Zlatá Dušička: Tušíme, co nás čeká?

328
Foto: Dollarphotoclub.com

Sami se nevyznáme v tom, co se to vlastně s námi děje. Veškeré problémy, které se týkají našich životů i životů ostatních, následují těsně za sebou jak na běžícím pásu, sotva vyřešíme jeden, přijde druhý. Současnost nás však také vede k nové realitě, která se už začíná projevovat. Tolik se snažíme, abysme se vyrovnali se všemi příznaky a také se nám to více méně daří. Ale realita, která přichází, přinese další a další změny.

Jednou z prvních změn, které se začínají projevovat, je změna veškerých ideí, které si kdy lidstvo vytvořilo. Všechny staré záležitosti se ukončí, včetně těchto ideí, neboť jsou zastaralé a nefunkční. Máme pocit, že příznaky vzestupu se projevují už všude kolem nás. A když slyšíme, co řeší ostatní lidé, s čím mají problémy, uvědomujeme si, že to samé cítíme i my. To, co se začíná nyní dít, však bude velice připomínat přeměnu housenky v krásného motýla.

Nyní pociťujeme “husí kůži” při určitých sděleních, která na nás takto působí a tím se ujišťujeme, že jsme v tom také, že se to týká i nás. Probíhající změny mají i další příznaky jako pocit chladu, návaly horka, objevují se oční problémy, které mají charakter rozmazaného vidění. Teď se připojuje další příznak a tím je ztížení dýchání v určitých obdobích a situacích. V noci se nám neustále zdají sny, kdy kohosi potkáváme, sami bloudíme anebo naopak poletujeme kdesi, kde je nám krásně.

Toto je částečné prožívání karmy během spánku, i tímto bude docházet k uzavírání karmických svazků. Další změny se budou projevovat jako rozpady vztahů a v našem okolí bude docházet k projevům nesouhlasu vůči autoritám a institucím. Někteří tohle pociťují už teď, protože mají pocit, že spoustu událostí je před námi utajováno. Svět se nám začíná obracet naruby, protože takto je již situace neudržitelná. Naše realita se mění, poznáváme nové přátele, se kterými si máme daleko více co říci, než dosud.

Tito lidé s námi sdílí naše názory a všeobecně jsou k sobě přitahováni lidé se stejným vnímáním. Oni se budou sdružovat a začnou pomáhat ostatním. Spousta lidí, kteří zde splnili svůj úkol již odešlo a stále odchází. Přišli sem s tím, že nám pomohou ulehčit první dny vzestupu a svůj úkol splnili. Začínáme dostávat i nové informace, někteří stále ve větší míře, ale dosud je jen málo lidí, kteří s nimi dokáží správně naložit. Tyto informace budou nyní na nějakou dobu pozdrženy, dokud nedosáhneme takové úrovně, kdy budeme schopni použít je v náš prospěch. Uvědomujeme si velice dobře, že tohle období je velice důležité a záleží na tom, jak ho zvládneme a jakou budoucnost si přivoláme.

Lidé již tuší některé události, které mají přijít do budoucna a budou přesvědčeni o pravdivosti svých tušení. Teď je nejdůležitější nebránit se tomu, co přichází a snažit se splynout s tímto děním a nejít proti němu. Zvládáme to velmi dobře a to, co se nám děje, nás nese kupředu do světa, který bude jiný, než jsme dosud znali. Neobávejme se změn, jsou pro nás důležitým mezníkem v našich životech. Máme spoustu sil, aby jsme vše zvládli.

Autor: Zlatá Dušička
Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz/…htm

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk