11 inspirací pro spokojený a naplněný život

257
Foto: Pixabay.com

Pochopit smysl a zužitkovat účel může být někdy velmi náročné. Trávíme příliš mnoho času v práci a jsme neustále zaneprázdněni.

Zapomínáme se zastavit a nahlédnout do našeho nitra, abychom zjistili, po čem vlastně opravdu toužíme.

Stejným problémem se naštěstí zabývají mudrci a mystikové už celá léta. Nabyli velké moudrosti, která nás může inspirovat.

Myšlenky zen buddhismu přispěly k tomu, abychom mohli žít klidnější a šťastnější život. Přinášíme vám jedenáct nejdůležitějších myšlenek, jimiž se řídí i buddhističtí mniši:

1. Soustřeďte se na jednu věc

Tato jednoduchá myšlenka je pro filozofii zen buddhismu klíčová a odráží její důležité stanovisko.

Jinými slovy můžeme říci: soustřeď se na úkol, který právě děláš, a nenech se ničím vyrušovat. Cokoliv právě děláš, věnuj tomu veškerou svou pozornost.

Je vědecky dokázáno, že lidský mozek nedokáže efektivně řešit několik úkolů najednou. Může se vám zdát, že uděláte více, ale ve skutečnosti to nemusí být pravda a kvalita vaší práce může klesat.

Pokud se umíte plně oddat práci na jedné věci, prožijete každý moment hodnotněji a budete moci žít klidně a šťastně.

2. Dejte do toho všechno

Dělat věci naplno s každým úderem srdce znamená intenzivně se soustředit na daný okamžik. Nemáme na mysli soustředění, při kterém jste tak napjatí, že vám to trhá žíly.

Mluvíme o klidném a trvalém soustředění se na přítomný okamžik. Jste tu právě teď, prožívajíce každý svůj krok. Na ničem jiném nezáleží.

3. Pusťte z hlavy věci, které nemůžete ovlivnit

Ve filozofii zen buddhismu hraje velmi důležitou roli schopnost zanechat problémy a zbytečně si nezatěžovat život nesmysly.

Když si uvědomíte, že všechno kolem vás je pomíjivé, snadněji se od problémů oprostíte a hodíte je za hlavu. Budete si moci život užívat v jeho plné kráse.

V běžném životě je realita často jiná. Lidé mají tendenci upnout se na partnera, hmotné předměty nebo okolnosti, které s sebou život přináší.

Pokud lpíme na nepotřebných či nepodstatných věcech a neumíme se od nich odpoutat, bráníme si tak v cestě k přirozené (a potřebné) změně.

Je potřeba s tím skoncovat. Přetrhněte pouta, která vás svazují a splyňte s vesmírem v jedno.

4. Vlastněte jen to, co skutečně potřebujete

Mnozí z nás touží po bohatství a shromažďují věci, jež ve skutečnosti nepotřebují. Někdy to může hraničit až se závislostí.

Podle zen buddhismu nám může touha po bezcenných věcech uškodit, protože nemají žádný skutečný význam.

Když pomine prvotní nadšení z toho, že jsme něčeho nabyli, dochází k tomu, že se začneme honit za něčím novým a ocitáme se tak v začarovaném kruhu.

Čím více věcí dokážete ze svého života odstranit, tím více se budete cítit svobodnější.

Netýká se to jen hmotného majetku. Zeptejte se sami sebe, co je v životě vaší prioritou, a zaměřte se na to.

Vraťte svému životu jednoduchost a budete mít větší radost.

5. Nezapomínejte na své duševní zdraví

Někdy potřebujete trávit čas o samotě a přemýšlet nad tím, co děláte a jestli to, co děláte, je doopravdy to, co chcete dělat. Život je hektický a složitý a někdy nás může pořádně „vykolejit“.

Můžete popřemýšlet také nad tím, jak se stravujete, s kým trávíte čas a co se v životě snažíte. Zbavte se všeho, co pro váš život není přínosné.

6. Udělejte si v životě „pořádek“

Filozofie zen buddhismu říká, že pořádek je důležitý, protože nám dává skutečnou svobodu. Mnoho lidí tak pořádek nevnímá, ale je to jen výsledek nedorozumění.

Dobré rozplánování dne nám umožňuje soustředit se na to, co je opravdu důležité, a vyčlenit si čas pro sebe, abychom si odpočinuli.

Mít v životě pořádek znamená efektivně zacházet se svým časem.

7. Žijte, jako byste měli zítra umřít

Často žijeme tak, jako bychom nikdy neměli zemřít.

Podle zen buddhistické filosofie je to ale velká chyba. Vědomí pomíjivosti lidského žití může být pro nás velkým zdrojem radosti.

Díky tomu dokážeme lépe ocenit naši existenci. Pomáhá nám uvědomit si, že náš život se už nemusí opakovat.

8. Využívejte svou kreativitu

Je velmi důležité, abyste dělali něco kreativního. Zda je to poezie, umění, sport nebo psaní – každá uvědomělá činnost je velkým zdrojem radosti ze života a pomáhá nám naplno prožívat současnost.

Pomocí kreativní činnosti dokážeme lépe projevit své myšlenky a emoce. Zároveň si tak udržujeme duševní zdraví.

9. Žijte „Buddhovu“ střední cestu

Žít střední cestu znamená vyhnout se extrémům v životě – nežít asketickým ani hédonistickým životem, ale žít někde uprostřed.

Tento princip je pro zen buddhistickou filozofii velmi důležitý a ovlivňuje nás na každé úrovni.

Zamyslete se nad dvěma základními faktory života: práce a rodina. Pokud žijete „střední cestu“, svůj čas rovnoměrně rozdělíte mezi práci a rodinu.

10. Meditujte

Tím nejdůležitějším ve filozofii zen buddhismu je právě meditace. Umožňuje nám spojení se sebou samým a dosáhnout vnitřního klidu.

Dvacet minut meditace denně vám pomůže uklidnit mysl a uvolnit jakékoliv negativní emoce.

11. Žijte svůj život pro blaho druhých lidí

Chcete-li žít spokojený a naplněný život, nebo byste do něj rádi vnesli nečekanou radost, žitě pro druhé lidi.

Nic vám nepřinese tolik radosti a klidu než upřednostňovat potřeby jiných před svými vlastními.

Zdroj: https://mocvedomi.cz/11-inspiraci-pro-spokojeny-a-naplneny-zivot/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz