Sri Chinmoy: Vždy rosteme zevnitř, ne z vnějšku

80
Foto: Pixabay.com

Vždy rosteme zevnitř, ne z vnějšku. Je to ze semene pod povrchem, odkud vyrůstá rostlina, ne naopak. Vnitřní život neustále nese poselství Pravdy a Boha. Tato vnitřní Pravda je semeno.

Když necháme semeno, aby vyklíčilo, vyroste v rostlinu a nakonec se se stalo stromem, můžeme jíst ovoce, které tento strom nese. Zatímco je budeme jíst, budeme vidět, že toto ovoce náleží vnějšímu světu, ačkoli jeho zdroj je ve vnitřním světě. Uvidíme, jak se schopnost vnitřního světa projevuje ve vnějším světě.

Sri Chinmoy
Křídla radosti

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk