12. 12. 2016 – Energie dokončení a znovuzrození

192
Foto: Pixabay.com

Moji milovaní, toto poselství k datu 12. 12. 2016 je pro všechny krásné lidské bytosti, žijící zde na Zemi.

Již delší dobu můžete pociťovat energie, které skrze vás plně proudí. Jsou to energie, které se aktivují ve vašich tělech, energie čistoty, lásky, světla a probuzení. Jsou to energie, které vám pomůžou plně si vzpomenout na to, kým jste. Jsou to aktivační kódy, informace, programy, světla a lásky, které skrze vás a do vás plně proudí, a ukotvují se v plném rozsahu na fyzickém i duchovním hmotným těle. Tyto energie Božího posunu, dokončení, znovuzrození a nového začátku vám pomůžou si plně vzpomenout na to, proč jste sem přišli, jaký máte úkol, zkušenost, plné poslání.

Přichází proto, abyste si vzpomněli, že jste čistá láska, světlo, samotný Bůh. Tyto energie sem již plně proudí a začnou dnem 12. 12. ve 12:00 hod. vašeho lineárního času zesilovat. Jsou to energie Boží, znovuzrození, dokončení vašich lidských bytostí tak, abyste si vzpomněli a plně přijali zodpovědnost za váš život, za vaše činy a myšlenky.

Tyto energie spočinou ve vašem bytí a napomůžou vám s tou největší láskou se propojit se svojí duší, myslí a s tělem, srdcem zemským a vesmírným tak, abyste si plně uvědomili, kdo jste. Abyste si uvědomili, že vaše láska teče každým okamžikem skrze vás, a vy můžete svým vědomím plně změnit celý koloběh vašich životů.

Na tyto energie rozpomenutí na vás samotné, vaše biologie a vaše mysl, vědomí a podvědomí aktivně reagují a plně se propojují s vesmírným a zemským postupem, přesunem. Otevřete vaše srdce, vědomí a podvědomí. Otevřete brány sami sobě, energiím, které skrze vás plně proudí. Jsou to aktivační kódy a procesory k tomu, abyste si byli plně vědomi vašich činů a přijímali zodpovědnost.

Skrze vás, vaši tvorbu, vaše tělo, vaši mysl tyto energie světla a lásky stále proudí, aby vám ukázaly, kdo jste, abyste mohli tvořit v té nejvyšší lásce, se kterou se můžete ve svých tělech, ve svých srdcí, ve své duši propojit.

Jsou to energie lásky vašich těl. Vaše těla prošla různými proměnami za celý koloběh vašich životů a mnozí z vás v tuto chvíli docházejí k dovršení svého vědomí světla a lásky. Přesouváte se do světelného lidství. Všichni z vás, moji milovaní, dojdete do energií nesmrtelnosti vašich těl. Vaše těla začínají aktivovat veškeré procesory nesmrtelnosti a vy přicházíte a přijímáte kódy a informace světelných těl k posunu lidstva, Země, Vesmíru. Vaše těla se začínají přetvářet, přeměňovat. Vaše orgány se začínají proměňovat a přizpůsobovat energiím, které skrze vás proudí a které zde již nastálo jsou.

Moji milovaní vše nosíte sami v sobě, ve svých tělech, ve své mysli, ve své duši, vědomí a podvědomí. Tyto všechny informace máte v sobě. Stačí s láskou přijmout sám sebe, rozpomenout se kým jste. Tyto energie přicházejí a každý z vás je pociťuje na fyzické i duchovní úrovni vašeho hmotného těla. Každá vaše buňka ve vašem těle začíná rezonovat, plně se propojovat, rozpomínat a přijímat vaše vědění, váš posun, vaši tvorbu ve světle a lásce.

Prosím přijměte a otevřete svoji náruč a své srdce. Přijměte sami sebe. Propojte se se svým tělem, myslí a duší. Tyto energie jsou zde pro vás a vy začínáte žít. Vaše těla prošla silným posunem. Celé vaše bytostní Já si je vědomo toho, kam jdete, proč a s kým. Vy, jste to vy, s kým jdete ruku v ruce, jste to stále vy, jelikož jste vším.Všichni jste jedno. Já jsem vy a vy jste já a já jsem vás stvořil s velikou láskou, abyste žili v radosti, štěstí, harmonii, klidu, míru a rovnováze.

V tuto chvíli vás s láskou žádám a prosím, otevřete svá srdce a přijměte své vnitřní já, své vědění pro posun, pro lásku a pro světlo vaše i druhých. Jelikož vy jste ti, kteří mohou změnit sami sebe a přetvořit myšlení na lásku a na světlo. Každý z vás má svoji sílu. Každý z vás má sílu své úrovně vyslat a přijmout si svou lásku.

Láska, moji milovaní, znamená láska. Vibrace toho nejvyššího posunu. Každý z vás v sobě lásku nesete. Záleží na vás, jakým směrem ji uchopíte. Buďte láskou a světlem, buďte životem, buďte harmonii a rovnováhou. Najděte sílu svou ve svém nitru a přetvořte sami sebe, myšlenky, energie slova, která se skrze vás vyjadřují, na energie lásky nebo strachu. Každý z vás má na výběr přijmout energie buď strachu, nebo lásky.

Mojí milovaní, každý z vás v sobě nosí tu nejvyšší lásku samotného Stvořitele, jelikož Já jsem vás stvořil ze sebe, ze sebe samotného. Vy jste čistá láska, vy jste Bůh, vy jste světlo, vy jste tvorba, vy jste Stvořitel, a zde na Zemi je důležité si plně rozpomenout na to, kdo jste, abyste ukázali i druhým, jak pomoci sami sobě a pomoci zase dál a dál.

Tyto energie, které začínají plně proudit skrze vaše těla otevírají brány vašeho vědění, zemského i vesmírného. Skrze tyto portály proudí plná energie, změny, tvorby a očisty. Je to energie samotného Stvořitele. Jste to vy, jsem to já. Přijměte sami sebe, otevřete brány a nahlédněte do svého nitra a přijměte zodpovědnost sami za sebe, za vaše činy. Přestaňte obviňovat druhé za to, co kolem vás plně proudí. Přijměte zodpovědnost za to, že i vy jste činili slovem i myšlenkou tyto energie, které vaše fyzické oči vidí.

Ale s láskou propojte váš duchovní zrak s fyzickým a nahlížejte s velikou láskou jiným úhlem, jinou úrovní. Jste to vy, každý kolemjdoucí, který kolem vás proudí a prochází, jste vy. Jelikož jste vším a všichni jste všechno. Nikdo není víc, nikdo není méně. Všichni jste pracovníci světla. Všichni jste světlo. Všichni jste všechno, jenom každý z vás má jiné zkušenosti, jinou tvorbu, jiný posun. Otevřete svá srdce a propojte se s láskou.

Skrze tyto portály k vám přichází pomoc. Pomoc rozpomenutí se, aktivační kódy, vzorce, programy a informace nejenom pro vás, ale i pro vaši Zemi. Vaše Země je úzce propojená s vaším vědomím. Vaše vědomí je propojené se srdcem Země i srdcem Vesmíru. Když čistíte sami sebe, když s láskou propouštíte veškeré bolesti, strachy, pomáháte všem kolem vás. Přírodě, vodě, vzduchu, ohni, protože všichni jste všechno a vším.

Otevřete světlo ve své duši a staňte se srdcem vašeho zvonu. Staňte se srdcem jednoho velkého zvonu. Mnozí z vás, začnou přijímat informace pro posun vaší planety. Tyto energie již k vám plně proudí, jsou to energie síly, lásky a světla. Jsou to energie, které se v lásce začnou plně ukotvovat, a vy je začnete přijímat. A s tou největší láskou budete tvořit a přetvářet vaší Zem. Jsou to energie posunu, rozpomenutí se. Jsou to energie vašich srdcí, otevřenosti samotného Boha.

Již není čas! Otevřete se a neskrývejte se. S láskou přijímejte a rozesílejte energie lásky. Každý z vás dokáže vyslat energie lásky. Každý z vás je v sobě má a nezáleží na tom jak duchovně, tělesně, fyzicky jste otevření. Každý z vás má energie lásky. Láska je vždy čistá. Láska je vibrace, světlo všude kolem vás. Jen nahlížíte správnýma očima, naslouchejte správným sluchem. Dovedou vás zpátky domů, ale domů k vám.

Zde je život, zda jste to vy, zde můžete tvořit. Jste nesmrtelní! Vaše těla jsou nesmrtelná. Váš posun je na začátku veškeré roviny. Přijměte a otevřete se přetvorbě a odevzdejte veškerá omezení, veškeré cizí pravdy, které jste převzali od druhých. Cizí zkušenosti, které vás omezují v přijetí sama sebe. Ta pravá zkušenost je vaše zkušenost, moji milovaní. Otevřete se a přijměte svoji vlastní zkušenost do vašich srdcí, do vašich těl, vaší mysli.

Vaše duše se s vámi plně propojuje a otevírá se. Naslouchejte svým pocitům, emocím. Žijte život zde na Zemi. Tady je láska, tady je světlo. Vy jste život. Vy jste posun. Vy jste tvorba. Vy jste Bůh. Vy jste láska. Každý z vás je Boží Posel. Každý z vás je všechno a vším. Odevzdejte veškerá omezení, neodsuzujte a nesuďte. Tvořte s láskou a světlem. Vzpomeňte si, co v sobě nosíte. Veškeré kódy, vzorce a programy se v tuto chvíli plně aktivují. Vaše růže rozkvétá. Vaše světlo září, a vy se stáváte srdcem zvonu.

Váš Bůh

(Prosím nezapomeňte si odevzdat vše, co vám brání přijímat tyto energie. Otevřete brány, slaďte se, propojte se Zemí a uzemněte se. smiley Pak už jenom načerpávejte, propojujte a aktivujte.)

Zdroj: www.prozreniandelu.cz

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk