Světlana Kretová: Lapač snů a jeho legendy

213

Lapač snů podle legendy pochází od indiánského kmene Siouxu. Siouxové dodnes v lapači snů vidí síť života – dobré sny zůstávají v síti života a ty zlé propadají dírou uprostřed. S tímto vynálezem se také pojí indiánská legenda, vlastně je jich trochu víc. Lapač snů, jak jsem již naznačila, pochází z dávných dob staré mladé Ameriky a z rukou jejích původních indiánských obyvatel. Neexistuje pouze teorie o snech, ale také o myšlenkách.

Zřejmě i staří indiáni provozovali dnes známý „daydreaming“. Lapač snů měl tedy také zachytávat myšlenky. Zde se uvádí pouze jedna možnost funkčnosti. Zlé myšlenky se zachytí a ty dobré projdou dírou uprostřed. To jsem se věnovala pouze legendě Siouxů.

Další známá legenda je, že starý kněz vystoupil na vysokou horu a měl vidění. V tom se mu zjevil Iktomi, učitel moudrosti v podobě pavouka. Ten vzal vrbovou obruč zdobenou peřím, koňskými vlasy, korálky a obětními dary a tkal síť. Mluvil o cyklu života, o dětství, dospívání a stáří. O dobrých a zlých silách, které ovlivňují náš život. Když dotkal, podal knězi upletenou síť, která byla dokonalým kruhem s dírou uprostřed. Měla pomoct jemu a jeho národu k dosažení dílu a vizí. Víra a dobré myšlenky zůstanou zachyceny v síti a špatné propadnou dírou.

Poslední legenda vypráví o mamince, která nevěděla, jak v noci utišit své děťátko a tak zašla za stařenkou a ta ji poradila, jak vyrobit talisman pro klidný spánek, náš lapač snů. Ženy z kmene Čipevajů jsou další možností původu lapače snů. Tento kmen lapače vyrábí dodnes, byly u nich věšeny nad lůžka novorozenců nebo novomanželů.

To, jak lapač snů funguje, se popisuje různě. Jak jsem již uvedla na začátku, podle legendy Siouxů se dobré sny zachytí v síti života a ty zlé propadají dírkou uprostřed. Další možnosti vyprávěné po generace jsou ale jiné. Zlé sny by údajně měly bloudit v nekonečné síti, dokud je nespálí sluneční paprsky a ty dobré z peříček sklouznou snícímu přímo do mysli a do duše.

Lapač snů by měl být tedy umístěn nad snícím a mělo by na něj alespoň jednou za den zasvítit slunce. Další verze říká, že dobré sny se vymaní právě onou dírkou uprostřed lapače.

Důležité je také říci, že vznik a historie lapačů se liší podle národa a kmene. Také podle barev, které lapač nese, se dají ovlivnit. Př. fialová značí magické zákoutí a růžová lásku, přátelství a štěstí.

A na závěr bych vám pověděla něco o významu jednotlivých částí lapače:

Kamínek/korálek znázorňuje vaše já. Tedy by se vám měl líbit, nejen pro to, že je hezky růžový, ale měl by vám být sympatický a měl by vás trochu vystihovat. (např. dřevěný korálek, průsvitný korálek a td.)

Kruh představuje svět a vesmír. Je první překážkou pro zlý sen a chrání vaše já (kamínek/korálek). Peříčka (spojená do párů, zakončená kamínkem) zachytávají vesmírnou energii díky přivázání ke kruhu a filtrují sny.

Síť zachytává negativní a zlé sny. Ty mají zabloudit a nedožít se rána – kdy právě vysvitne slunce. Nikdy už nenajdou cestu doprostřed ke kamínku a vašemu nitru.

Přeji vám přenádherné snění.

Zdroj: http://energieazdravi.cz/lapac-snu-jejich-legendy/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk