2017 – rok ohnivého Kohouta

672
Foto: Pixabay.com

Rok Kohouta bude ve stylu „úklidu před vlastním prahem“, a ve stylu nejen politického hašteření a „harašení“. Půjde o soupeření na vlastních územích, leckde i na vlastních „smetištích“, neboť Kohout má rád spolehlivost, pořádek a řád. Čím větší „smetiště“, tím „divočejší jízda“ se dá předpokládat! Kohout má sice křídla, ale nelétá v oblacích, je více uzemněn, než bláhově povznesen. Mířit v tomto roce příliš vysoko se nemusí tak docela vyplatit. Nepromyšlené a unáhlené, případně sebestředné jednání může přinést zmatek, konflikty a zklamání. Kohout je především správce a hospodář, nejlépe na vlastním písečku, zda dobrý či špatný hospodář, to ukáže příští rok. Vyplatí se „nehrabat pouze pod sebe“, ale zaměřit se na dobré investice, nejen co se týče majetku a podnikání, vyplatí se investovat také do vztahů, a to na všech (mezilidských) úrovních. Kohout není volnomyšlenkář, je spíše konzervativní, někdy až staromódní. Pravidelně vstává za svítání, rozhlédne se, bystrým zrakem zjistí, co je potřeba udělat, a spát chodí za soumraku. Konzervativnost, obzvláště ta pedantská, ale nemusí být předností, nejedna konzerva může na povrchu vypadat dobře, ale uvnitř může být pěkně zkažená.

Optimistický náhled do roku 2017 – podle čínského horoskopu bude vládnout pilný, precizní, přičinlivý a zvědavý Kohout (od 28. ledna 2017 do 15. února 2018)

S koncem letošního velice rušného roku postupně odezní poněkud tísnivější energie ohnivé Opice, která nade všechny starosti, a různé skoky z extrému do extrému, přinesla také spoustu optimismu. Avšak ohnivého živlu, ohnivého stylu v projevech, a nevyřešených problémů se bez promyšleného úsilí hned tak nezbavíme, neboť žezlo převezme ohnivý Kohout. Přesto nebude rok Kohouta více ohnivější než je pomalu končící rok Opice. Není obtížné prokouknout, že zastrašování, pokrytectví a přetvářka je pouze součástí nekalých her. A to čestný a charakterní Kohout vážně nemá rád, a své názory dokáže říci pěkně nahlas, a to i za cenu odsudků třeba celého světa. Energie iniciativního Kohouta slibuje, že snaha o mírová řešení nejrůznějších konfliktů bude po zásluze odměněna.

Energie Kohouta nám nabídne více šťastných, prosluněných a zářivých okamžiků. Přinese více spravedlnosti, neboť Kohout nezapomene dohlížet na dodržování práv na svém území. Štěstí a hojnost se dostaví, pokud si nebudeme dávat nesmyslná předsevzetí, vymýšlet nesmyslné plány, pokud nebudeme zbytečně hýřit a plýtvat energií. Pokud si dáme do pořádku výdaje a příjmy, všechny své účty a složenky, a budeme jako dobrý hospodář dohlížet na svůj rozpočet. A také pokud nebudeme dělat z velblouda komára, ať už nás potkají jakékoliv nepříjemnosti, ať už budeme zavaleni jakkoliv podivnými zprávami z domova i ze světa. Žádoucí bude sebekontrola a praktická rozhodnutí. Kohout si velice dobře uvědomuje, jak je dobré být soběstačný, a mnohé pro to dokáže udělat. Nezbývá, než si z této přednosti vzít příklad. Největší předností Kohouta je, že se neschovává v koutě, že má důstojný krok a jen tak před někým neskloní svá záda! Více než na detaily a podrobnosti bude dobré zaměřit se na celek, rok Kohouta podstatně zvýší náročnost pro holistické vnímání světa, které se by se mělo stát samozřejmostí.

Bude dobré neplánovat velké, výrazné a převratné změny, spíše půjde o dokončení již započatého díla, o dotažení rozdělaných věcí do zdárného konce. Úspěch půjde ruku v ruce s přesností a bdělostí, s rafinovanou mazaností. Pozor však na bezhlavou důvěřivost, na okázalé autoritářství, na despotické jednání, malicherné a zbytečné hádky.

V opačném případě dokáže kurážná energie Kohouta (sanimal-1867562_1920dobrou slovní zásobou a s obratnou výřečností) bez servítků zasáhnout, přece jen jde o sílu s velkou autoritou. Příští rok ukáže, jak je užitečné starat se pečlivě a svědomitě o svůj „dvůr, dvorek či dvoreček“, o své pole působnosti, o pádné argumenty, o schopnost ustát nejeden „kohoutí“ souboj. Toto platí především pro „zámecké“ a „hradní“ dvory, dvořané mají také jen jedny nervy a nikoliv bezednou trpělivost. Toto bude platit na všech úrovních (politik – občan, zaměstnavatel – zaměstnanec, partnerské vztahy a tak podobně). Rok Kohouta nebude přát nepoctivým spekulacím, nekonečným diskusím a řečem o ničem. Poctivé zisky porostou úměrně s dobře vynaloženou snahou, s uváženým a diplomatickým jednáním. Nejvýznamnější výsledky a dopady poctivého i nepoctivého snažení, úspěch nebo komplikace, budou zjevné hlavně na podzim, nejaktivnější měsíc ve znamení Kohouta bude září.

Pozor na různé slabosti, závislosti, lhaní, intriky, sklon k alkoholismu a podobně. Pozor na pomluvy, na starání se o věci, o které se starat nemáme, na záležitosti, do kterých nám nic není, na pochlebování, velikášství, a postranní úmysly. To ale neznamená, že si musíme nechat všechno líbit, slušnost není to samé jako „vynucená“ poslušnost. Občas je nevyhnutelné si svá práva tak trochu „vykřičet“. Ovšem elegantně a s grácií, nezáleží na tom, co chceme oznámit nebo sdělit, ale na způsobu, jak to provedeme. Vše, co bude do éteru vysláno, se bude k odesilateli vracet jako bumerang. Zrcadlení působí v posledních letech a měsících rychleji a přesněji než kdykoliv dřív. Vyplatí se opatrnost, mít oči otevřené, dobře naslouchat, více myslet než zbytečně mluvit. Pro nadcházející rok „dobře informovaného“ Kohouta platí na všech úrovních: Ověřovat, ověřovat, ověřovat! Soustředit se, zvažovat a do ničeho se nevrhat po hlavě. V opačném případě může mít kde kdo spíše nervy na pochodu, než spokojený úsměv ve tváři.

Kohoutí kokrhání za svítání a za soumraku, kdy tma a světlo v určitý okamžik téměř jedno jsou, upozorňuje také na věci nadpozemské a podsvětní. Stále více si budeme uvědomovat, jak důležité je nepolarizovat, zůstávat neutrální, a že podsvětní síly vyvolává především člověk. Temné energie je možné transformovat v pozitivní – každodenním rovnovážným přístupem k životu. S přihlédnutím k tomu, že předávkovat se „světlem“ také není nejlepší řešení. V přírodě i v životě platí právo silnějšího, ale co to znamená? Boj, soupeření, soutěž, konkurence, žít život sám pro sebe? Nebo jde o spolupráci, společné cíle, hledání rovnováhy, o výměnu energií a informací? Co z toho je platné? Ani jedno, ani druhé, a zároveň všechno dohromady! A proto bude v příštím roce platit další důležité pravidlo, které by se také mělo stát pro každého samozřejmostí: Vyvažovat, vyvažovat, vyvažovat!

Výraznější zklidnění vyhrocených (ohnivých) vášní můžeme očekávat až v roce 2018, kdy se vlády ujme umírněnost zemského Psa. Čekají nás roky bohaté na události. Energie ohnivého Kohouta, a především zemského Psa nakonec ukáže „kdo je kdo“, neboť v člověku se skrývá jak energie dravého vlka, tak energie zkroceného psa. A masky přetvářky nelze nosit do nekonečna. Uvidíme kdo je kdo například z pohledu „zachování věrnosti“, ať už jde o cokoliv, o mezilidské vztahy, nebo o rodnou zemi.

Rok 2017 bude také pod vlivem vibrací čísla jedna. Jednotka je alfou a počátkem, vychází z ničeho, tedy z nuly. Příští rok započne nový devítiletý cyklus, proto bude záležet na všem, co v příštím roce vytvoříme, případně „zboříme“

Jednotka je nezávislá, hrdá, autoritativní a samostatná, v příštím roce podpoří vibrační úroveň znamení Kohouta. Půjde o období, kdy bude možné spojovat neslučitelné, hlavně pokud se naučíme odstraňovat protiklady. Expanze informací, uložených v datových „buňkách“ vesmíru, bude i nadále pokračovat, vyplatí se ostražitost, používat selský rozum, a vnímat pevnou půdu pod nohama. Jednotka je jsoucnem, jedinečností, zasvěcením, tudíž je stabilní a neměnná. Představuje první nadechnutí, start, cestu i cíl, absolutní princip, nezměřitelnou velikost, přítomný okamžik. Bude dobré mít jasno v tom, co vlastně od života, a také sami od sebe chceme, a podle toho iniciativně jednat, a hlavně neusnout na vavřínech.

V tomto roce se bude i nadále úspěšně probouzet lidské vědomí. Číslo jedna, psané velkými písmeny, nám mnohé napoví: JEDNA = JE DNA. Tento skrytý fakt upozorňuje na dvě základní vlákna DNA, jejichž kvalita, jako všeho ostatního ve vesmíru, představuje dvě základní síly jin a jang, mužský a ženský princip. Takže je nám opět připomenuto: nepolarizovat, protikladné síly vnímat spíše neutrálně, vyvažovat duchovní cítění s umírněnou racionalitou. Nebýt fanatičtí, nedramatizovat, ani se nepředávkovat „duchovním“ světlem, vědět, že stín je všude tam, kde je světlo. Duchovní profesionalita nedovoluje bezhlavé upřednostňování jedné ze dvou základních vesmírných sil, nedovoluje bláhově stavět vše pouze na „zářivém světle“. Takové myšlení i jednání umocňuje a podporuje opačný protipól vesmírné duality, a vytváří nová dogmata.

Motto pro příští rok: „Nikdo nás netrestá, ani pán Bůh, ani karma, ani čert či nějaký vyšší pekelník. Trestáme se sami. To je dobré si neustále uvědomovat, hlavně při zpětném pohledu do osobní minulosti. A s úsměvem přijmout, že nám to, někomu více jinému méně, pěkně rozcuchá naše jinak umně uhlazené ego. To je očista vnitřním světlem, ani k tomu nepotřebujeme žádné „světelné“ draze zaplacené terapie.“

Zdroj: https://www.psychologiechaosu.cz/zverokruh/2017-rok-ohniveho-kohouta/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk