Zákony přitažlivosti štěstí

314
Foto: Pixabay.com

Obvykle se má za to, že šťastný se člověk musí narodit, stejně jako se rodí krásný nebo bohatý. Dokonce je to prý zapsáno v knize osudu a není to dáno každému.

Organizace pro sociologii World Values Survey provedla mezinárodní výzkum „úrovně štěstí“. Dotazovaní měli ocenit svou vlastní úroveň štěstí. Výsledek byl šokem svého druhu. Ukázalo se, že největší „šťastlivci“ žijí v opravdu nikterak bohatém Portoriku a Mexiku. Nijak zvlášť za nimi nezaostala ani Indie, země sice plná nevídané krásy, avšak také neuvěřitelné bídy.

Naprosto tu nechceme jásat nad bídou a chudobou. Chceme jen upozornit na to, co výsledky průzkumu znovu podtrhly . Že totiž slušné materiální poměry nejsou garancí štěstí. Ptáme-li se po příčinách štěstí, napadá nás odpověď australského dokumentu „The Secret“: „Všechen náš život je podřízen hlavnímu vesmírnému zákonu, zákonu přitažlivosti. Je prostý a logický; člověk k sobě přitahuje to, na co myslí. Naše myšlenky jsou signály nepřetržitě vysílané do Vesmíru.“

Jaké jsou ty vesmírné zákony přitažlivosti?

Zákon první

Člověk plný lásky přitahuje lásku jiných lidí.

Jeden z hlavních postulátů zákona přitažlivosti. Podobné přitahuje podobné. Lidé, události i věci v našem životě nejsou náhodné. Obklopujeme se jimi sami, ať už vědomě, nebo nevědomě.

3 hlavní „nikdy“

1. Nikdy nepřechovávejte staré křivdy, zejména pokud jde o bývalé lásky. Takové pocity na podvědomé úrovni blokují možnost pozitivních životních změn.

2. Nikdy si neříkejte: stejně mi nic nevyjde. Víra v úspěch je hlavní zárukou úspěchu.

3. Z hledání lásky nikdy nedělejte cíl sám o sobě. Skutečný cit k vám přijde sám, přirozeně a harmonicky.

Zákon druhý

Šťastní lidé žijí mnohem déle a jsou méně nemocní.

Dnes už je vědecky dokázáno, že veškeré procesy těla řídí centrální nervový systém, který rovněž vytváří scénář změn souvisejících s věkem. Odráží se v něm naše představy o životě, tradice a očekávání. Stačí připomenout lidové pořekadlo: „Veselá mysl, půl zdraví.“ Platí zkrátka, že člověk si může užívat radostí života v každém věku.

“Sny jsou předběžnou přehlídkou toho, co nám život připravuje do budoucna.“ Albert Einstein

3 hlavní „nikdy“

1. Nikdy si nestěžujte na nemoci. Snad pouze lékaři. Kdo si neustále stěžuje na své neduhy a podrobně o nich vypráví okolí, podrývá podvědomě vlastní zdraví.

2. Nikdy sami sobě nestanovujte diagnózu. Říkáte-li: „Mám nejspíš tu a tu nemoc,“ programujete se. Vaše obavy se mohou záhy naplnit.

3. Nikdy se nedávejte do hádky s agresivně naladěnými lidmi. Nepřidávejte se k hnutím proti něčemu. Negativní poselství poškozuje organismus. Zdraví začíná vnitřním klidem a vyrovnaností, pozitivním vztahem k životu.

Zákon třetí

Peníze nepřinášejí štěstí, to štěstí přináší peníze.

Pocit štěstí zvyšuje naši výkonnost, posiluje cílevědomost a houževnatost. Všechno to, co nás přivede k cíli, k úspěchu, a tedy i k materiálnímu prospěchu. Nejprve tedy usilujte o štěstí, klid a vyrovnanou mysl.

Odborníci tvrdí: cestu k úspěchu si nikdo nevypočítá, je prostě třeba v úspěch věřit a naše víra jako magnet úspěch přitáhne.

„Udělejte první krok a neztrácejte víru. I když na konec cesty ani nedohlédnete, udělejte první krok.“ Martin Luther King

3 hlavní „nikdy“

1. Nikdy neříkejte „nikdy“. Navždy ze svého života vylučte věty typu „Já se z dluhů nikdy nedostanu“, „Dobrou práci nikdy nenajdu“ atp. Jsou jako těžké závory na cestě k úspěchu i materiálním cílům.

2. Nikdy si nešetřete peníze s myšlenkou „co kdyby“, jinak riskujete, že se onoho „co kdyby“ velmi rychle dočkáte. Volte šikovnější formulaci: „Na nečekaná překvapení“.

3. Nikdy si nenadávejte za neplánovaná vydání a spontánní nákupy. Je v nich dávka kladných emocí, bez kterých vydělávání peněz ztrácí veškerý smysl.

Zdroj: https://www.pronaladu.cz

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz