. A manipulátor nám řekne, že už se polepší…

Ano, chvilku se polepší, jen aby se co nejdříve mohl vrátit ke svým starým způsobům a tvářit se, že k vypětím rozhovoru mezi ním a námi ve skutečnosti nikdy nedošlo.

Zdroj: https://mocvedomi.cz/6-zakernych-zpusobu-kterymi-nam-manipulator-umi-poradne-pomotat-hlavu/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz