Tomáš Kempenský: Chceš-li dosáhnout pravého pokoje a sjednocení s Bohem, musíš odložit všechno ostatní a mít na zřeteli jen sebe

115
Foto: Pixabay.com

Nikdy se nestaneš duchovním a zbožným člověkem, pokud nebudeš mlčet o jiných a všímat si především sebe. Zaměříš-li se zcela na sebe a na Boha, bude na tebe málo působit, co uvidíš venku. Kde vůbec jsi, když nejsi myslí sám u sebe?

A kdybys všechno prošel, co je ti to platné, jestliže jsi zanedbal sám sebe? Chceš-li dosáhnout pravého pokoje a opravdového sjednocení s Bohem, musíš odložit všechno ostatní a mít na zřeteli jen sebe.

Tomáš Kempenský
Čtyři knihy o následování Krista

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 300 Kč, na 2 roky 600 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk