10 základních principů, díky kterým se navždy osvobodíme od deprese

728
Foto: Dollarphotoclub.com

Deprese je duševní stav, se kterým je život zkrátka hrozný. Někteří čtenáři možná budou znát někoho, kdo ve svém mládí trpěl depresí a pomýšlel na sebevraždu.

Lidem, jejichž deprese dohnala až k tak vyhrocené myšlence, se sebevražda zdá být poslední a jediné východisko z jejich zoufalé životní situace.

Většina případů deprese se naštěstí nekončí tak tragicky. Ale bohužel je tu i menší počet případů, kterým se nikdy nepodařilo najít lepší řešení a svůj život ukončili tímto způsobem.

To je také důvod, který mě inspiroval k napsání tohoto článku. Moc dobře si vzpomínám na svůj vlastní boj. A pokud by se mi podařilo pomoci někomu jinému překonat depresi přirozenými způsoby, budu šťastný a bude to pro mě velká pocta.

Pokud se vás to náhodou týká, ať už přímo, nebo nepřímo, pevně doufám, že toto vám pomůže…

1. Převezměte plnou odpovědnost za svůj život a pevně se rozhodněte, že chcete změnit svůj život

V tomto světě se mnozí lidé stávají oběťmi, drazí přátelé, a někteří více než jiní.

Sám jsem se narodil do značného chaosu, a moje první vzpomínky z dětství jsou naplněny převážně násilím a neklidem. Výsledkem bylo, že i větší část mého života byla naplněna jen násilím a neklidem.

Výchova, které se mi dostalo, zanechala na mém myšlení hluboké stopy. Toto moje roztříštěné myšlení vyústilo ve spoustu problémů, které mě potkávali během celého období dospívání. A toto myšlení mě téměř zničilo.

Ano, je to nespravedlivé, protože děti (alespoň na základě poznání, kterým lidstvo zatím disponuje) se nechtěly narodit do šílenství. Jak se však říká, je to tak, jak to je.

A nemá žádný smysl plakat nad rozlitým mlékem. To důležité je najít způsob, jak to mléko utřít, jinými slovy, trochu si v životě uklidit a pohnout se dál.

A ano, vždycky existuje nějaký způsob, jak si dát život do pořádku. Pokud by to tak i nebylo, vždycky se dá jít dál.

Co se tu snažím říct, drazí přátelé, je, že každý z nás má svůj životní příběh, každý si nese svůj kříž. Pokud však budeme neustále lamentovat nad našimi problémy, hledat výmluvy, vyhýbat se odpovědnosti či hledat politování u cizích lidí, náš dosavadní příběh se nijak nezmění.

Tímto způsobem si budeme jedině prodlužovat svou bolest. Ale změna začíná v tom momentě, kdy převezmeme odpovědnost za svůj život, kdy se rozhodneme vzepřít své bolesti, zpracovat ji a kdy se rozhodneme najít způsob, jak ji překonat.

Nikdo nás nepřijde zachránit – a ve skutečnosti ani nemůže – protože problém se ukrývá v nás. Nevyřešily by ho ani všechny peníze světa. A ani ten nejlepší manžel či nejlepší manželka nás neuchrání před tím, co se skrývá v našem nitru.

Ačkoli se jim může podařit na chvíli odpoutat naši pozornost od naší bolesti a deprese, odpovědnost za naše emoce a pocity nemůže převzít nikdo jiný než my sami. A očekávat něco takového by bylo jednoduše nespravedlivé.

Na to, jak se s bolestí a depresí vyrovnáme, musíme přijít jen my sami. Jinak budeme manželství, peníze a cokoliv jiného považovat pouze za prostředky, kterými se budeme snažit odpoutat pozornost od naší bolesti.

Skoncujte s toxickými úniky a nahraďte je pozitivními návyky.

V období mého dospívání jsem vyzkoušel opravdu všechno v naději, že tak vyřeším svou depresi, úzkost a bolest.

Utíkal jsem se k videohrám, sledování televize, pornografii, alkoholu, drogám, přejídání, sexu, sociálním sítím či intimním vztahům – zkrátka k čemukoliv, co mi pomáhalo odpoutat pozornost od toho, co jsem cítil uvnitř.

A čím déle jsem v tom pokračoval, tím více se prohlubovaly mé problémy. Pravda je taková, moji přátelé, že útěkem své problémy nevyřešíte.

Trvalo mi dlouho, dokud jsem si to uvědomil a pochopil, že naše toxické úniky je třeba nahradit pozitivními návyky, které nás posílí. Vím, že to zní jednoduše.

Mnoha lidem se to vůbec nepodařilo, protože vzdát se svých toxických úniků vyžaduje nevídaný vnitřní boj. Boj, který se nedá srovnat s ničím, co jsme předtím zažili.

Alkohol, cigarety, přejídání či dokonce drogy mají na naše zdraví zničující účinek. To jen vede k udržování a prohlubování naší deprese a úzkosti, ačkoli nám to dává falešný pocit, že nám to pomáhá se jich zbavit.

Totéž lze říci o neúměrném sledování televize, sociálních sítích a pornografii, které deformují naše představy o skutečnosti. Učí nás žít v říši fantazie a ve světě přetvářky.

Obírají nás o drahocenný čas, který jsme mohli využít k zdokonalování sebe sama a dosahování našich cílů.

Začít žít v intimním partnerském vztahu také není řešením – pokud jsme se nenaučili být šťastní, dokud jsme byli sami, nelze očekávat, že nás udělá šťastných náš nový partner či partnerka.

Pokud bychom přece jen hledali intimní vztah za tímto účelem, povede to jen k dalším problémům a dysfunkčním vztahům v budoucnosti.

Partner nám samozřejmě může pomoci vyrovnat se s našimi problémy. To by však vyžadovalo, aby si oba partneři velmi dobře uvědomovali tento proces v celé jeho složitosti. Avšak najít takový vztah je téměř nereálné.

Musíme se jednoduše naučit nahradit naše zlozvyky a pokusy o únik pozitivními, posilujícími návyky. Jinak nemáme právo si stěžovat, že trpíme depresí.

To proto, že se nedá říct, že bychom se opravdu snažili ji překonat. Právě naopak. Pomocí zlozvyků a pokusů o únik ji pouze udržujeme a prohlubujeme.

Ti, kteří to se změnou svého života myslí vážně, se mohou inspirovat pozitivními „úniky“, o kterých pojednáváme v následujících odstavcích tohoto článku. Postupný přechod na tyto pozitivní návyky nepochybně pomůže každému na jeho cestě životem.

2. Začněte cvičit

Cvičení je jedním z pozitivních úniků, který nám inteligentním způsobem umožňuje vyrovnat se se stresem, depresí, úzkostí a bolestí.

Dokonce i v případě, že jste na vozíku nebo jste obézní, vždycky se najdou typy cvičení a cviků, které můžete provádět. A časem, za předpokladu, že jste trpěliví a vytrvalí, se vám opravdu může podařit dosáhnout pozoruhodných výsledků.

Pro mě osobně bylo cvičení zcela klíčovým momentem, který mi pomohl změnit život k lepšímu. Cvičení je činnost, o které se domnívám, že by se jí měl věnovat opravdu každý.

Když trénujeme, náš mozek produkuje hormony, jako jsou dopamin a serotonin, které jsou přirozenou cestou ke zvýšení pocitů štěstí a euforie. Ale na rozdíl od drtivé většiny drog, cvičení je pro naše zdraví vždy jen přínosem.

Kromě toho bylo již mnohokrát spolehlivě prokázáno, že lidé věnující se pravidelnému cvičení, mají větší a zdravější srdce v porovnání s lidmi, kteří se nevěnují žádnému cvičení.

Díky účinkům pravidelného cvičení budeme lépe zvládat stres a bolest. Cvičení se navíc odráží na podstatně rychlejší neurogenezi (růst nových mozkových buněk) než je tomu u necvičící osoby.

A toto je mimořádně důležitý moment – když někdo chce zvítězit nad depresí, bude muset přebudovat síť neuronových drah ve svém mozku. A k tomu je růst nových mozkových buněk podstatným předpokladem.

3. Změňte své stravovací návyky

Někde jsem zaslechl krásný výrok, podle kterého pokaždé, když něco jíme nebo pijeme, napomáháme vzniku nemoci, nebo bojujeme proti ní.

Když si vzpomenu na svůj život před několika lety, když mě mučila silná úzkost a deprese, opravdu jsem své tělo krmil odpadem jako alkohol, cigarety, drogy, nezdravá jídla s vysokým obsahem tuku a cukru a podobně.

Není divu, že jsem se taky cítil jako odpad. Ale od chvíle, kdy jsem se začal zbavovat těchto zlozvyků ve stravování – tzn. začal jsem se stravovat zdravě a pít vodu bez přidaného fluoridu – se u mě všechno změnilo.

Pozitivní změny, které jsem na sobě pocítil, mě nakonec vedly k rozhodnutí stát se veganem, a mohu si to jen pochvalovat.

Co si většina lidí neuvědomuje, je, že potraviny, které konzumujeme, v sobě obsahují genetický materiál. A tento genetický materiál potom přichází do interakce s našimi vlastními geny.

Pokud tedy jíme geneticky modifikovanou stravu podřadné kvality, nebo maso ze zvířete, které přežilo svůj krátký, depresivní život v mučivých podmínkách, utrpení a bolesti, konzumujeme vlastně celou tuto negativní informaci.

A ta má vliv na naše tělesné zdraví a celkovou duševní pohodu. Z tohoto důvodu se snažím zařadit do své stravy tolik bio ovoce a zeleniny, kolik se jen dá.

Další fakt, o kterém ví opravdu málokdo, je, že téměř veškerý serotonin (hormon regulující náladu) se ve skutečnosti tvoří v našem žaludku, nikoli v mozku. Takže zdravé stravování doslova pomáhá v boji proti depresi.

Ano, mnozí si určitě řeknete, že zdravé stravování je finančně náročné a že si ho nemůžete dovolit. Ale kolik z vás si potrpí na nejnovější iPhone, nejnovější boty nebo cokoli jiného, čemu jste dali přednost před vaším tělesným zdravím?

Také si pamatuji časy, kdy jsem ještě neměl auto, žil jsem v chudobě a sotva jsem stihl poplatit to, co bylo nezbytné. Ale i přesto jsem našel způsob, jak se stravovat zdravě, protože to byla pro mě priorita.

Takže se přestaňte vymlouvat a najděte si ten způsob i vy. Díky síle nekompromisní vytrvalosti lze dosáhnout čehokoliv.

4. Začněte číst ty knihy, které vás posunou v životě dál

Čtení je jeden z nejlepších způsobů, jak získat nové znalosti. A znalosti jsou klíčem k vytváření pozitivních změn v našem životě.

Mohu to potvrdit z vlastní zkušenosti. Kdybych nečetl knihy, nikdy bych nepřišel na to, jak překonat svou depresi.

Pokud máte nezodpovězenou jakoukoliv otázku, nebo vás trápí nějaký problém, vězte, že někdo o tom už napsal knihu.

A to vám může velmi pomoci na další cestě životem. Takže místo bezmyšlenkovitého utíkání se k nadměrnému sledování televizních programů, místo vysedávání na sociální síti, kde se předbíháme v přidávání našich fotografií, místo ztrácení se v nereálném světě pornografie a místo všech hloupostí, které nás okrádají o čas, začněte váš čas investovat do tréninku a posílení vaší mysli. Posílená mysl už rychle najde řešení na vaše problémy.

5. Poslouchejte motivační přednášky významných osobností

Další zvyk, který je dodnes součástí mého života, je každodenní poslech motivačních přednášek a projevů významných osobností. Dělám to proto, že hlasy, které dennodenně slýcháme, se často stanou hlasy v našem nitru.

Pokud vás vaši rodiče během výchovy často kritizovali, hlas ve vaší hlavě vás bude asi také kritizovat. Kritizující hlas dosti napomáhá vzniku deprese.

Pokud jste měli rodiče, kteří si na všechno stěžovali, i hlas ve vaší hlavě si pravděpodobně bude na všechno stěžovat. A to opět vede jen k depresi.

Když si uvědomíme, že žijeme ve společnosti, která je posedlá takzvanými celebritami, která kritizuje všechno a každého a která intenzivně využívá reklamu na to, aby nám připomínala, že bez jejich produktů nejsme dosti dobří – taková společnost chce z naší mysli udělat živnou půdu pro vznik deprese.

Takže místo poslechu rádia či mělkých hitparád začněte poslouchat motivační projevy významných osobností. Poslouchejte je pořád dokola.

Tímto způsobem se i hlas v naší hlavě stane motivačním řečníkem. Dáme tak sbohem starému hlasu, který říká „ne, to se nedá“, který o všem pochybuje a který se pokouší narušovat, sabotovat, a nakonec zničit náš život.

6. Vyhýbejte se toxickým lidem a místům

Lidé, kterými se obklopujeme, a místa, na která chodíme, mají neuvěřitelně silný vliv na naši mysl a život. A pokud trpíme depresí, bylo by nerozumné nedbat o to, s kým a kde budeme trávit svůj čas.

Pokud se obklopujeme lidmi, kteří si jen stěžují, kritizují, pomlouvají a nedělají nic produktivního, je jisté, že začneme mít depresivní myšlenky. Jejich hlasy se začnou stále častěji ozývat v naší mysli, a nakonec se může stát, že jejich názory se stanou našimi.

Rovněž pokud se příliš často touláme po nočních klubech, nebo se chodíme bavit s partou kamarádů, nečekejme, že se náš život nějak změní k lepšímu.

Místo toho bychom měli investovat náš drahocenný čas do sebevzdělávání, do práce na našich cílech a do věcí, které nám přinesou skutečné štěstí.

Toxickým lidem a místům je třeba se vyhýbat. Je mi jasné, že někdy to nebude možné.

Ale nikdy bychom se neměli vědomě a dobrovolně dostávat do situací, ve kterých budeme vystavovat naši vzácnou mysl vlivu jedovatých lidí a míst.

7. Meditujte

Meditace není nic jiného než ztišení a zklidnění mysli. Mohli bychom ji také charakterizovat jako odpojení se od veškerého hluku světa.

Připravte se ale na to, že první týdny a možná i měsíce budou vaše myšlenky během meditace jako utržené ze řetězu. Buďte proto trochu trpěliví.

Meditace je však úžasná v tom, že nám umožňuje pozorovat naše myšlenky a společnost z čerstvého, odosobněného pohledu.

Když tedy začneme pravidelně meditovat, naučíme se zaujmout odstup od našich myšlenek a okolního světa. Díky tomuto odstupu si vždy uvědomíme, jaké toxické někdy bývají naše způsoby uvažování nebo jak toxické je chování společnosti.

A to je důležité. Když si naše toxické myšlenky a chování lidí začneme uvědomovat, bude to první krok k tomu, abychom se před jejich škodlivými vlivy dokázali inteligentně bránit. Musíme se jednoduše umět chránit před jakýmkoliv možným zdrojem deprese.

Meditace může mít podobu pravidelného tradičního meditování. Za meditaci však můžeme považovat i trávení času v přírodě, procházky se psem, poslech klidné hudby, prostě cokoliv, co nám pomůže uklidnit naši mysl.

Jak jsme již řekli, díky meditaci se vzdalujeme od veškerého hluku světa, ale kromě toho nám pomáhá zachovat si jasnou a klidnou mysl i uprostřed naší zaneprázdněnosti.

Díky meditaci se také přestaneme tolik ztotožňovat s malichernými věcmi, jako jsou sociální sítě, telefony či všechny naše povinnosti (mnohé z nich jsme si vybrali dobrovolně), které v nás nakonec vyvolávají pouze pocity úzkosti a deprese.

Všechny tyto rušivé vlivy okolního světa nám pouze brání v tom, abychom si sami k sobě vybudovali mírumilovný a laskavý vztah.

Pokud si však k sobě nevybudujeme zdravý vztah a nenaučíme se sami sobě rozumět, do té doby bude téměř nemožné, abychom se z deprese vysvobodili. Pokud ji chceme překonat, budeme si muset začít jasně uvědomovat, jaké vnější vlivy a pocity v nás vyvolávají depresi.

8. Nezapomínejte nakrmit i svou duši

V těch podstatných věcech jsou všichni lidé téměř stejní. Každý má přece radost, když vidí, že stále existuje vlídnost, empatie, soucit, štěstí či spravedlnost.

Zdá se, jako kdyby tyto hodnoty byly potravou pro naši duši. Ale někdy se také zdá, jako kdyby tyto hodnoty v našem světě již téměř neexistovaly.

Stačí jít na internet a vidíme otřesné záběry utýraných zvířat nebo nějaký srdceryvný lidský příběh, které se nám samozřejmě vryjí hluboko do podvědomí. A toto nám jen přidá na naší depresi.

Většina lidí se mylně domnívá, že příčinou jejich nemoci jsou tyto negativní vlivy. Oni však nejsou nemocní – pravda je taková, že žijeme v nemocné společnosti. A každý z nás má v sobě zabudovanou přirozenou imunitu vůči všemu nemocnému ve společnosti.

Tato imunita se projevuje pocity odporu, viny, studu a bolesti. Naše obranná reakce a doprovodné pocity vycházejí z toho, že bychom chtěli situaci změnit, ale cítíme se být bezmocní.

Cítíme se být vězni, protože nemocný systém nám stále podsouvá velkou lež, a sice, že bez něj bychom nepřežili.

Je důležité si začít celou tuto situaci uvědomovat. Hluboko uvnitř každého z nás je něco, co touží po pozitivní změně. Hluboko uvnitř každého z nás je něco, co touží vidět vlídnost a štěstí ve světě, něco, co touží, aby ve světě zavládl mír a aby zvítězila spravedlnost.

Když ale budeme tuto touhu, toto volání ignorovat, výsledkem bude znovu jen hluboká deprese. A platí to zejména o empatických lidech.

Přemýšlejte tedy o způsobech, jak nakrmit svou duši. Můžete například poskytnout dobrovolnou pomoc v místních útulcích zvířat nebo podat pomocnou ruku bezdomovcům.

Vytvořte si internetovou stránku nebo účet na sociální síti, na kterých budete dávat do pozornosti určité myšlenky či problematiku, které považujete za důležité.

Také můžete o těchto tématech natočit video a podobně – dělejte jednoduše cokoliv, o čem jste v hloubi srdce přesvědčeni, že to má smysl.

Věřte mi. Pokud trpíte depresí, potřebujete najít způsob, jak byste mohli být přínosem pro společnost. Potřeba být nějak užiteční je jednou z našich nejhlubších a nejzákladnějších vnitřních potřeb.

9. Sebereflexe

Pokud chceme překonat naši depresi, pravidelná sebereflexe se pro nás stane naprostou nezbytností. V první řadě my sami musíme rozumět našemu životnímu příběhu, našemu dětství, našemu traumatu, naší bolesti.

Životní příběh každého z nás se může, a určitě se taky bude, velmi lišit. Od chvíle, kdy jsem začal s neustálým sebevzděláváním a hlubokou introspekcí, jsem si začal jasněji uvědomovat celý svůj příběh a problémy.

V sebereflexi je možné jít ještě do větší hloubky s pomocí dobrého psychologa, životního kouče, hypnoterapeuta a podobně.

Pro účely sebereflexe mnozí lidé využívají přírodní medicínu založenou na účincích rostlin, jako jsou ayahuasca, psilocybin a některá jiná starodávná šamanská léčiva.

V případě, že s těmito rostlinami ještě nemáte žádnou zkušenost, měli byste se předtím poradit s důvěryhodným expertem-šamanem.

Pokud se chceme stát šťastnými a celistvými lidskými bytostmi, budeme muset prozkoumat naši mysl do hloubky a hledat odpověď na to, kým vlastně jsme.

Musíme důvěrně poznat všechna zákoutí naší mysli. Jen tak se budeme moci uzdravit z bolesti, strachu a deprese.

10. Sestavte si dlouhodobý plán na každý den a držte se ho!

Vše, o čem jsme se zmínili, by se mělo stát rutinní náplní vašich dní a týdnů. A této každodenní rutiny je třeba se držet, aby se stala součástí vašeho života, moji přátelé.

Je třeba sestavit si plán, který nám bude připomínat, že máme každý den cvičit, každý den číst, každý den meditovat, každý den poslouchat motivační projevy, každý den se zdravě stravovat atd.

Je důležité, abyste byli disciplinovaní v dodržování vašeho plánu, protože jakmile začnete polevovat, deprese začne znovu zvedat svou ošklivou hlavu.

Samotnému mi trvalo několik let, než jsem si vybudoval pevnou disciplínu, a za ten čas jsem pochopitelně mnohokrát neuspěl a sjel z cesty.

To nejdůležitější však je nikdy se nevzdávat a nepolevit ve snaze o dosažení té nejlepší verze sebe sama.

Určitě budete mít pocit, že dodržovat veškerá doporučení je velmi vyčerpávající, a ze začátku to nepochybně bude vyčerpávající. Důvodem je, že na začátku vaší cesty k lepšímu životu budete muset stále bojovat proti slabostem vaší mysli.

Avšak jak budete do budování vašich silných stránek vkládat více a více času a energie, stanete se silnějšími a odolnějšími, než jací jste byli předtím.

A pamatujte, všechno to závisí jen na vás. Vaše odhodlání kráčet za lepším životem vám nemůže vzít nikdo, leda vy sami.

Snad nejlepší způsob, jak si sestavit plán, je jednoduše si ho napsat. Například já sám si vždy v neděli nebo v pondělí sestavím plán dopředu na celý týden.

A potom ještě v průběhu týdne si každý den nad svůj plán sednu a popřemýšlím, zda v něm není potřeba udělat nějaké změny.

Když si takto sestavuji svůj plán, učím se žít v přítomném okamžiku a také to, jak investovat drahocenný čas a energii do dosahování menších cílů v průběhu dnů.

Tyto menší cíle vyústí ve větší cíle na konci týdne, ty zas vedou k naplnění ještě většího cíle na konci měsíce. A když se pospojují všechny cíle, zjistím, že na konci roku se mi podařilo dosáhnout opravdu velkého cíle.

Přátelé, nikdy nezapomínejte, že ti, kteří hýbou horami, začínají tak, že přenášejí jeden kamínek po druhém. Říkám to proto, abych vás ujistil, že je zbytečné lámat si hlavu nad tím, jestli se nám někdy podaří vyšplhat se nahoru na ten obrovský kopec.

Jediné, na co se potřebujeme soustředit, je jeden malý krok za druhým, které nás tam postupně dovedou.

Všechny životní změny, o kterých jsme v tomto článku pojednávaly, se nestanou za jeden den. Buďte však neoblomní, tvrdě na sobě pracujte a odmítněte se znovu poddat depresi a zlozvykům.

Váš život se tak změní navždy a stanete se silnějšími, než byste si vůbec dokázali představit.

Závěr: Uvědomuji si, že někteří lidé trpí opravdu hlubokou depresí, která jednoznačně vyžaduje pomoc profesionála nebo užívání léků.

Ale ještě předtím, než se rozhodnete léčit svou depresi léky, osobně bych vám doporučoval vyzkoušet všechny principy, o kterých jsme pojednávaly v tomto článku.

Zdroj: https://themindunleashed.com/2018/01/free-depression-forever-applying-10-basic-principles.html
Zpracovala: Mocvědomí.cz

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz