3 důvody, proč se dnes moderní vztahy tak často rozpadají

301
Foto: Dollarphotoclub.com

Zřejmě každý z nás zažil nebo teprve zažije rozpad svého romantického, intimního vztahu a co to znamená mít zlomené srdce. Nuže, asi se o tom nedá říct mnoho, jedině tolik, že zažít to je vždy nanic.

Nicméně nelze popřít, že naučit se, jak překonat rozchod, je normální součástí života. Každý nepovedený, rozpadlý vztah nám dává lekci, kterou se máme naučit. Pokud to pochopíme a naučíme se tuto lekci, po osobnostní stránce tím můžeme vždy jen získat.

V současnosti se v západním světě (Evropa a Spojené státy) míra rozvodovosti pohybuje okolo 50 %. To znamená, že polovina manželství končí rozvodem.

Klidné fungování vztahu často narušují takové překážky, jako jsou finanční problémy, velká rozdílnost v osobnostech partnerů nebo jen nuda ve vztahu.

Existují však některé pravidelně se opakující, zásadní problémy, které často narušují stabilitu každého vztahu.

Níže si řekneme o třech důvodech, proč je právě v dnešní době tak náročné udržet si dlouhodobý, stabilní vztah.

1. Komunikace mezi partnery neprobíhá efektivně

Jednou z úplně prvních a nejdůležitějších lekcí, kterou se budeme muset naučit, je, že komunikace je základem každého úspěšného partnerství.

Ptáte se proč? Protože je téměř nemožné, aby váš partner či partnerka uspokojivě vyhověli vašim potřebám a touhám, pokud neumíte jasně a otevřeně vyjádřit, co máte na mysli.

A rovněž platí, že během nefunkční komunikace je moc náročné vyřešit jakýkoli problém, který může mít jeden z partnerů.

Když náš partner či partnerka dělá něco, co nás znepokojuje, nebo zraňuje naše pocity, ale my na to z nějakých důvodů nereagujeme a neřekneme půl slova, je třeba počítat s jediným výsledkem – začne se v nás hromadit hněv a nevůle.

A když své emoce budeme v sobě dusit příliš dlouho, jednou to nevydržíme a vybuchneme. To může ve vztahu způsobit vážné škody, které se nám už nemusí podařit opravit.

Nejlepším řešením je proto v klidné a neútoční náladě otevřeně vyjádřit, co cítíme. Tímto způsobem budeme moci přistoupit k řešení problému konstruktivně.

2. Zůstáváme ve vztahu s nějakou osobou i přesto, že k ní nepociťujeme opravdovou lásku

V moderní společnosti se mnoho lidí až nepřiměřeně obává představy, že by nakonec zůstali sami. Jiná stránka problému zas je, že mnoho lidí se podvědomě bojí, že by jim představa lásky úplně popletla hlavu.

Když už jednou ochutnáme, jaký je to pocit mít u sebe někoho, kdo o nás pečuje a zahrnuje nás náklonností a něhou, často jsme ochotni hledat tyto kvality i ve vztazích, kterým chybí jakýkoli skutečný základ.

Jsme ochotni sami sebe klamat a přesvědčovat se, že jednoho dne se nám dostane náklonnosti a něhy v tomto prázdném vztahu.

Když se do někoho zamilujeme, v našem mozku se začnou tvořit některé druhy hormonů, které hovorově nazýváme „hormony štěstí“.

Jelikož se díky těmto hormonům cítíme tak skvěle, není divu, že si na ně velmi rychle vytvoříme návyk. A v mnoha případech dochází k tomu, že lidé se zamilují ne do svého potenciálního partnera, ale právě do samotného stavu zamilovanosti.

Není známo, zda je to proto, že se bojíme plavat životem sami, nebo jednoduše proto, že jsme posedlí tím, jaký je to skvělý pocit být zamilovaní.

Jisté je, že ani jedna z těchto možností není právě tím nejlepším předpokladem pro trvalý vztah. Vztah, který je postaven na jednom z těchto dvou základů, pravděpodobně skončí rozchodem partnerů.

3. Neschopnost důvěřovat sobě navzájem

Důvěra jde ruku v ruce s komunikací. Pokud chybí jedna z nich, nelze vybudovat zdravý a šťastný vztah. Kolik z nás již v minulosti zažilo žárlivého partnera či partnerku, kteří nás chorobně pronásledovali a kontrolovali natolik, že kdyby se náš vztah s nimi neskončil, tak se najisto zblázníme?

U těchto žárlivých partnerech jsme si zřejmě rychle uvědomili, že nám vůbec nedůvěřovali. Když vám někdo nedůvěřuje od samého začátku, vždy vás bude vnímat tak, že mu ubližujete, a to i přesto, že z vaší strany nikdy nedojde k porušení důvěry.

Dalším faktem je, že když nám partner nedůvěřuje, znamená to, že je mimořádně nejistý sám sebou. Je tomu tak proto, že přesně tohle je nedostatek důvěry – nejistota, kterou si daná osoba nosí ve svém nitru, se zde projeví otevřeně a naplno.

Pokud vašemu partnerovi či vaší partnerce dělá velké problémy vám důvěřovat, pokuste se to vnímat jako příležitost, kdy jim můžete pomoci uzdravit se z jakýchkoli starých zranění, která mohou být příčinou jejich chování.

Možná je v minulosti někdo oklamal nebo zranil a jsou vystrašení k smrti, že by se to mohlo stát znovu. Snažte se proto udělat všechno pro to, aby se váš partner přesvědčil, že mu důvěřujete, že ho milujete a že byste ho nikdy nezranili.

Když jsou oba partneři ve vztahu zcela transparentní, nic neskrývají a nebojí se být zranitelní, vztah má šanci dorůst do úrovně, která bude nejen kouzelná, ale také bude naplňovat všechny skutečné potřeby a touhy obou partnerů.

Zdroj: https://www.higherperspectives.com/healthy-relationships-2637364344.html
Zpracovala: https://mocvedomi.cz/3-duvody-proc-se-dnes-moderni-vztahy-tak-casto-rozpadaji/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk