Slova, která nás zbavují kladné energie

364
Foto: Pixabay.com

Většina slov, která v každodenním životě pronášíme, ovlivňuje naši budoucnost. Stejně jako existují slova přitahující štěstěnu, jsou i taková, která ji zahánějí. Pokud si nedáváte pozor na to, co říkáte, problémy na sebe nedají dlouho čekat. Slova, která je nedobré pronášet, se nedělí do žádných slabších a silnějších kategorií nebo typů. Zkrátka je musíme vyřadit z oběhu. Mnozí senzibilové a odborníci na bioenergii mají různé názory na to, která konkrétní slova se mohou stát zdrojem neštěstí, existuje však také mnoho případů shody. Z nich budeme vybírat.

Proč některá slova zahánějí štěstí

Je důležité vědět, že prvopříčinou všeho jsou energetické vlny pronikající prostorem kolem nás. Ty nás spojují s vesmírným centrem hojnosti, v jehož možnostech je přinést nám úspěch a vše, co si přejeme. Stejně tak, jako nám to Vesmír všechno může v jediném okamžení zase vzít. Jeden z hlavních zákonů utváření světa říká, že myšlenky jsou materiální. A slova nejsou ničím jiným, než myšlenkami vyslovovanými nahlas. To, co vyslovíme, nejprve zformulujeme v myšlenkách. Slova jsou však daleko silnější, protože jsou to myšlenky už dokončené, jednoznačně zformulované. Chcete-li k sobě přitahovat pouze kladnou energii Vesmíru, používejte slova přitahující úspěch. Pomohou vám rychleji dosáhnout cíle a uspokojující životní situace.

Slova, která vás zbavují kladné energie

Slova odpuzující štěstí a úspěch je třeba si zapamatovat. Čím méně je budete vyslovovat, tím lépe pro vás. Tato slova blokují energetické toky nezbytné ke spojení s vesmírným centrem hojnosti.

První slovo: NE

Právě toto je hlavní nepřítel štěstí. Naučte se formulovat své myšlenky takovým způsobem, abyste se tomuto slovu dokázali co nejčastěji vyhnout a nemuseli ho použít. Jistěže ideální by bylo nepronášet ho vůbec, to však je vzhledem ke všem životním peripetiím, jimž býváme vystaveni, absolutně nemožné. Snažte se alespoň užívání slova «ne» minimalizovat. Je to vůbec to nejsilnější popření, které s největší silou narušuje vaše kladné biopole.

Druhé slovo: NENÁVIDÍM

Nenávist je tím nejstrašnějším zlem, které může vnitřní svět člověka zplodit. Není pro něj žádná omluva. Pronášet ho nesmíte za žádných okolností, ani žertem ne. Vyřadit toto slovo ze svého slovníku je velice jednoduché. I když se člověk propadne do nejhlubší deprese a cítí se rozbitý na kusy, i když mu někdo strašně ublížil, nemusí «nenávidím» nutně vyslovit. Své roztrpčení, hořkost, zlobu i žal dokáže vyjádřit mnoha jinými slovy.

Třetí slovo: PROKLETÍ

Nevyslovujte takovou myšlenku a nepřejte nikomu nic zlého za pomoci tohoto slova. Existuje totiž reálná šance, že tak něčí život změníte v peklo. Rozhodně v tom však nespatřujte důvod k radosti nad pomstou, protože pokud jste chtěli touto cestou potrestat svého nepřítele, nesmíte zapomínat, že prokletí se po naplnění svého poslání vrátí od prokletého objektu k tomu, kdo ho vyslovil. Velmi před ním varují senzibilové, kteří nejlépe vědí, jakou mocnou temnou silou vládne toto slovo i všechny jeho odvozeniny.

Čtvrté slovo: PROBLÉM

Na první pohled se může zdát, že jde o slovo neškodné, nicméně až budete mít co do činění s nějakými skutečnými problémy, snažte se ho nevyslovovat. Je to slovo se značnou zápornou energií. Z celého seznamu slov, který tu uvádíme, je sice relativně nejbezpečnější, přesto se snažte nenazývat problémem to, co jím skutečně je.

Páté slovo: CHUDOBA

«Chudoba» a samozřejmě i všechna slova odvozená zbavují energie nejenom vás, ale také místnost, v níž se nacházíte. Pokud nechcete sami sebe zbavit finančního úspěchu, nahrazujte toto slovo synonymy.

Šesté slovo: SMRT

Pokud si přejete, aby nic neohozilo vaše zdraví, tohle slovo nepronášejte za žádných okolností. Nejenom že zbavuje energie, ale doslova vysává životní sílu. Jeho vyslovení způsobuje, že okolní svět bledne, matní, ztrácí barvy a stává se chladným, cizím a neúčastným.

Sedmé slovo: KRUCI

Nejenom věřící vědí, že tato nadávka přitahuje temné síly. Senzibilové a osoby obdařené jasnovidnými schopnostmi říkají, že toto slovo včetně všech jeho dalších podob je doslova magnetem negativity. Pokud si doopravdy nepřejete, aby výsledky veškerých vašich snah a každé vaše úsilí byly spíše k pláči a vaši přátelé se stávali nepřáteli, raději toto slovo nevyslovujte.

Osmé slovo: NIKDY

Nikdy neříkej «nikdy» – tato až otřepaná fráze má hluboký smysl. Dokonce i ve zcela neškodné nebo příjemné souvislosti vás zbavuje životní energie. Pronesením «nikdy» poškozujete svůj vlastní vnitřní potenciál. Toto slova lze přirovnat k červenému světlu na semaforu, které se rozsvítilo při rychlé jízdě v autě. Nedokážete vůz zastavit včas a řítíte se do rušné křižovatky.

Deváté slovo: SMŮLA

Pokud ho vyslovíte ve vztahu k někomu jinému, nemáte zas tak moc důvodů k obavám. Jestliže to však řeknete o sobě, nemusíte se s čekáním na úspěch vůbec obtěžovat. Tohle slovo je nebezpečné tím, že člověk může být deprimován nějakou nijak důležitou nedobrou příhodou nebo zážitkem, náhodným nezdarem nebo malou nepříjemností a v prvotní rozhořčené nebo ublížené reakci ho vysloví. Buďte proto opatrní a neztrácejte sebekontrolu.

Desáté slovo: ÚNAVA

Jistě, můžete být skutečně velmi unavení. Není však důvod o tom hovořit. Vůbec to zmiňovat. Je v tom jistá psychologická jemnost. Když si říkáte, jak jste unavení, soustřeďujete na to pozornost. V důsledku pociťujete ještě daleko silnější únavu. Přitom zapomínáte na to, že v rezervě máte ve skutečnosti ještě mnoho sil. Vyhýbejte se pronesení tohoto slova i všech jeho odvozenin, abyste nespustili řetězovou reakci vedoucí k úplnému vyčerpání.

Jedenácté slovo: HLUPÁK

Toto slovo má bohatou historii, vždyť vlastnost, kterou označuje, jde s lidstvem nejspíš od jeho zrodu. Slovo hlupák i jeho příbuzní patří do rozsáhlé rodiny výrazů popisujících jistou rozumovou nekompetentnost nějakého člověka či jeho skutků, ať už skutečnou nebo domělou. Občas opravdu vystihují charakter něčího jednání, to však není důvod k tomu, abychom je pronášeli. Jednak mohou vyjadřovat spíš náš názor než skutečnou nekompetentnost, jednak nám nepřinesou nic dobrého. Možná si říkáte, že výraz «hlupák» a jiní jeho příbuzní zas nejsou nic tak hrozného, jenomže to se ošklivě pletete. Jestliže tak někoho označíte – a můžete to dokonce být i vy sami, škodíte v prvé řadě sami sobě.

Dvanácté slovo: NEMOHU

Zase tu máme to záporné «ne». Ale vy přece můžete všechno, protože jste člověk. Rozumná bytost, vybavená všemi předpoklady k vítězství. Máte všechny šance. Když říkáte, že něco nemůžete udělat, stává se to pravdou. Říkejte raději, že můžete všechno.

Třinácté slovo: BEZNADĚJNĚ

Nic beznadějného neexistuje. Vy sami řídíte svůj osud a rozhodujete o své budoucnosti i své přítomnosti. Když něco doopravdy chcete, jednoduše to beznadějné být nemůže.

Jistě nám dáte za pravdu, že třináct slov zase není tak moc, vzhledem k tomu, že některá se dají vyřadit úplně a ostatní nahradit synonymy. Úspěch bude vždycky na vaší straně, pokud dokážete abstrahovat od slov, která vám brání přijímat kladné vlny vysílané Vesmírem.

Zdroj: https://astroplus.cz

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk