Vilemína Čadanová & Ondřej Habr: Černá Luna vstoupila do Býka, co nám přinese?

299

Astrologové v dynamickém rozhovoru o tom, co přinese celospolečensky, ale i na úrovni individuální vstup Černé Luny do Býka.

Video: Příznaky transformace
Zdroj: YouTube.com

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk