Víc než prorok…

249

Klademe si mnohé otázky, přijde-li řeč na víru či náboženství. Nalézt odpovědi není snadné, navíc čas pospíchá a pozemský život má jen omezené trvání. Zdá se to být prioritním úkolem, abychom pátrali po smyslu našeho bytí…

Video: 2012Ruda
Zdroj: YouTube.com

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk