Renata Xanté Reindlová: Probudit se už nestačí

307
Foto: Pixabay.com

Ocitáme se na přelomu mezi dvěma světy, kdy čím dál více je patrné jejich oddělování se od sebe a jejich jasné směrování.

Vyhledáváme informace, které nás zajímají a posouvají dál… Nicméně je třeba si uvědomit, z jaké úrovně se tyto informace k nám dostávají. Pro lidi, kteří stále zůstávají ve svém dualitním nastavení se vlastně nic neděje… Jejich životy založené na dramatech, soudech a nemocech jdou podle jejich vlastního plánu a přejaté šablony. Avšak lidé, kteří se rozhodli změnit své životy a postoupit o další level vnímají, že je vše jinak…

K tomu, aby se dostali nad úroveň duality bylo zapotřebí se tzv. probudit. Kdo prošel a prochází tímto počátečním procesem probuzení by měl vědět, že toto není rozhodně konečná stanice. Že ta pravá jízda teprve začíná. K tomu je ale třeba přispět svojí pílí a prací na sobě, abychom se z obyčejného probuzení dostali do fáze vědomého růstu, kdy si sami začínáme tvořit vlastní realitu.

Ani toto ale nepřichází jen tak. Je zde mnoho zavádějících cest a zakořeněných dogmat, systémů a programů, které přestávají platit, a v naší nově vytvořené realitě už neplatí vůbec. Ve své ještě počáteční nevědomosti a nadšení nepoznáme, která ta duchovní cesta, kterých je zde vytvořeno velmi mnoho, je pro nás ta správná. Proto zkoušíme, přecházíme sem a tam, nebo ulpíváme někde.

V dualitě jsme sbírali zkušenosti skrze někoho či něco, ve světě jednoty již výhradně ze svých zkušeností vycházíme a posunujeme to dál právě tím, že vše nové přichází skrze nás.

Nemůžeme už donekonečna opakovat moudra všech dosud žijících Mistrů, ač byly pro svoji dobu nadčasové, učit se jejich způsoby duchovního poznání nebo se nechávat zasvětit do starých energetických systémů. Toto vše platilo jen v prostředí duality a na těla, která nesou tyto nízké frekvence. V dnešním čase nás již brzdí.

Je tady nová doba a my jsme tady proto, abychom sami dosáhli svého vlastního Mistrovství! Abychom uchopili energetický přesah, který je již tady a teď a skrze sebe ho vyjádřili!

Jak ale poznat, kdo a v jakém nastavení pracuje? Jestli informace přicházejí z pohledu dualitního myšlení staré země, či jsou to informace z nově vytvořeného informačního pole již vědomých tvůrců? Na to si musí každý přijít sám skrze vytvořenou vlastní zkušenost nebo svým vlastním nacítěním, pokud již není zkreslené svými iluzemi o tom, jak má co vypadat.

Ten, kdo předává informace v dualitních programech většinou pracuje s vnějšími informacemi, které někde nasbíral a získal včetně všech možných škol, titulů a certifikátů. To nám bylo a je předkládáno jako jediné a správné. Avšak ten, kdo se již plně vědomě probudil ví, že jenom informace, které mu zprostředkuje jeho duše, která je s ním ve spojení, jsou pro něj potřebné a skutečné, vychází tedy výhradně z vlastní prožité zkušenosti.

Pravost záměrů nejde nijak oklamat ani obejít a Iniciaci/Požehnání k našemu vlastnímu Mistrovství nám dává Vesmír/Bůh.

Existuje mnoho úrovní a levelů, které je třeba vědomě uchopit a překračovat, abychom se dostali tam, kam nás naše duše vede. K našemu jedinečnému projevu, který nás v pravdě prezentuje. I tady se pak setkávají silné a vědomé duše s odmítáním a kritikou těch, kteří ještě vůbec nic nepochopili a stále dál papouškují to, co přijali za svojí jedinou správnou pravdu, protože jim to z nějakého důvodu vyhovuje. Chybí jim napojení na svoji přirozenou spiritualitu a stále zůstavají v hlavě.

Vědomá úroveň nepředstavuje v žádném případě to, že vidíme všude jen srdíčka, kytičky a andělíčky a všechno je růžově pozitivní a jak má být! Naopak! Vědomý člověk uzřel a prošel vlastními stíny a vidí do hloubky všeho uměle vytvořeného a skrze své uvědomění vše mění! Přičemž nastavení a projev vyjadřování takto vědomých duší je naprosto odlišný a jedinečný.

Vnímám kolem sebe již mnoho probuzených a probouzejících se duší a je to již opravdu velký potenciál, který však stále ještě čeká na vlastní akci – aktivaci duše. Tady cítím u mnohých nejen strach, ale také lenost se pohnout kupředu, protože nám určité „výhody“ dualitního světa vyhovují.

Nelze však sedět na dvou židlích a kompromisy nejsou v žádném případě řešením. Naopak, jsou brzdou nového tvoření. A dokud skutečně nebudeme konat tak, jak v srdci cítíme, ale budeme používat stále plno výmluv proč to nejde, nelze mluvit o vědomém konání ani tvoření.

Takže nám nezbývá nic jiného než vyhrnout si rukávy a hurá do práce. Nikdo za nikoho nic neudělá!

Spasitel odněkud nepřijde…. Přijde jen skrze nás a naše vlastní přičinění …

Vím, že to na co čekáme již zde je… Není to jen pohádka ani jiný blábol…

Je to skutečné a připraveno k uzření a uchopení, aby se to mohlo projevit ve hmotě.

Čeká to jen na Nás… Na každého, který si to dovolí…

Přestaňte tedy už nadávat na celý svět a zodpovědně a vědomě konejte!

Autor: Renata Xanté Reindlová, Tvůrce a Strážce projektu Nebe na Zemi
Zdroj: http://renreika.simplesite.com/434849205/6368769/posting/probudit-se-u%C5%BE-nesta%C4%8D%C3%AD

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk